SV: SV: Dyrt med nya Dragör-
« Svar #15 skrivet: 13 augusti 2017, 15:37:43 »
Mistluren, Du har en naiv och helt orimlig inställning
enligt min mening.

Om du köper en fastighet intill en flygplats, hamn eller järnväg (som legat där under lång tid) så har du redan betalt ett marknadsvärde som motsvarar läget i fråga och ska inte ha varken ersättning eller rätt att inskränka intilliggande verksamhet mer än vad gällande lagstiftning stipulerar. Jätteenkelt.
Gillar man inte det får man väl bosätta sig i skogen eller uppe i Norrland, långt från allt och alla.

Det är skillnad om du redan bor på en plats och man väljer att lägga tex en ny järnväg precis intill ditt hus. Då har du rätt till ersättning, men inte om det är tvärt om. Borde vara en självklarhet.
En sådan inställning är ju direkt samhällsfarlig. Då kan man ju inte ha någon verksamhet någostans om man skulle drabbas av att någon plötsligt bygger ett hus intill och börjar klaga...
Nu vet jag inte varför du blandar in mig. Jag är ingen part i det här. Men jag tycker inte att der är vidare ärligt att hela tiden hitta på någotslags köp för att sedan utnyttja det för att utlämna en tredje part, säljaren, som du kan dumpa kostnaden för din hamn på, utan att det riktigt märks i diskussionen.

Det hela är mycket enkelt. Du orsakar en skada, en kostnad och den borde du stå. Det är inte naivt,  utan det är precis så det fungerar i alla civiliserade länder. I de flesta västländer har det fungerat så hela tiden och i öststaterna skedde en rejäl uppryckning när järnridån föll. De har nog den rättssäkraste lagstiftningen idag. Det är Sverige som är undantaget. Ett undantag som tillkommit då det varit det offentliga som vanligen varit exploatör och det offentliga har inte velat betala för sig när man exploaterat.

Sedan har du fel i sak. Det är inte så att man som granbe får ersättning som täcker skadan då ny hamn, järnväg eller flygplats byggs. Det borde självklart vara så, men det är inte så. Sedan kan också skadan förvärras med tiden. Trafiken ökar. Kraven på skyddszoner ökar. Bullerkraven blir hårdare. Succesivt rycks byggrätter undan för grannarna. Du som orsakar skadan slipper hela tiden betala för den nytta du har av dina grannars mark. Som bullermatta eller något annat.

Självklart vill de bli av med den egoistiske parasiten. Svårare än så är det inte.

Mistluren, tror inte vi kommer längre än så i den här debatten.
Jag tycker dock att det är tur att inte alla resonerar på samma sätt.
Vi har lagar och förordningar som reglerar detta och det fungerar relativt bra tycker jag. Dock kan inte alla bli nöjda alltid. Man får väl se till ett större rimligt perspektiv gissar jag.
Nej, det är inte meningsfullt att debattera saken i evigt.

Dock är det svårt att se att just svenska lagar och förordningar skulle fungera bra. Förutom alla enskilda drabbade, så händer det ju då och då att tex hamnar blir utslängda. En ofrånkomlig följd av den allt eller inget lagstiftning vi har, vilket var anledningen till att frågan kom upp.
SV: SV: Dyrt med nya Dragör-
« Svar #16 skrivet: 13 augusti 2017, 16:43:44 »
Det har väl naturligt blivit så att hamnar flyttas utåt, ut från stadsbebyggelse till lägen som bättre kan tillgodose anlöp av större fartyg. Samtidigt kan det finnas värden som motiverar en centralt belägen hamn så någon form av samexistens får man nog acceptera.
Om hamnen fanns på platsen först är det ju inte rimligt att den skall betala obehag för dem som tillkommit senare. Är det vise versa är saken en annan men där blir det ju en MKB innan en sådan etablering så risken för att stora problem uppstår är rätt liten.
Fredrik Ahlman
SV: Bebyggeslse kontra transportverksamhet
« Svar #17 skrivet: 13 augusti 2017, 17:37:00 »
En MKB är inget skydd och medför ingen ekonomisk uppgörelse. En MKB är som hörs av namnet en beskrivning. En beskrivning som i bästa fall korrekt återger verkligheten och talar om vem som drabbas, något som i sin tur kan ge en indikation på var problemen kommer att uppstå i framtiden. Men den löser inga problem och minskar inga risker för problem.
SV: Bebyggeslse kontra transportverksamhet
« Svar #18 skrivet: 13 augusti 2017, 17:40:24 »
Vad gäller "tillkommit senare" så finns inget sådant. Marken är uråldrig, så också ägandet av densamma.

