Vad händer med Oak ? Nu är det fem dygn sedan de grundstötte. Reparerar de skador, eller är det annat som hindrar att de lämnar Lilla Edet?
Gått från Lilla Edet 1 febr, till Älvsborgshamnen Göteborg där hon legat till idag 18 febr. Förhalat till Gotenius Varv där hon nu ligger i docka.