*
SV: Göteborgs hamn
« Svar #15 skrivet: 24 januari 2019, 12:51:27 »
Den här striden har pågått i åratal mellan primärt Hamnarbetarförbundet och LO:s Transport. Det vore nog å andra sidan fel att under alla dessa år betrakta arbetsgivarparten som oskyldiga lamm, men visst sitter man i klistret på ett helt annat sätt än vad som gäller på svensk arbetsmarknad i övrigt.

De flesta hamnarna hade nog gärna tecknat avtal med Hamn för att få arbetsro. Problemet är ju att de redan har avtal med Transport och det avtalet förbjuder att man tecknar andra avtal.
 
Den här frågan är mycket viktig för LO - om man skulle tillåta avtal med Hamn kommer man öppna en Pandoras ask där LO-förbundens ledande ställning skulle undergrävas om oberoende fack skulle dyka upp i fler branscher. Vad som aldrig framkommer är att om Sveriges Hamnar eller någon enskild hamn skulle teckna ett avtal med Hamn utan Transports medgivande då riskerar man att försättas i blockad av LO och eventuellt andra fack.
 
Rävsax för arbetsgivarna således.
SV: Göteborgs hamn
« Svar #16 skrivet: 24 januari 2019, 13:13:12 »
Den här striden har pågått i åratal mellan primärt Hamnarbetarförbundet och LO:s Transport. Det vore nog å andra sidan fel att under alla dessa år betrakta arbetsgivarparten som oskyldiga lamm, men visst sitter man i klistret på ett helt annat sätt än vad som gäller på svensk arbetsmarknad i övrigt.

De flesta hamnarna hade nog gärna tecknat avtal med Hamn för att få arbetsro. Problemet är ju att de redan har avtal med Transport och det avtalet förbjuder att man tecknar andra avtal.
 
Den här frågan är mycket viktig för LO - om man skulle tillåta avtal med Hamn kommer man öppna en Pandoras ask där LO-förbundens ledande ställning skulle undergrävas om oberoende fack skulle dyka upp i fler branscher. Vad som aldrig framkommer är att om Sveriges Hamnar eller någon enskild hamn skulle teckna ett avtal med Hamn utan Transports medgivande då riskerar man att försättas i blockad av LO och eventuellt andra fack.
 
Rävsax för arbetsgivarna således.
LO har för stor makt. För andra fackföreningar är de ofta en värre fiende än de värsta arbetsgivare.
Bestilte Hurtigrutereiser:
ROALD AMUNDSEN Lisboa-Hamburg mai 2019
LOFOTEN Bodø-Tromsø, SPITSBERGEN Tromsø-Murmansk-Frans Josefs Land-Murmansk-Tromsø & NORDNORGE Tromsø-Trondheim sept. 2019
FRIDTJODF NANSEN Hamburg - Lisboa september 2020
SV: Göteborgs hamn
« Svar #17 skrivet: 26 januari 2019, 16:44:37 »
Det är i mitt tycke extremt dåligt av arbetsgivarna att inte ha löst Hamnarbetarförbundets med någon form av uppgörelse under alla år som förbundet funnits. Det är ju inget nytt problem. Och tid har funnits. Visst så är Transport en stor del av problemet.
Har själv arbetat i hamnverksamhet under dryga 21 år, och under den tiden så hade både Transport och Hamn 4an lika stor makt och kunde sitta vid samma bord. Och inga skillnader ang löner skyddsombud mm.
Har en illsasinad tanke om att i Göteborg så vill APMT få till det för egen vinning för APMs fartyg med förtur. Och då är man tillbaka på slutet av 60talet med förtur för ACL före andra rederier.
SV: Göteborgs hamn
« Svar #18 skrivet: 02 februari 2019, 16:55:35 »
Nu står vi mitt uppe i en ny Hamnarbetarkonflikt. En 40-årig konflikt som inte kan lösas. Det finns helt enkelt inte någon kompromiss som är möjlig. Situationen är i korthet att Transport har tecknat avtal för hamnarbetarna med huvudorganisationen för Sveriges Hamnar. Här ingår också att Hamnarna inte får teckna avtal med någon som helst annan organisation. Vare sig med högre eller lägre löner eller med andra villkor på något sätt. Detta avtal ingår i den standard för hur Svenskt arbetsliv skall organiseras. Där Socialdemokratin och de andra partierna är helt eniga.

Att Hamnarbetarförbundet organiserar merparten av hamnarbetarna i flera hamnar har inte med saken att göra. Hamn är enligt Transport ett "gult förbund". Det vill säga en olaglig fackförening. Enligt deras synsätt kan olika arbetsgivare inte ha avtal med olika förbund inom samma bransch. Och en arbetsgivare kan i vart fall inte ha avtal med flera olika fack för samma grupp av arbetare.

Denna syn baseras hos LO. Som ser förbund som Hamn som "pest och kolera". Skulle Hamn få egen avtalsrätt så ser man för sig att många andra yrkesgrupper också skulle organisera sig utanför LO och kräva egna avtal. Med resultat att hela det Svenska systemet för hur arbetsmarknaden organiseras skulle falla samman.