Inte heller inom lagstiftningen görs någon sådan skillnad. Det är inte problemet.
*
SV: Bebyggeslse kontra transportverksamhet
« Svar #19 skrivet: 13 augusti 2017, 20:32:15 »
Vi har ju ett aktuellt exempel i Varberg.
Staden vill bygga bostäder vid den gamla hamnen och vill att Stena flyttar till ett nytt hamnområde.
Ska Stena behöva ta någon kostnad för detta?
/ Marre
SV: Bebyggeslse kontra transportverksamhet
« Svar #20 skrivet: 13 augusti 2017, 21:13:06 »
Vi har ju ett aktuellt exempel i Varberg.
Staden vill bygga bostäder vid den gamla hamnen och vill att Stena flyttar till ett nytt hamnområde.
Ska Stena behöva ta någon kostnad för detta?
/ Marre
Man kan väl säga som så att om Stena kontinuerligt burit den kostnad deras verksamhet innebär för omgivande fastighetsägare, förslagsvis via hamnavgifterna och vidare till berörda, så hade man sannolikt inte behövt flytta.
SV: Bebyggeslse kontra transportverksamhet
« Svar #21 skrivet: 13 augusti 2017, 22:26:50 »
Det är ju bara att titta på hur det ser ut i Stockholm där kajerna ska finnas kvar men där deras syfte är att vara till för restaurangägare och etc.
Skeppsbron togs ju  upp i tråden om kryssningsfartyg men det finns ju även den helt vansinniga idén att förstöra Blasieholmen med en guldkub och
därmed även tvinga bort skärgårdsbåtarna från de kajerna.

Samma problem existerar i Västerås där bland annat Borde i många år låg i hamnen.  Hamnen bebyggdes med bostäder och klagomålen mot Bore strömmade in.
Bore tvingades bort och ni juni i år var det dags för nästa fartyg att tvingas bort.

Bogserbåten Anny ligger vi en kaj i Västerås men de som bor där har klagat högljutt på bland annat Facebook.
http://www.vlt.se/vastmanland/vasteras/facebookstorm-ar-bogserbaten-anny-verkligen-for-ful-for-hamnen

Citera
Bogserbåten skymmer utsikten och det har luktat färg från båten. Det är klagomål som har kommit in från grannar och restaurangägare i
närheten och när de klagomålen hamnade hos Västerås Stad agerade staden.
Det är fastighetskontoret som nu har bestämt att båten ska bort.
Senast på fredag den 9 juni ska båten vara borta från Tullhuskajen.
Var ska ni ta vägen?– Vi kommer ankra ute på sjön tills vi har fått en parkering.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=112&artikel=6712040

Kommunen ändrade sig dock och Anny fick uppskov på ett år:
https://www.facebook.com/AnnyTugboat/posts/321321071636543

Samhällsviktig infrastruktur borde vara skyddat från bostadsbebyggelse och exploatering i syfte att bygga bostäder/kontor.

Arlanda flygplats öppnades för nästan 60 år sedan men trots det klagar många av de boende i Upplands Väsby
klagar på buller från flygplan som ska till/från Arlanda. När flygplatsen öppnades vara bodde det bara runt 5000 personer
i Upplands Väsby. Idag bor där nästan 40'000 personer. De flesta har alltså flyttat in efter att flygplatsen byggdes
men anser sig ändå har ett större existensberättigande än flygplatsen trots att UV nog till stor del lever på Arlandas existens.
« Senast ändrad: 13 augusti 2017, 22:46:12 av Il Drago Ruggente »
SV: Bebyggeslse kontra transportverksamhet
« Svar #22 skrivet: 13 augusti 2017, 22:37:11 »
Om man väljer att flytta till en lägenhet centralt i en stad, kan man då klaga på trafikbuller eller att nattsömen blir störd?
SV: Bebyggeslse kontra transportverksamhet
« Svar #23 skrivet: 13 augusti 2017, 22:56:44 »
Om man väljer att flytta till en lägenhet centralt i en stad, kan man då klaga på trafikbuller eller att nattsömnen blir störd?

