SV: Birger Jarl såld?
« Svar #75 skrivet: 12 februari 2019, 14:47:30 »
Det ser ut som att Birger Jarl är i drift igen. I söndags var de ute på en två timmar lång tur. På deras hemsida kan man läsa att de ska smyga igång med lunchkryssning. Sista söndagen varje månad. https://www.msbirgerjarl.se/se/evenemang
SV: Birger Jarl såld?
« Svar #76 skrivet: 12 februari 2019, 20:01:04 »
Privata kryssningar?

Är det för att hon är klassad som Fritidsskepp?

//R
*
SV: Birger Jarl såld?
« Svar #77 skrivet: 12 februari 2019, 20:53:02 »
Ja, det är därför man skriver ”privata kryssningar”.
SV: Birger Jarl såld?
« Svar #78 skrivet: 13 februari 2019, 02:02:36 »
Inte mycket till info om dessa privata kryssninga inte . /TT
Gjorda 2019
Galaxy till åbo
Baltic princess åbo till stockholm
Kommande 2019:
Romantika till riga
Explorer of the seas I medelhavet
SV: Birger Jarl såld?
« Svar #79 skrivet: 14 februari 2019, 09:52:22 »
Kraven på båtar som används i kommersiellt syfte, till exempel kör passagerare mot betalning, skiljer sig åt jämfört med om de används för fritidsändamål.
Det ställs få krav på fritidsbåtar.
Kraven varierar också beroende på storleken på fartyget.
Dessutom ser kraven olika ut beroende på hur många passagerare båten tar.
Ett fartyg mäts i brutto. Det är ett mått som beskriver storleken eller volymen på fartyget.
En viktig gräns när det gäller krav på och certifikat (tillstånd) för ett fartyg går vid 20 brutto.
Lite förenklat innebär det att gränsen för 20 brutto går ungefär vid tolv meters längd på fartyget.
En annan viktig gräns går vid 6 meter när det gäller krav på utbildning.
Om fartyget tar med fler än 12 passagerare räknas det som ett passagerarfartyg.
Det gäller även om det används för fritidsändamål och oavsett storlek.
Då ställs högre krav på till exempel viss utbildning och praktik, det vill säga krav på en viss behörighet.
Högre krav ställs också på fartygets förmåga att klara av en skada och på brandskydd och livräddningsutrustning.
När fartyget används för fritidsändamål, d v s varken med kommersiellt syfte, affärsmässig verksamhet eller i statlig tjänst, räknas det som fritidsfartyg.
I praktiken innebär det till exempel att man inte kan ta eller få betalt för verksamheten eller del av verksamheten.
Ett fritidsfartyg får inte ta betalande passagerare. I vissa fall kan passagerarna vara med och dela på omkostnader (självkostnad), men för att det inte ska uppfattas som affärsmässig verksamhet ska kostnaden vara rimlig och en relation finnas mellan passageraren och besättningen.