SV: Bebyggeslse kontra transportverksamhet
« Svar #30 skrivet: 20 augusti 2017, 16:19:17 »

2. Vi inför också en lag som säger att om bostäder anläggs vid den "störande" verksamheten gäller regeln 1, den sistnämnda får alltså flytta utan pardon.
Det är ju i högsta grad något skånska bönder, med norra Eurpas bästa matjord, upplever, när sydskånska städer som Malmö, Lund, Trelleborg och Ystad expanderar. Då är det slut med svinavel.

Jag föreslår att vi stoppar utbyggnaden av städerna och så återgår vi till den gamla goda tiden när Malmö hade 66 000 invånare.;)

Stadsexpansion är naturligtvis inte bra heller.

Jag kan enbart konstatera att den här debatten får mig att inse hur otroligt mycket bättre det var på stenåldern. Just den här teorin om att "störande verksamhet" måste flyttas när bostäder anläggs EFTER nämnda verksamhet är väldigt intressant och har stora konsekvenser. Kanske dags att börja dela in Sverige i olika zoner, t.ex en industriell zon (och samla all industri i hela landet där och anlägg höghastighetsjärnvägar dit), en rekreationszon och en bostadszon etc. Då löser man alla markvärdesproblem.;)
Jag tror inte att du blir hjälpt av att förflytta dig till "stenåldern". Det är tämligen välbelagt att man under den senare delen av stenåldern var tämligen territoriell av sig och bevakade sin mark och dess rättigheter.

Du fåe nog gå ytterligare ett antal tusen år tillbaka, till jägarstenåldern för att känna dig hemma!
*
SV: Bebyggeslse kontra transportverksamhet
« Svar #31 skrivet: 20 augusti 2017, 16:48:20 »
Det är snarare Mistluren som behöver en resa tillbaka i tiden då det är från det hållet argumenten om "störande verksamheter" och markvärden etc drivs.

Mina egen uppfattning är följande:

1. Om en verksamhet fanns på platsen innan bostäderna är det de sista som behöver anpassas.
2. Bygger man en villa nära verksamheten får man vackert acceptera konsekvenserna (d.v.s det är inte flygplatsen som skall flytta bara för att lilla ego-jag anser mig störd av s.k buller).
3. Om bostäderna redan finns får nytillkommen verksamhet anpassas därefter.
4. Om verksamheten drivits på platsen i några decennier och det plötsligt byggs bostäder vid tomtgränsen skall ingen betalning från den förstnämnda utgå, definitivt INTE för att "kompensera sjunkande markvärden".
5. Hamnar, järnvägsstationer, flygplatser etc är primär infrastruktur och inget bostadsbyggande skall tillåtas inkräkta på deras funktion.

Är man av den uppfattningen att flygplatsen "skall" flyttas eftersom jag inte kan acceptera "buller" när jag köper hus 100 meter från banan är det bättre att flytta ut i skogen. Likaså om man flyttar in i staden, precis vid specifik verksamhet och sedan insisterar att det "stör" trots att den funnits på platsen i 100 år redan och situationen är välkänd.

Jag är dock medveten om att egocentrism är en stark rörelse idag och att allting måste anpassas efter "ego-jag". Problemet är bara att det finns många av den varan så det är som gjort för konflikt. Egocentrism blir alltid problematiskt när det finns mer än ett "jag".

Fenomenet märks tydligt när det gäller användarinput i vissa lägen, d.v.s "ta bort X för den använder inte jag!" och så kommer nästa del in: "Nej, ta inte bort den för den använder jag!" OK, konflikt....