Det beror på vad det är för typ av störning (orsak) men generellt sett har du rätt till nattro. Du har laglig rätt att inte bli störd av grannar (inom rimliga gränser)
eller oljud från byggplatser och etc. Det brukar normalt gälla mellan 22.00 på kvällen till 07.00 på morgonen.
Detta finns som sagt reglerat i någon lag någonstans.  Även krogar har vissa bullerriktlinjer att rätta sig efter även
om det inte är lika hårda krav som mellan "vanliga" grannar i ett hyreshus som enbart består av bostäder.
*
SV: Bebyggeslse kontra transportverksamhet
« Svar #24 skrivet: 14 augusti 2017, 21:05:15 »
Jag tänkte lägga fram en lösning eftersom den här tråden redan består av fullständigt horribla åsikter:

1. Eftersom bostäder går före allt och markvärden går före allt slopar vi all form av störande verksamhet som ligger närmare städer än 10 km.
2. Vi inför också en lag som säger att om bostäder anläggs vid den "störande" verksamheten gäller regeln 1, den sistnämnda får alltså flytta utan pardon.
3. Bostäder går alltid före andra verksamheter och därför måste alla hamnar inom stadsgränsen samt flygplatser som ligger närmare bebyggelsen än 10 km stängas och konverteras till bostadsområden.
4. Nattklubbar och liknande förbjuds, de kan ju "sänka markvärdet" och liknande genom sitt buller.
5. Samhällets nya grundläggande tes är "Markvärdets/fastighetsvärdets värde är absolut och får ej inskränkas".

Jag kan bara konstatera att är man inne på "markvärden" och "den som stör skall betala" är skogen nog bäst att bo i. Garanterat noll störningar (skjut djuren om de stör....) och inga markvärdesproblem heller. Måste vara perfekt.

SV: Bebyggeslse kontra transportverksamhet
« Svar #25 skrivet: 15 augusti 2017, 00:13:03 »
Jag tror snarare att skogen är platsen för den som inte vill betala för sig och inte vill kännas vid markvärden.  I skogen är dessa värden trots allt lägre...

Nattklubbar betalar däremot vanligen för sig genom att de får betala en mycket högre hyra än andra just för att de stör. Många bostadsrättsföreningar som lever bra på det.

Problemet är de bortskämda som bara vill ha, utan att betala för den skada de vållar.
SV: Bebyggeslse kontra transportverksamhet
« Svar #26 skrivet: 15 augusti 2017, 01:42:16 »
Det är sant att MKB i sig inte stoppar något men den utgör ju grunden för koncessionsbeslutet. Man missar vanligen inte vitala intressen i MKB och gör man ändå det kan man få ett negativt beslut.
Fredrik Ahlman
SV: Bebyggeslse kontra transportverksamhet
« Svar #27 skrivet: 15 augusti 2017, 08:30:37 »

2. Vi inför också en lag som säger att om bostäder anläggs vid den "störande" verksamheten gäller regeln 1, den sistnämnda får alltså flytta utan pardon.
Det är ju i högsta grad något skånska bönder, med norra Eurpas bästa matjord, upplever, när sydskånska städer som Malmö, Lund, Trelleborg och Ystad expanderar. Då är det slut med svinavel.
Bestilte Hurtigrutereiser:
ROALD AMUNDSEN Lisboa-Hamburg mai 2019
LOFOTEN Bodø-Tromsø, SPITSBERGEN Tromsø-Murmansk-Frans Josefs Land-Murmansk-Tromsø & NORDNORGE Tromsø-Trondheim sept. 2019
FRIDTJODF NANSEN Hamburg - Lisboa september 2020
SV: Bebyggeslse kontra transportverksamhet
« Svar #28 skrivet: 16 augusti 2017, 10:08:25 »
Det är sant att MKB i sig inte stoppar något men den utgör ju grunden för koncessionsbeslutet. Man missar vanligen inte vitala intressen i MKB och gör man ändå det kan man få ett negativt beslut.
Man missar en hel del. Men det är ju inte problemet. Problemet är att MKBn är en så kallad kvalitativ beskrivning. (Betyder det motsatta). Dvs en närmast oändlig ordmassa, utan några som helst kvantifierande inslag.  Hur stor blir skada? Hur kan skadan värderas? Hur kommer värdet av skadan att utvecklas över tid utifrån olika scenarier. Dvs den saknar helt fundamentala basdata som skulle kunna vara till grund för en reglering av skadan.

