Enligt Dansk JernbaneKlubs tidskrift "Jernbanen" har svenska transportstyrelsen gjort en bedömning att det vore olyckligt om dagens tågfärjor mellan Trelleborg och Tyskland så småningom komme att ersättas av färjor utan järnvägsspår. Om detta skedde på alla tågfärjelder mellan Skåne och Kontinenten komme olyckshändelser/sabotage på Öresundsbron att stoppa alla möjligheter att överföra järnvägsvagnar mellan Skandinaviska halvön och Kontinenten, för första gången sedan 1892. Enligt samma källa överväger tansportstyrelsen därför att kräva, och bidra ekonomiskt till att så sker, att även framtida färjor mellan Trelleborg och Rostock blir tågfärjor.
Bestilte Hurtigrutereiser:
ROALD AMUNDSEN Lisboa-Hamburg mai 2019
LOFOTEN Bodø-Tromsø, SPITSBERGEN Tromsø-Murmansk-Frans Josefs Land-Murmansk-Tromsø & NORDNORGE Tromsø-Trondheim sept. 2019
FRIDTJODF NANSEN Hamburg - Lisboa september 2020
Å andra sidan skulle man kunna göra bedömningen att risken för sabotage minskade om transportstyrelsen undvek att ge bort alla biltullsbilder, fordons rörelsemönster, fordonsregester, broregister med tekniska beskrivningar etcetera till Putin, Assad och gänget....