Finns det många "Mistlurar" som vill ha bort "störande verksamheter" kan jag enbart säga såhär: Jag hade dragit lite järnväg precis utanför deras hus, oelektrifierad naturligtvis och kört rejäla diesellok på nätterna....;)

Likaså med flygplatser: Insisterar man på att t.ex Bromma "skall" läggas ned och flyttas p.g.a att bostäder byggts nära banan hade jag snarare säkerställt att trafiken dit utförs med turbojetdrivna maskiner (t.ex Caravelle III). Samma sak med personer som ringer och skriker så fort en maskin inte använt "noise abatement procedure" (d.v.s att dra av gasen extra mycket efter start och flyga på marginalen vilket inte är helt lyckat alla gånger, framförallt inte med tung last).

Egocentriska personer med stark Entitlement förtjänar ingenting annat än det fina vinandet av en alldeles äkta Pratt & Whitney JT3C eller de Havilland Ghost. Det är värt att renovera några Boeing 707-120 och de Havilland Comet 1 bara för att lära dem en rejäl läxa.;)

Tycker de att moderna motorer är "bullriga" är det dags för en reality check och fullt pådrag med en 707a eller DC-8 (gärna vatteninsprutning också för då ryker det fint) är bra läromedel för dessa personers del. Om man t.ex klagar på "buller" från en sprillans ny PurePower PW1x00G eller LEAP-1 behövs det verkligen.

Kan man dessutom skicka ner deras fastigheters värde i den absoluta botten genom att förlägga 707/DC-8-trafiken till tidsfönstret 24:00-06:00 och göra ett ärevarv över bostadsområdet innan man svänger in på finalen är det ännu bättre.

Tycker man att noise abatement procedure är heligt, d.v.s att varje pilot SKALL dra av gasen omedelbart efter lättning och således flyga på den absoluta marginalen till stall snarare än att använda normal procedur (d.v.s stiga ut med motorerna på take-off/flex power och dra av till climb power på 1000 fot) bör ärevarvet utföras på 500 fots höjd istället för 1000 fot.;)

SV: Bebyggeslse kontra transportverksamhet
« Svar #32 skrivet: 20 augusti 2017, 17:03:26 »
Det är snarare Mistluren som behöver en resa tillbaka i tiden då det är från det hållet argumenten om "störande verksamheter" och markvärden etc drivs.

Mina egen uppfattning är följande:

1. Om en verksamhet fanns på platsen innan bostäderna är det de sista som behöver anpassas.
2. Bygger man en villa nära verksamheten får man vackert acceptera konsekvenserna (d.v.s det är inte flygplatsen som skall flytta bara för att lilla ego-jag anser mig störd av s.k buller).
3. Om bostäderna redan finns får nytillkommen verksamhet anpassas därefter.
4. Om verksamheten drivits på platsen i några decennier och det plötsligt byggs bostäder vid tomtgränsen skall ingen betalning från den förstnämnda utgå, definitivt INTE för att "kompensera sjunkande markvärden".
5. Hamnar, järnvägsstationer, flygplatser etc är primär infrastruktur och inget bostadsbyggande skall tillåtas inkräkta på deras funktion.

Är man av den uppfattningen att flygplatsen "skall" flyttas eftersom jag inte kan acceptera "buller" när jag köper hus 100 meter från banan är det bättre att flytta ut i skogen. Likaså om man flyttar in i staden, precis vid specifik verksamhet och sedan insisterar att det "stör" trots att den funnits på platsen i 100 år redan och situationen är välkänd.

Jag är dock medveten om att egocentrism är en stark rörelse idag och att allting måste anpassas efter "ego-jag". Problemet är bara att det finns många av den varan så det är som gjort för konflikt. Egocentrism blir alltid problematiskt när det finns mer än ett "jag".

Fenomenet märks tydligt när det gäller användarinput i vissa lägen, d.v.s "ta bort X för den använder inte jag!" och så kommer nästa del in: "Nej, ta inte bort den för den använder jag!" OK, konflikt....

