Regeringen tillsätter kunskapsutredning
« skrivet: 28 juni 2017, 13:24:23 »
I veckan som gick fick Trafikanalys i uppdrag av regeringen att bredda kunskaperna kring hur skatter och avgifter fungerar som styrmedel inom transportsektorn för att nå regeringens mål. Hur dessa hjälper alt stjälper att nå transportpolitiska mål och de miljömål avseende växthusgaser som regeringen satt upp.
Man kommer också att kika på hur industrins/näringslivets kostnadsbild påverkas.
Slutredovisning sker 31:e oktober 2018.

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/06/kunskapsunderlag-for-skatter-och-avgifter-inom-transportsektorn/
Fredrik Ahlman