Tågfärjor backar inte
« skrivet: 09 november 2018, 22:40:37 »
Svenska, danska och tyska statsbanetågfärjor, med undantag av SJs MALMÖ och DRs STUBBENKAMMER, vände(r) utanför hamnarna och går in med den tekniska aktern först om de var/är akterlastande resp. ut ur hamnen på samma sätt om de var/är boglastande. De backade/r dock icke utan hissade/r på dagtid två klot/skivor i aktermasten och vände(r) lanternbelysningen nattetid, och gick/går därmed formelt sett med fören först. De hade/har aktre kommandobrygga och förligt roder.

I DDR betydde de två kloten/skivorna något annat, nämligen att här kom ett med fartyg med företräde, så andra fartyg hade bara att flytta sig. På natten tändes istället två röda lanternor i aktermasten. När SJ 1973-81 chartrade Lion Ferrys SVEALAND, fördes hon av Lion Ferry-befäl, som hade missförstått det där en smula, och använde de två röda lanternoa också när hon gick in i Trelleborgs hamn, där de inte betydde någonting.

SKÅNE och MECKLENBURG-VORPOMMERN har i stort sett slutat vända utanför hamnen i Trelleborg utan vänder nu i ytttre hamnbassängen. De lustiga är, att när MECKLENBURG-VORPOMMERN har vänt, kastar hon fortfarande om lanternbelysningen, och backar därmerd formellt inte in i färjeläget.
Bestilte Hurtigrutereiser:
ROALD AMUNDSEN Lisboa-Hamburg mai 2019
LOFOTEN Bodø-Tromsø, SPITSBERGEN Tromsø-Murmansk-Frans Josefs Land-Murmansk-Tromsø & NORDNORGE Tromsø-Trondheim sept. 2019
FRIDTJODF NANSEN Hamburg - Lisboa september 2020
SV: Tågfärjor backar inte
« Svar #1 skrivet: 10 november 2018, 00:15:42 »
Handelsfartyg hade och har väl fortfarande för den delen, minst ett par klot ombord och de används internationellt och har alltid gjorts det.
Ett klot för ankarliggare och två klot för fartyg med nedsatt manöverförmåga och dessa internationella regler gällde mig veterligen alla länder och även i DDR.
SV: Tågfärjor backar inte
« Svar #2 skrivet: 10 november 2018, 09:12:30 »
Fartyg som står på grund skall visa tre klot som dagsignal. Så man behöver faktiskt tre klot ombord om man skall kunna visa alla signaler.
SV: Tågfärjor backar inte
« Svar #3 skrivet: 10 november 2018, 09:53:02 »
Nu betydde/er alltså inte två klot i aktermasten på dessa tågfärjor "fartyg med nedsattt manöverförmåga" utan att den tekniska aktern formellt sett var fören, med desamma rättigheter och skyldigheter som hvilket som helst fartyg som går framåt. Och visst finns det lokala sjöregler, som t.ex. att HH-färjor alltid har väjningsplikt för fartyg som seglar genom Öresund, oavsett om dessa kommer om babord eller styrbord. Och utanför Saßnitz och Warnemünde betydde/er de att detta är ett fartyg som andra fartyg har väjningsplikt gentemot.
Bestilte Hurtigrutereiser:
ROALD AMUNDSEN Lisboa-Hamburg mai 2019
LOFOTEN Bodø-Tromsø, SPITSBERGEN Tromsø-Murmansk-Frans Josefs Land-Murmansk-Tromsø & NORDNORGE Tromsø-Trondheim sept. 2019
FRIDTJODF NANSEN Hamburg - Lisboa september 2020
SV: Tågfärjor backar inte
« Svar #4 skrivet: 10 november 2018, 14:36:14 »
De två kloten betyder nedsatt manövreringsförmåga och inget annat. På natten har man i stället två röda lanternor, som betyder samma sak.