Finns det många "Mistlurar" som vill ha bort "störande verksamheter" kan jag enbart säga såhär: Jag hade dragit lite järnväg precis utanför deras hus, oelektrifierad naturligtvis och kört rejäla diesellok på nätterna....;)

Likaså med flygplatser: Insisterar man på att t.ex Bromma "skall" läggas ned och flyttas p.g.a att bostäder byggts nära banan hade jag snarare säkerställt att trafiken dit utförs med turbojetdrivna maskiner (t.ex Caravelle III). Samma sak med personer som ringer och skriker så fort en maskin inte använt "noise abatement procedure" (d.v.s att dra av gasen extra mycket efter start och flyga på marginalen vilket inte är helt lyckat alla gånger, framförallt inte med tung last).

Egocentriska personer med stark Entitlement förtjänar ingenting annat än det fina vinandet av en alldeles äkta Pratt & Whitney JT3C eller de Havilland Ghost. Det är värt att renovera några Boeing 707-120 och de Havilland Comet 1 bara för att lära dem en rejäl läxa.;)

Tycker de att moderna motorer är "bullriga" är det dags för en reality check och fullt pådrag med en 707a eller DC-8 (gärna vatteninsprutning också för då ryker det fint) är bra läromedel för dessa personers del. Om man t.ex klagar på "buller" från en sprillans ny PurePower PW1x00G eller LEAP-1 behövs det verkligen.

Kan man dessutom skicka ner deras fastigheters värde i den absoluta botten genom att förlägga 707/DC-8-trafiken till tidsfönstret 24:00-06:00 och göra ett ärevarv över bostadsområdet innan man svänger in på finalen är det ännu bättre.

Tycker man att noise abatement procedure är heligt, d.v.s att varje pilot SKALL dra av gasen omedelbart efter lättning och således flyga på den absoluta marginalen till stall snarare än att använda normal procedur (d.v.s stiga ut med motorerna på take-off/flex power och dra av till climb power på 1000 fot) bör ärevarvet utföras på 500 fots höjd istället för 1000 fot.;)

Bra så. Som den egocentriska person du utger dig för att vara får du gärna leva med ditt oljud nära på. Men lämna gärna resten av samhället i fred.

Vad gäller värdeuppbyggnad tycks du ha någon medveten eller omedveten marxistisk syn, där värden på något vid byggs upp genom arbete.

Detta är nonsens. Ligget en fastighet väl till förlorar den lika mycket i värde på grund av störande grannar obyggd som byggd. Själva kåken är bara kryddan på fastigheten och gör varken från eller till utifrån skadehänseende. Det spelar inte någon roll om fastigheten är obyggd och eventuellt blir bebyggd senare. Skadan blir lika stor ändå om fastigheten har potential att bebyggas.
*
SV: Bebyggeslse kontra transportverksamhet
« Svar #33 skrivet: 20 augusti 2017, 19:11:15 »
Aha, det är alltså egocentriskt att t.ex prioritera en flygplats över klagande boende som flyttat in precis vid fältgränsen. Ja, det var ju en intressant definition.

När det gäller värde på saker är det dags för dig att lära dig två ytterst grundläggande saker:

1. Objektivt värde = Det värde som läggs till i en process för att t.ex omvandla råvara till färdig produkt.

2. Upplevt värde (perceived value) = Teorin om att värdet (eller rättare sagt priset) på en vara eller tjänst är vad "någon vill betala". D.v.s om "någon vill betala" 100 kronor för något som kostade 5 kronor att ställa på hyllan i butiken säljer man det för 100 kronor.