Syftet med MKBn är ett helt annat, att vara något för beslutande politiker att gömma sig bakom och då fungerar en otydlig ordmassa bättre än kvantifierande uppgifter. Det enda ordmassan möjligen duger till är just att i undantagsfall häva hela planen. Allt eller inget, svart eller vitt.

Det som skulle behövas är en kvantifierad MKB och sedan ett krav på att regleringen skulle vara avslutad innan planen kunde vinna laga kraft. Antingen via lantmäteriet eller om konflikten är för djup, via domstol.

Notabelt är att man när man utredde varför det blev så många överklaganden insåg att grundorsaken var just att den ekonomiska regleringen inte var gjord, vilket tvingade folk att ge sig in i en strid för att få bort hela planen. När man gjorde om lagen angavs tydligt att ett av syftena var att möjliggöra en tidig reglering och att en sådan normalt skulle göras. Men Trafikverket och förmodligen kommunerna också struntar ju blankt i det.

Således kvarstår en massa olösta konflikter mellan fastigheterna som ärvs ned årtionde efter årtionde och ibland kan det hända att den som ursprungligen blev förfördelad återfår sin rätt.

Sådana konflikter försvinner ju inte heller bara för att någon eller båda fastigheterna säljs. Är det inte reglerat finns den kvar. Priset blir vanligen något emellan vad det skulle varit om skadan varit reglerad och grannfastigheten haft rätten att för all framtid orsaka skadan och vad det skulle varit om skadan inte fanns. Förhoppningen finns ju alltid att kunna göra sig av med skadan.

Inte sällan slutar det med att kommunen köper marken. Kommunen har ju helt andra maktmedel än en enskild att göra sig av med skadan och kan således betala bättre.

När sedan kommunen väl köpt marken driver man ut den skadevållande verksamheten och tjänar sig själva en hacka.

I det läget brukar den skadevållande vakna och gnälla lite. Naturligtvis både patetiskt och utsiktslöst. Nä, vill man ha sin skadevållande verksamhet garanterad får man allt se till att sträcka ut handen och se till att få skadan reglerad medan tid är.
*
SV: Bebyggeslse kontra transportverksamhet
« Svar #29 skrivet: 20 augusti 2017, 14:33:11 »

2. Vi inför också en lag som säger att om bostäder anläggs vid den "störande" verksamheten gäller regeln 1, den sistnämnda får alltså flytta utan pardon.
Det är ju i högsta grad något skånska bönder, med norra Eurpas bästa matjord, upplever, när sydskånska städer som Malmö, Lund, Trelleborg och Ystad expanderar. Då är det slut med svinavel.

Jag föreslår att vi stoppar utbyggnaden av städerna och så återgår vi till den gamla goda tiden när Malmö hade 66 000 invånare.;)

Stadsexpansion är naturligtvis inte bra heller.

Jag kan enbart konstatera att den här debatten får mig att inse hur otroligt mycket bättre det var på stenåldern. Just den här teorin om att "störande verksamhet" måste flyttas när bostäder anläggs EFTER nämnda verksamhet är väldigt intressant och har stora konsekvenser. Kanske dags att börja dela in Sverige i olika zoner, t.ex en industriell zon (och samla all industri i hela landet där och anlägg höghastighetsjärnvägar dit), en rekreationszon och en bostadszon etc. Då löser man alla markvärdesproblem.;)