ECO-bonussystem för ökad sjöfart
« skrivet: 29 maj 2017, 14:10:21 »
Vi har ju före serverkraschen följt utvecklingen med kilometerskatten som till slut gick på grund över mot den nya utredningen för ett eventuellt införande av ett ECO-bonussystem. I morgon slutredovisar Trafikanalys sitt regeringsuppdrag att utröna hur ett ECO-bonussystem skulle kunna se ut för svensk del.

Men som vissa kanske minns så delredovisades uppdraget redan i april med lite mer om den här typen av system som skall stimulera till ökad sjöfart och ge den uttalade önskan om att få en godsöverföring från väg till sjöfart. Man tittade då på hur systemet funkat i UK, Norge och Italien bland annat. Det är ju viktigt att samhället med möjliga styrmedel hjälper till att styra över godset.

Uppdraget till Trafikanalys från regeringen såg ut så här;

http://www.trafa.se/globalassets/styrdokument/regeringsuppdrag/uppdrag-eco-bonussystem-i-sverige.pdf

Delredovisningen från april visas här;

http://www.trafa.se/globalassets/pm/pm-2017_6-eco-bonus-for-sjofart---delredovisning.pdf

Kompletterande information;

http://www.trafa.se/globalassets/pm/komplettering-eco-bonus-delredovisning.pdf

Nu väntar vi bara på slutrapporten i morgon med spänning. Tror ni att ECO-bonussystemet kommer bli en framkomlig väg för svensk del för att öka andelen sjöfart i transportarbetet?
Fredrik Ahlman
SV: ECO-bonussystem för ökad sjöfart
« Svar #1 skrivet: 30 maj 2017, 13:56:01 »
Idag släppte man slutredovisningen så nu stundar en trevlig läsning hoppas jag.

http://www.trafa.se/globalassets/rapporter/rapport-2017_11-eco-bonus-for-sjofart---slutredovisning.pdf
Fredrik Ahlman