Jag vågar påstå att ett transportsystem eller en industri som betjänar stora mängder människor har ett högre värde/prioritet än Mr Entitled som just köpt ett hus i närheten och nu klagar på buller. Det är Mr Entitled som är egocentrisk här, jag skulle snarare säga att jag är kollektivistisk eftersom jag prioriterar kollektivet (flygresenärerna t.ex) över den förstnämnda.;)

Konceptet "betalningsvilja" och perceived value/upplevt värde är två teorier jag är starkt tveksam till. Samma gäller prisdiskriminering (revenue management) som inte heller är min melodi. Nu antar jag att det blir blodsvallning på en del när jag skriver detta.;)

Detta innebär inte att jag är emot vinster etc, däremot har jag uppfattningen att priset på en vara eller tjänst bör sättas baserat på objektiva, mätbara parametrar (kostnad för tillverkning, transport etc samt vinst i de olika leden uttryckt i procent av priset). Alltså inte flummigheten med att "ja, någon är villig att betala 100 kronor så vi tar 100 kronor även om den här saken bara kostar oss 5 kronor!"

Jag utgår från att Mistluren är en varm anhängare av revenue management och perceived value (därav teorin om s.k värdeminskning).

Glöm inte sådant flum som socialstrata-segmentering, d.v.s att priset på varan eller tjänsten skall vara totalt frikopplat från det objektiva värdet och istället användas som ett urvalsinstrument, d.v.s om produkten kostar 500 kronor att tillverka och transportera etc säljer vi den för 5000 kronor - bara för att utföra social segmentering eftersom målgruppen vi vänder oss till är ytlig och använder prislappen som en "teknisk parameter" (typfall på denna avart är produkter där det t.ex krävdes dubblering av priset för att försäljningen skulle ta fart).

Kritik mot dessa koncept innebär ingen Marxism eller planekonomi - snarare innebär det kritik mot obildat tänkande (att basera sin uppfattning om kvaliteten på en produkt/tjänst på dess prislapp är definitivt ignorant).

Fastighetsvärderingar/tomtvärderingar baserade på den ganska flummiga faktorn "attraktivitet" är ett annat exempel - jag kommer hemskt gärna förbi med 707an och plockar ned det där på Jorden igen.;)

"Attraktivitet" som en objektivt mätbar faktor är OK (t.ex närhet till kollektivtrafik, skolor, shopping etc) men rent flum (attraktivitet skapad av samhällsproblem, d.v.s att standarden i samhället är låg och att man därmed skapar en artificiell version som går ut på att socialgrupper måste isoleras från varandra) är problematiskt. Där krävs en genomgående hög standard och ordning, inte en indelning mellan "attraktiva" områden (renoverade etc) och "oattraktiva" (nedgångna områden).

Ett exempel på en objektivt mätbar attraktivitet är t.ex en lyxsvit med stor veranda vs en insideshytt. Där kan man mäta upp och definiera faktorer som gör att den förstnämnda är mer attraktiv och även kostar mer (exempelvis att den tar upp lika mycket utrymme som fyra standardhytter och därför bör kosta motsvarande dessa plus ytterligare tillägg för högre servicegrad etc).

Det är i.a.f roligt att få epitetet "Marxist" på sig.:)

Jag är emot ointelligenta faktorer vid prissättning och anhängare till vetenskapligt mätbara diton inklusive önskad vinstmarginal etc. Men jag antar att det är svårt att förstå sådant om man är fullt inprogrammerad på revenue management och perceived value, d.v.s att "värdet" utgörs av "vad någon är villig att betala".

Självfallet finns det starka företagsintressen för perceived value och revenue management men att sitta och försvara dessa koncept som konsument är ytterst naivt.

SV: Bebyggeslse kontra transportverksamhet
« Svar #34 skrivet: 20 augusti 2017, 22:24:24 »
Aha, det är alltså egocentriskt att t.ex prioritera en flygplats över klagande boende som flyttat in precis vid fältgränsen. Ja, det var ju en intressant definition.

När det gäller värde på saker är det dags för dig att lära dig två ytterst grundläggande saker:

1. Objektivt värde = Det värde som läggs till i en process för att t.ex omvandla råvara till färdig produkt.

2. Upplevt värde (perceived value) = Teorin om att värdet (eller rättare sagt priset) på en vara eller tjänst är vad "någon vill betala". D.v.s om "någon vill betala" 100 kronor för något som kostade 5 kronor att ställa på hyllan i butiken säljer man det för 100 kronor.

