Regeringen tillsätter plastutredning
« skrivet: 07 juni 2017, 13:18:40 »
Ingen har väl vid det här laget missat problemen med plast i största allmänhet och microplaster i synnerhet i våra sjöar och hav. Nu tillsätter regeringen en utredning som skall utföras i samverkan mellan Naturvårdsverket och HAV för att röna ut hur man kan minska plasters påverkan på havet och livet i det samma. I uppdraget ingår att komma med konkreta åtgärdsförslag. Plasters miljöpåverkan skall också då utredas. Utredningen skall ligga klar och slutredovisas till Miljö och Energidepartementet senast 1 oktober 2018 och vara helt slutförd 1 maj 2019.

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/06/fler-steg-for-att-minska-plastens-negativa-miljoeffekter/
Fredrik Ahlman