Vad gäller sakfrågan tycker jag att det verkar meningslöst och ett slöseri med pengar. Om man antar att det är hela bron som berörs är det ändå inte skrymmande järnvägsvagnar som bör prioriteras. I ett sådant läge är det så mycket annat som måste fram på färjorna. Om man å andra sidan antar att det är själva järnvägen som drabbats, så är det betydelselöst för Sverige eftersom järnvägens andel av transportflödder är så liter och enkelt kan styras om. De som drabbas vore specifikt tågbolagen, men det finns ingen anledning att samhället skall bekosta deras försäkringar. Det bör naturligtvis främst röra sig om ekonomiska försäkringar, då tågen som sådana faktiskt inte är nödvändiga ur transportsynpunk.
Å andra sidan skulle man kunna göra bedömningen att risken för sabotage minskade om transportstyrelsen undvek att ge bort alla biltullsbilder, fordons rörelsemönster, fordonsregester, broregister med tekniska beskrivningar etcetera till Putin, Assad och gänget....
Den kommentaren kommer nog (förtjänat) att förfölja transportstyrelsen ett bra tag framover, oavsett hvad saken gäller. Generaldirektören, som uppenbarligen inte var kompetent för sin tjänst, uppbär fortfarande full lön för den!
Vad gäller sakfrågan tycker jag att det verkar meningslöst och ett slöseri med pengar. Om man antar att det är hela bron som berörs är det ändå inte skrymmande järnvägsvagnar som bör prioriteras. I ett sådant läge är det så mycket annat som måste fram på färjorna.
Det råder ju knappast brist på färjor eller färjeleder, som kan transportera bilar mellan Skandinaviska halvön och Kontinenten; Bergen - Stavanger - Hirtshals, Kristiansand - Hirtshals, Langesund - Hirtshals, Larvik - Frederikshavn, Oslo - Frederikshavn, Oslo - Kiel, Göteborg - Frederikshavn, Göteborg - Kiel, Varberg - Grenå, Helsingborg - Helsingør, Malmö - Travemünde, Trelleborg - Travemünde, Trelleborg - Rostock, Trelleborg - Sassnitz, Trelleborg - Swinoujscie, Ystad - Swinoujscie, Karlskrona - Gdansk och jag har säkert glömt någon. Och just för att de är "skrymmande", är järnvägsvagnar åtskilligt effektivare per löpmeter än landsvägsgods.
Om man å andra sidan antar att det är själva järnvägen som drabbats, så är det betydelselöst för Sverige eftersom järnvägens andel av transportflödder är så liter och enkelt kan styras om. De som drabbas vore specifikt tågbolagen, men det finns ingen anledning att samhället skall bekosta deras försäkringar. Det bör naturligtvis främst röra sig om ekonomiska försäkringar, då tågen som sådana faktiskt inte är nödvändiga ur transportsynpunk.
Hvad menar Du med "kan enkelt styras om". Tågtrafiken kan ju inte enkelt styras om, om det enda alternativet, Öresundsbron, av en eller annan orsak, blockeras. Menar Du ersättas av annan transportform, så har ju trots allt järnvägen både större tillåten axellast, fordonsbredd och inte minst fordonslängd än landsvägstrafiken. Så det är väl just det frågan gäller; är det så enkelt som att tåg inte är nödvändigt ur transportsynpunkt?
Bestilte Hurtigrutereiser:
ROALD AMUNDSEN Lisboa-Hamburg mai 2019
LOFOTEN Bodø-Tromsø, SPITSBERGEN Tromsø-Murmansk-Frans Josefs Land-Murmansk-Tromsø & NORDNORGE Tromsø-Trondheim sept. 2019
FRIDTJODF NANSEN Hamburg - Lisboa september 2020
Jag kan för övrigt nämna att det tidigare Jernbaneverket i Norge har bedömt det som väldigt viktigt att tågfärjeleden Ystad - Swinoujscie upprätthålles, som ett alternativ till såväl Trelleborg - Sassnitz- och Trelleborg - Rostock-lederna som Öresundsbron, för att undvika alltför stark monopolställning hos DB Netz (Tysklands motsvarighet till tidigare Banverket, men som är ett AB, som är ett dotterbolag till AB Deutsche Bahn!). Både BaneDanmark och DB Netz visar tendencer till att försöka "suga ut" transittrafiken, bl.a. har sträckan Malmö - Padborg flera gånger högre sträckningsavgift än resten av Danmarks järnvägsnät, och DB Netz bedriver inte "rent spel" när det gäller fördelning av körtillstånd och tidtabellslägen mellan sitt moderbolag DB och andra tågoperatörer, eller vid behandling av trafikavvik.
« Senast ändrad: 31 juli 2017, 11:49:50 av Risberg »
Bestilte Hurtigrutereiser:
ROALD AMUNDSEN Lisboa-Hamburg mai 2019
LOFOTEN Bodø-Tromsø, SPITSBERGEN Tromsø-Murmansk-Frans Josefs Land-Murmansk-Tromsø & NORDNORGE Tromsø-Trondheim sept. 2019
FRIDTJODF NANSEN Hamburg - Lisboa september 2020
Det jag menade var att det är i storleksordningen 10% av godset som går på tåg mellan Sverige och Kontinenten. Det borde gå ganska enkelt att öka volymerna på lastbil respektive båt med 10 eller 20%

Problem blir det först om det blir stopp på motorvägsbron. Det klarar nog inte färjorna bara sådär.
Det jag menade var att det är i storleksordningen 10% av godset som går på tåg mellan Sverige och Kontinenten. Det borde gå ganska enkelt att öka volymerna på lastbil respektive båt med 10 eller 20%

Problem blir det först om det blir stopp på motorvägsbron. Det klarar nog inte färjorna bara sådär.
Då är vi tillbaka till frågan: Är det viktigt att vi har järnvägsförbindelse eller inte med Kontinenten? Du har tydligen gjort Dig upp den meningen att det är det inte. Jag är inte lika tvärsäker (och tydligen inte transportstyrelsen heller).