Jag vågar påstå att ett transportsystem eller en industri som betjänar stora mängder människor har ett högre värde/prioritet än Mr Entitled som just köpt ett hus i närheten och nu klagar på buller. Det är Mr Entitled som är egocentrisk här, jag skulle snarare säga att jag är kollektivistisk eftersom jag prioriterar kollektivet (flygresenärerna t.ex) över den förstnämnda.;)

Konceptet "betalningsvilja" och perceived value/upplevt värde är två teorier jag är starkt tveksam till. Samma gäller prisdiskriminering (revenue management) som inte heller är min melodi. Nu antar jag att det blir blodsvallning på en del när jag skriver detta.;)

Detta innebär inte att jag är emot vinster etc, däremot har jag uppfattningen att priset på en vara eller tjänst bör sättas baserat på objektiva, mätbara parametrar (kostnad för tillverkning, transport etc samt vinst i de olika leden uttryckt i procent av priset). Alltså inte flummigheten med att "ja, någon är villig att betala 100 kronor så vi tar 100 kronor även om den här saken bara kostar oss 5 kronor!"

Jag utgår från att Mistluren är en varm anhängare av revenue management och perceived value (därav teorin om s.k värdeminskning).

Glöm inte sådant flum som socialstrata-segmentering, d.v.s att priset på varan eller tjänsten skall vara totalt frikopplat från det objektiva värdet och istället användas som ett urvalsinstrument, d.v.s om produkten kostar 500 kronor att tillverka och transportera etc säljer vi den för 5000 kronor - bara för att utföra social segmentering eftersom målgruppen vi vänder oss till är ytlig och använder prislappen som en "teknisk parameter" (typfall på denna avart är produkter där det t.ex krävdes dubblering av priset för att försäljningen skulle ta fart).

Kritik mot dessa koncept innebär ingen Marxism eller planekonomi - snarare innebär det kritik mot obildat tänkande (att basera sin uppfattning om kvaliteten på en produkt/tjänst på dess prislapp är definitivt ignorant).

Fastighetsvärderingar/tomtvärderingar baserade på den ganska flummiga faktorn "attraktivitet" är ett annat exempel - jag kommer hemskt gärna förbi med 707an och plockar ned det där på Jorden igen.;)

"Attraktivitet" som en objektivt mätbar faktor är OK (t.ex närhet till kollektivtrafik, skolor, shopping etc) men rent flum (attraktivitet skapad av samhällsproblem, d.v.s att standarden i samhället är låg och att man därmed skapar en artificiell version som går ut på att socialgrupper måste isoleras från varandra) är problematiskt. Där krävs en genomgående hög standard och ordning, inte en indelning mellan "attraktiva" områden (renoverade etc) och "oattraktiva" (nedgångna områden).

Ett exempel på en objektivt mätbar attraktivitet är t.ex en lyxsvit med stor veranda vs en insideshytt. Där kan man mäta upp och definiera faktorer som gör att den förstnämnda är mer attraktiv och även kostar mer (exempelvis att den tar upp lika mycket utrymme som fyra standardhytter och därför bör kosta motsvarande dessa plus ytterligare tillägg för högre servicegrad etc).

Det är i.a.f roligt att få epitetet "Marxist" på sig.:)

Jag är emot ointelligenta faktorer vid prissättning och anhängare till vetenskapligt mätbara diton inklusive önskad vinstmarginal etc. Men jag antar att det är svårt att förstå sådant om man är fullt inprogrammerad på revenue management och perceived value, d.v.s att "värdet" utgörs av "vad någon är villig att betala".