Skulle något hamnbolag skriva avtal med Hamn kommer det att utbryta sympatistrejker i absolut alla hamnar och antagligen i en mängd andra branscher. Och den skulle vara om så i 10 år tills det ingångna avtalet annulerades. Även om hela den Svenska industrin gick under. Eller om hungersnöd utbröt i landet. Enligt LO och S skulle det oavsett vara överordnat att inte ändra avtalssystemet.
SV: Göteborgs hamn
« Svar #19 skrivet: 02 februari 2019, 17:39:34 »
Så får vi se hvad som händer när vi har en S+Mp-regering på ett L+C-program! ::) ??? ;)
Bestilte Hurtigrutereiser:
ROALD AMUNDSEN Lisboa-Hamburg mai 2019
LOFOTEN Bodø-Tromsø, SPITSBERGEN Tromsø-Murmansk-Frans Josefs Land-Murmansk-Tromsø & NORDNORGE Tromsø-Trondheim sept. 2019
FRIDTJODF NANSEN Hamburg - Lisboa september 2020
SV: Göteborgs hamn
« Svar #20 skrivet: 08 februari 2019, 13:53:33 »
Skrevvlite i gamla tråden i pollarsnakc också, hittade inte tillbaka hit.

Men tycker att det är skitdåligt att man inte sedan 1972 kunnat lösa detta. Och visst är det som Donkeyman skriver.
Sedan har ju Hamn en stor mängd sympatisörer både inom landet och utomlands så dom är inte att leka med.
SV: Göteborgs hamn
« Svar #21 skrivet: 11 februari 2019, 12:05:41 »
Det har ju varit flera hamnarbetarkonflikter både i Norge och Sverige. I grunden finns det tre olika konfliktlinjer som ofta blandas samman.

1. Konflikten om vem som har rätt att teckna avtal. Det LO-anslutna Transport kontra ett fristående Hamnarbetarförbund.

2. Konflikt om vem som har rätt att genomföra hamnarbete. Detta har varit en särdeles stor konflikt i Norge. Bakgrunden är att en del terminaler har valt att ha fast anställda terminalarbetare i stället för att använda stuverikontorets hamnarbetare som tilldelas uppdrag när det finns båtar inne. Problemet här är bland annat att terminalarbetarna är med i ett annat LO-förbund och används till andra arbetsuppgifter inom terminalen när det inte finns båtar att lasta/lossa. Här har vi alltså den intressanta siutationen att ett LO-förbund strejkar i konflikt med ett annat LO-förbund.

3. Konflikt mot att fartygets besättning hanterar lasten. Detta har i alla tider förekommit i mindre hamnar och terminaler i Norge. Båtens besättning har hanterat godset ombord och stuveriet/ terminalen har hanterat godset på kajen. Det har länge varit en tendens mot att mer och mer  gods hanteras av besättningen något som stuverifacken försöker hindra. I Sverige finns väl inte denna praxis annat än på de allra minsta platserna så den konflikten finns mig veterligen inte där.
SV: Göteborgs hamn
« Svar #22 skrivet: 11 februari 2019, 17:26:38 »
Grundproblemet är i mitt tycke att stuvare (ett bättre ord är kanske hamnarbetare) har helt orimliga löner, och villkor.

På något sätt har vissa yrkesgrupper fått villkor som ligger helt fel om man jämför med andra yrkesgrupper.

För, i en opartisk utredning, svaret kommer knappast bli att hamnarbetare ”förtjänar” att ha en högre lön än tex lärare, socialarbetare och många andra yrken som kräver högskoleutbildning.
SV: Göteborgs hamn
« Svar #23 skrivet: 11 februari 2019, 21:57:46 »
Hamnarbetarforbundet har aviserat om 11 nya punktstrejker:

https://maritimedanmark.dk/?Id=40271
SV: Trelleborgs hamn
« Svar #24 skrivet: 12 februari 2019, 17:33:58 »
Det verkar fungera utmärkt i Trelleborgs hamn. Nu är den hamnen litet speciell: Den är Sveriges andra godshamn, enbart baserat på färjetrafik. Jag minns när TT-Liine hade egna bilar, idag skulle vi kallat dem tugmasters, som körde av löstrailers och postvagnar, de senare tillsammans med Postens egna bilar. Post från DDR kom först i en järnvägsgodsvagn, så i en bil tillhörande Deursche Post.

Så tog stuveribolaget över all tugmastertrafik. Så övertogs stuveribolaget av Trelleborgs hamn, så det är stuvarna/hamnarbetarna som också står för förtöjning, betjäning av bil- och tågfärjeklaffar och busskörning av landgångspassagerare. Det sista steget togs när det också var detta bolag som tog över tågfärjerangeringen. Såvitt jag vet har man ett 60-tal tugmasters. Alla hamnarbetarna i Trelleborg är såvitt jag vet organiserade i LOs transportarbetarförbund.
Bestilte Hurtigrutereiser:
ROALD AMUNDSEN Lisboa-Hamburg mai 2019
LOFOTEN Bodø-Tromsø, SPITSBERGEN Tromsø-Murmansk-Frans Josefs Land-Murmansk-Tromsø & NORDNORGE Tromsø-Trondheim sept. 2019
FRIDTJODF NANSEN Hamburg - Lisboa september 2020
SV: Göteborgs hamn
« Svar #25 skrivet: 04 mars 2019, 16:46:37 »
Jovisst ser Transport Hamn som  kolera och om dom får avtal så kommer många transportare att byta förbund.
Och som Donkeyman skriver gjorde vi i GBG när vi hade Veritasruten, besättningen lossade/lastade ombord och sturveriet tog emot på kajen, funkade jättebra.