Men om man verkligen vill flytta över allt gods till lastbil, inte "lastbil respektive båt", utan lastbil, så är det jätteenkelt. Det är bara att fortsätta som hittills; snacka varmt om att flytta gods från landsväg till sjöfart och järnväg och göra det stick motsatta: Subventionera lastbilstrafiken med löjligt låga vägavgifter för tungtransport (det finns ju så många miljoner personbilar som kan betala vägarna i alla fall), samhällsbetalda uppställningsplatser för långtradarna, tillåtna, helt vansinniga,  längder på långtradarna (där är ju Sverige ett föregångsland!), totalt frisläpp av utländska chaufförer etc, så dröjer det nog inte länge innan vi totalt har ersatt allt som heter godstransport på sjö och järnväg med lastbilstransporter.

Det är inte många lastbilar som kör Öresundsbron. Malmö ligger söder om København och öster om Helsingborg. Hvarför betala lika mycket för att köra en omväg och själv köra hela bron som för att sitta på en HH-färja och dricka en kopp kaffe istället?

Bilbron har ju varit stängd flera gånger, p.g.a. vind, utan att det har skapat några problem.
Bestilte Hurtigrutereiser:
ROALD AMUNDSEN Lisboa-Hamburg mai 2019
LOFOTEN Bodø-Tromsø, SPITSBERGEN Tromsø-Murmansk-Frans Josefs Land-Murmansk-Tromsø & NORDNORGE Tromsø-Trondheim sept. 2019
FRIDTJODF NANSEN Hamburg - Lisboa september 2020
Om det funkar att ta lastbilarna på färjorna är det kanske inte ett så stort problem överhuvudtaget?

För nog är det betydligt fler lastbilar än järnvägsvagnar även på bron.
Med anledning av diskussionerna kring Skåne och hennes vara som SJ-färja under annan rubrik tänkte jag lyfta detta ämne igen.

Som jag uppfattade det byggde SJ  Skåne, innan man sålde Sweferry, i någon mån för att försäkra sig om att det skulle finnas tågfärjor tillgängliga tills Fehrmanförbindelsen stod klar.

Tillsammans med m/s Polonia och M/S Meklenburg-Vorpommern finns tre stora tågfärjor som rimligen bör vara i drift tills dess denna förbindelse är färdigbyggd. Det torde räcka mer än väl.

Vad är det som gjort bedömningen annorlunda nu?

Jag utgår från att det när Fehrmanförbindelsen är färdig så blir det Öresund som kvarstår som svag länk. Men då är det rimligen inte Trelleborgsfärjorna som behöver förses med järnvägsspår, om man anser att beredskap behövs, utan kajer vid Öresund och framtida färjor över Öresund.
Med anledning av diskussionerna kring Skåne och hennes vara som SJ-färja under annan rubrik tänkte jag lyfta detta ämne igen.

Som jag uppfattade det byggde SJ  Skåne, innan man sålde Sweferry, i någon mån för att försäkra sig om att det skulle finnas tågfärjor tillgängliga tills Fehrmanförbindelsen stod klar.

Tillsammans med m/s Polonia och M/S Meklenburg-Vorpommern finns tre stora tågfärjor som rimligen bör vara i drift tills dess denna förbindelse är färdigbyggd. Det torde räcka mer än väl.

Vad är det som gjort bedömningen annorlunda nu?