Självfallet finns det starka företagsintressen för perceived value och revenue management men att sitta och försvara dessa koncept som konsument är ytterst naivt.
Jag betackar mig från denna lärdom.. Förutom att det bara är traditionellt marxistiskt nyttomoraliserande. Dvs tillskapat för att den som stjäl skall ha mindre dåligt samvete för sin stöld. Är det överspelat.

Det finns liksom inget spelrum kvar varken i lagstiftning eller rättspraxis att tillämpa några andra påhittade värdeteorier istället för marknadsvärdet. Det som skall ersättas är tappet i marknadsvärdet + 25 %.

Problemet ligger inte där heller. Problemet ligger i att det nästan aldrig tillämpas. Skador påstås dels vara "icke ersättningsgilla" och framförallt blir regleringen ofta aldrig av eftersom man lagt det på den drabbade att driva sin rätt istället för på den vållande att som förutsättning för verksamheten ha reglerat skadorna.

Vad gäller samhällsnyttan. De verksamheter som inte lämnar ett överskott att betala sina skador med är helt enkelt inte samhällsnyttiga. När det gäller de verksamheter som lämnar ett tillräckligt överskott, men ersättning ändå inte utgår, handlar det om, ja just det, egocentrism och egoism.
SV: Bebyggeslse kontra transportverksamhet
« Svar #35 skrivet: 14 november 2017, 10:27:23 »
Klart Bromma skall läggas ner, Arlanda finns ju och Bromma blir utmärkt bostadsområde centralt och nära arbetsplatser.

Bromma behövs inte
SV: Bebyggeslse kontra transportverksamhet
« Svar #36 skrivet: 14 november 2017, 11:43:33 »
Vad gäller samhällsnyttan. De verksamheter som inte lämnar ett överskott att betala sina skador med är helt enkelt inte samhällsnyttiga. När det gäller de verksamheter som lämnar ett tillräckligt överskott, men ersättning ändå inte utgår, handlar det om, ja just det, egocentrism och egoism.
Samhällsnytta begränsar sig inte till hvad som är företagsekonomiskt lönsamt. Då borde vi ju t.ex. lägga ner alla bibliotek och ålderdomshem.
Bestilte Hurtigrutereiser:
ROALD AMUNDSEN Lisboa-Hamburg mai 2019
LOFOTEN Bodø-Tromsø, SPITSBERGEN Tromsø-Murmansk-Frans Josefs Land-Murmansk-Tromsø & NORDNORGE Tromsø-Trondheim sept. 2019
FRIDTJODF NANSEN Hamburg - Lisboa september 2020
SV: Bebyggeslse kontra transportverksamhet
« Svar #37 skrivet: 14 november 2017, 11:44:56 »
Klart Bromma skall läggas ner, Arlanda finns ju och Bromma blir utmärkt bostadsområde centralt och nära arbetsplatser.

Bromma behövs inte
Det håller jag helt med om. Den har ju ersatts av Arlanda, precis som att Landvetter har ersatt Torslanda, Sturup/Kastrup Bulltofta och Gardermoen Fornebu.
Bestilte Hurtigrutereiser:
ROALD AMUNDSEN Lisboa-Hamburg mai 2019
LOFOTEN Bodø-Tromsø, SPITSBERGEN Tromsø-Murmansk-Frans Josefs Land-Murmansk-Tromsø & NORDNORGE Tromsø-Trondheim sept. 2019
FRIDTJODF NANSEN Hamburg - Lisboa september 2020
*
SV: Bebyggeslse kontra transportverksamhet
« Svar #38 skrivet: 16 november 2017, 13:53:56 »
Fn råder en ganska hygglig samsyn om att Bromma skall avvecklas. Frågan är bara när. Enligt den senaste utredningen som presenterades för bara något år sedan, föreslog utredaren 2038. Dvs när nuvarande arrendeavtal utgår. För att klara det underströks att utbyggnaden av Arlanda med en fjärde bana måste starta omgående. Vilket naturligtvis inte kommer att hända.

