Även lokaltidningen har uppmärksammat händelsen.

Lastfartyget, "ESL Africa" från Cypern, är 143 meter långt och är lastat med ammoniumnitrat.

Enligt Sjöräddningen var läget efter grundstötningen på lördagskvällen stabilt, och fartyget tog varken in vatten eller läckte olja. Ingen människa hade heller skadats, och fartyget bedömdes ligga tryggt över natten tills söndag morgon då det ska skulle dras loss.

Ska tydligen gå in till Oxelösund under kvällen.
Nu ligger hon till kaj i Oxelösund. Får se hur lång tid hon blir kvar.