Jag utgår från att det när Fehrmanförbindelsen är färdig så blir det Öresund som kvarstår som svag länk. Men då är det rimligen inte Trelleborgsfärjorna som behöver förses med järnvägsspår, om man anser att beredskap behövs, utan kajer vid Öresund och framtida färjor över Öresund.
"Kajer vid Öresund"?! Småfergene på Øresund som beredskap? Javel.  ::)
Bestilte Hurtigrutereiser:
ROALD AMUNDSEN Lisboa-Hamburg mai 2019
LOFOTEN Bodø-Tromsø, SPITSBERGEN Tromsø-Murmansk-Frans Josefs Land-Murmansk-Tromsø & NORDNORGE Tromsø-Trondheim sept. 2019
FRIDTJODF NANSEN Hamburg - Lisboa september 2020
En Öresundsfätja hinner minst ett dussin turer på samma tid som en färja till Rostock hinner en tur. Så ur kapacitetssynvinkel är det klart bättre.
En Öresundsfätja hinner minst ett dussin turer på samma tid som en färja till Rostock hinner en tur. Så ur kapacitetssynvinkel är det klart bättre.
Jada, og det er jo ikke forbundet med noen som helst kostnader å holde på å skifte de godstogene ombord på fergen, splitte opp godstogene i bittesmå porrsjoner, og sette dem sammen igjen på den andre siden Øresund, eller å anlegge helt nye jernbanefergelejer med tilhørende skiftebanegård! Og god plass er der også, på begge sider Øresund for å anlegge slikt!  ::)
« Senast ändrad: 06 juli 2018, 14:07:28 av Risberg »
Bestilte Hurtigrutereiser:
ROALD AMUNDSEN Lisboa-Hamburg mai 2019
LOFOTEN Bodø-Tromsø, SPITSBERGEN Tromsø-Murmansk-Frans Josefs Land-Murmansk-Tromsø & NORDNORGE Tromsø-Trondheim sept. 2019
FRIDTJODF NANSEN Hamburg - Lisboa september 2020
Nåja, järnvägsklaffarna och större delen av bangården är väl kvar i Helsingborg? Det är bara ett par hundra meter spår mellan som saknas.

I Landskrona finns också en lämplig bangård.

Det blir knappast dyrare att hålla beredskap i Öresund, tvärt om.

Dock är jag ju tveksam till om det överhuvudtaget är värt. Det är ju trots allt godset som skall transporteras. Inte nödvändigtvis järnvägsvagnar i alla tänkbara situationer.
*
Spåren är ju borta i Helsingborg och på klaffen och färjorna (Tycho Brahe och Aurora Af Helsingborg) är spåren igenfyllda med cement. I Helsingör är det ju liknade. På klaffen igenfyllt och spåret borttaget en kortare bit.
Fast landskrona är det en bit mellan bangård och kaj där det inte finns någon klaff.
Men i Malmö finns klaffen kvar från Nordö Link tiden, spåren borttagna en bit (är parkering där i dag).
Fast blir det strul så är det enklare med långtradare
Här löns int förklarar för den som int begriper
Spåren är ju borta i Helsingborg och på klaffen och färjorna (Tycho Brahe och Aurora Af Helsingborg) är spåren igenfyllda med cement. I Helsingör är det ju liknade. På klaffen igenfyllt och spåret borttaget en kortare bit.
Fast landskrona är det en bit mellan bangård och kaj där det inte finns någon klaff.
Men i Malmö finns klaffen kvar från Nordö Link tiden, spåren borttagna en bit (är parkering där i dag).
I Malmö er det neppe mulig å etablere sporforbindelse etter at Citytunnelen ble bygget.
Og i Københavns Frihavn er det totalombygd til DFDS' bilferger med ny terminal, og heller ikke sporforbindelse i nærheten.
Bestilte Hurtigrutereiser:
ROALD AMUNDSEN Lisboa-Hamburg mai 2019
LOFOTEN Bodø-Tromsø, SPITSBERGEN Tromsø-Murmansk-Frans Josefs Land-Murmansk-Tromsø & NORDNORGE Tromsø-Trondheim sept. 2019
FRIDTJODF NANSEN Hamburg - Lisboa september 2020
Att spåren är fyllda med betong på båtar och klaffar får man nog finna sig i. Så skulle det säkerligen bli på Trelleborgsfärjorna också. Det är något man får sprätta bort den dag beredskapen behöver nyttjas.

Vad det handlar om är snarare att man får lägga tillbaka de spårstumpar som saknad. Eller i varje fall skapa beredskap för att kunna lägga tillbaks dem. Ungefär som i Hammarbyhamnen.

Jag tvivlar på att det är en avgörande kostnad.