Myterna om Bromma är påfallande många. En populär sådan är att slår man ihop Brommas och Arlandas flyplansrörelser per dygn och dividerar med 24 så får hela härligheten plats på Arlanda. Således kan man lägga ned Bromma i nästa vecka. Finns några problem med det synsättet.

1. Folk envisas här, på ungefär samma sätt som inom kollektivtrafik mm, att resa när det passar dom bäst och inte när det finns kapacitet över. Det gör att flygplatser lika väl som kollektivtrafik måste dimensioneras för peak hours. Dvs i allmänhet på morgonen och på kvällen. Och den anstormningen klarar inte Arlanda idag.

2. Även om man skulle bedriva flygtrafiken enligt detta matematiska synsätt skulle nuvarande miljöbestämmelser på Arlanda sannolikt sätta käppar i hjulet. Särskilt gällande bana 3, som redan nu inte kan nyttjas fullt ut.

Ett skojfriskt argument som sossarna i Stockholm, under ledning av bla finansborgarrådet Mats Hulth, under många valkampanjer framförde, var att Bromma kunde läggas ned omedelbart då det ändå bara var ”direktörer” som nyttjade flygplatsen. Gick hyggligt hem i stugorna. Märkligt nog försvann argumentet i samma stund som Hulth själv blev direktör i det privata näringslivet.
SV: Bebyggeslse kontra transportverksamhet
« Svar #39 skrivet: 16 november 2017, 21:00:22 »
Jag är inte helt övertygad om att Bromma skulle vara en lämplig plats för bostäder med tanke på föroreningar och dylikt.
*
SV: Bebyggeslse kontra transportverksamhet
« Svar #40 skrivet: 16 november 2017, 21:40:55 »
Inga problem. Varför skulle det vara det? Flygbränslet har inte precis flödat fritt i området.

Bland de värsta vi haft i Stockholm att sanera var Södra Hammarby industriområde som nu är vansinnigt tättbebyggt. Det kostade multum att sanera innan man kunde bygga bostäder.
SV: Bebyggeslse kontra transportverksamhet
« Svar #41 skrivet: 17 november 2017, 10:54:22 »
Vad gäller samhällsnyttan. De verksamheter som inte lämnar ett överskott att betala sina skador med är helt enkelt inte samhällsnyttiga. När det gäller de verksamheter som lämnar ett tillräckligt överskott, men ersättning ändå inte utgår, handlar det om, ja just det, egocentrism och egoism.
Samhällsnytta begränsar sig inte till hvad som är företagsekonomiskt lönsamt. Då borde vi ju t.ex. lägga ner alla bibliotek och ålderdomshem.
För det första läggs redan biblioteken ned i hög takt. Der har helt andra orsaker. För det andra finns det ingen anledning att tro att ålderdomshemmen skulle behövas läggas ned på grund av lägre skattefinansieringsgrad. Efterfrågan är hög och de betalas redan till stor del av brukarna. Att växla över resten från skattebörda till försäkring vore förstås fullt möjligt och sker i andra länder.

Dina exempel är således irrelevanta. För övrigt är avvikelserna mellan företagsnytta och samhällsnytta små. De monstruösa skillnader man ibland kan se vid tex ekande av pengar för järnvägsutbyggnader är helt enkelt bedrägeriförsök.

Men nu gällde det hamnar och dessutom att låta hamnen betala sina samhällsekonomiska kostnader. Dvs något som innebär att hamnens företagsekonomiska resultat bättre överensstämmer med samhällsnyttan.
SV: Bebyggeslse kontra transportverksamhet
« Svar #42 skrivet: 17 november 2017, 10:59:38 »
Inga problem. Varför skulle det vara det? Flygbränslet har inte precis flödat fritt i området.

Bland de värsta vi haft i Stockholm att sanera var Södra Hammarby industriområde som nu är vansinnigt tättbebyggt. Det kostade multum att sanera innan man kunde bygga bostäder.
Avisningsmedlet har däremot flödar fritt. Men det stora problemet med att sanera flygplatser brukar vara rester från brandövningar. De släckmedel som används har visat sig vara mycket skadliga.

För övrigt håller Trafikverket för fullt på att försöka sabotera den tidigare planerade snabbtågförbindelsen till Skavsta, så det lär hur som helst bli ännu svårare att försöka avveckla Bromma. Det kommer inte att hända, men det är rimligt att man succesivt skärper bullerkraven. Man har ju redan minskat bullret rätt rejält därifrån.
*
SV: Bebyggeslse kontra transportverksamhet
« Svar #43 skrivet: 17 november 2017, 11:13:07 »
Du har naturligtvis rätt vad gäller avisningsmedel och släckmedel. Men de nyttjas ju ändå inom hyggligt begränsade områden.

Sedan är det med flygplatser som med kyrkogårdar. Alla inser att de behövs men ingen vill ha dem i närheten.

För övrigt måste det vara en administrativ mardröm att få igenom ett miljögodkännande för en fjärde bana på Arlanda.
« Senast ändrad: 17 november 2017, 11:14:53 av Lars H »
SV: Bebyggeslse kontra transportverksamhet
« Svar #44 skrivet: 17 november 2017, 12:24:47 »
Vad gäller samhällsnyttan. De verksamheter som inte lämnar ett överskott att betala sina skador med är helt enkelt inte samhällsnyttiga. När det gäller de verksamheter som lämnar ett tillräckligt överskott, men ersättning ändå inte utgår, handlar det om, ja just det, egocentrism och egoism.
Samhällsnytta begränsar sig inte till hvad som är företagsekonomiskt lönsamt. Då borde vi ju t.ex. lägga ner alla bibliotek och ålderdomshem.
För det första läggs redan biblioteken ned i hög takt. Der har helt andra orsaker. För det andra finns det ingen anledning att tro att ålderdomshemmen skulle behövas läggas ned på grund av lägre skattefinansieringsgrad. Efterfrågan är hög och de betalas redan till stor del av brukarna. Att växla över resten från skattebörda till försäkring vore förstås fullt möjligt och sker i andra länder.

Dina exempel är således irrelevanta. För övrigt är avvikelserna mellan företagsnytta och samhällsnytta små. De monstruösa skillnader man ibland kan se vid tex ekande av pengar för järnvägsutbyggnader är helt enkelt bedrägeriförsök.

Men nu gällde det hamnar och dessutom att låta hamnen betala sina samhällsekonomiska kostnader. Dvs något som innebär att hamnens företagsekonomiska resultat bättre överensstämmer med samhällsnyttan.
OK. Alla argument som inte stöttar Dig men redovisar oenighet är irrelevanta. Och Ditt bastanta De verksamheter som inte lämnar ett överskott att betala sina skador med är helt enkelt inte samhällsnyttiga gäller plötsligt bara hamnar, även om det lät väldigt generellt. Att växla över resten (av ålerdomsvården) från skattebörda till försäkring vore förstås fullt möjligt och sker i andra länder är inte objektivt önskvärt, det är i högsta grad en politiskt subjektivt synpunkt.

Mot sådan överdriven överbevisning om egna arguments förträfflighet giter jag inte debattera, även om t.ex. De monstruösa skillnader man ibland kan se vid tex ekande av pengar för järnvägsutbyggnader är helt enkelt bedrägeriförsök talar mot bättre vetande och reella erfarenheter.
Bestilte Hurtigrutereiser:
ROALD AMUNDSEN Lisboa-Hamburg mai 2019
LOFOTEN Bodø-Tromsø, SPITSBERGEN Tromsø-Murmansk-Frans Josefs Land-Murmansk-Tromsø & NORDNORGE Tromsø-Trondheim sept. 2019
FRIDTJODF NANSEN Hamburg - Lisboa september 2020