SV: Tågfärjor backar inte
« Svar #5 skrivet: 10 november 2018, 17:05:43 »
De två kloten betyder nedsatt manövreringsförmåga och inget annat. På natten har man i stället två röda lanternor, som betyder samma sak.
Nej, besserwisser. >:(  De två kloten på tågfärjor i Östersjön, på Öresund och Stora Bält betydde/betyder att en fartygs tekniska akter är dess för, och ersattes/sätts på natten av "omvänd lanternbelysning", röd babordslanterna på styrbords sida av aktre kommandobrygga, grön styrbordslanterna på babords sida, den lägre vita lanternan akter om den högre, och alla riktade akterut. Med sina aktre kommandobryggor och förliga roder hade/har tågfärjorna inte nedsatt manövreringsförmåga, när de gick med den tekniska aktern först, och framförallt hade tågfärjorna inte nedsatt manövreringsförmåga när de gick med den den tekniska fören först in till Warnemünde eller ut ur Saßnitz, men ändå visade de två kloten i DDR-tiden. Se bild av KONG FREDERIK IX på väg in i Warnemünde på baksidan av min bok Fra LILLEBÆLT TIL SKÅNE.

Men befälet på Lion Ferrys SVEALAND hade, i likhet med dig, inte förstått det.
Bestilte Hurtigrutereiser:
ROALD AMUNDSEN Lisboa-Hamburg mai 2019
LOFOTEN Bodø-Tromsø, SPITSBERGEN Tromsø-Murmansk-Frans Josefs Land-Murmansk-Tromsø & NORDNORGE Tromsø-Trondheim sept. 2019
FRIDTJODF NANSEN Hamburg - Lisboa september 2020
SV: Tågfärjor backar inte
« Svar #6 skrivet: 10 november 2018, 18:31:52 »
Då tar vi, igen, en faktakoll och inte bara gissningar.

http://www.notisum.se/KBVLag/SJO94021.pdf

2:a kaptiltel 2:a paragrafen.

Däremot är jag inte säker på att Öresundsfärjorna har väjningsplikt mot all annan trafik i Öresund, hittar ingen sådan regel.

Var länge sedan jag körde i Öresund men, har inget minne av det.
SV: Tågfärjor backar inte
« Svar #7 skrivet: 10 november 2018, 21:21:57 »
Men grundregeln gäller fortfarande, att fartyg inte får korsa en trång farled utan att ta hänsyn till trafiken i den trånga farleden. Öresund är minst sagt en trång farled och då bör färjorna se upp. Detta fritar å andra sidan fartyget i den trånga farleden, att i görligast mån undvika en ombordläggning samt med ljud- och ljussignaler göra det korsande fartyget om risken.
Ganska logiskt faktiskt om två färjor möts i mörker har befälet ombord på ett i farleden kommande svårt, att väja p.g.a. kollisionsrisken. då man hur man än gör, girar man i ett av de korsande fartygens gångriktning.
SV: Tågfärjor backar inte
« Svar #8 skrivet: 10 november 2018, 21:31:27 »
Då tar vi, igen, en faktakoll och inte bara gissningar.

http://www.notisum.se/KBVLag/SJO94021.pdf

2:a kaptiltel 2:a paragrafen.

Däremot är jag inte säker på att Öresundsfärjorna har väjningsplikt mot all annan trafik i Öresund, hittar ingen sådan regel.

Var länge sedan jag körde i Öresund men, har inget minne av det.
Tack, bekräftar hvad jag beskrev.

Det lustiga är alltså nu att MECKLENBURG-VORPOMMERN i mörker kastar om lanternbelysningen strax efter att hon vänt inne i hamnbassängen i Trelleborg. SKÅNE gör inte det.
« Senast ändrad: 10 november 2018, 21:34:34 av Risberg »
Bestilte Hurtigrutereiser:
ROALD AMUNDSEN Lisboa-Hamburg mai 2019
LOFOTEN Bodø-Tromsø, SPITSBERGEN Tromsø-Murmansk-Frans Josefs Land-Murmansk-Tromsø & NORDNORGE Tromsø-Trondheim sept. 2019
FRIDTJODF NANSEN Hamburg - Lisboa september 2020
SV: Tågfärjor backar inte
« Svar #9 skrivet: 10 november 2018, 22:59:19 »
Se bild av KONG FREDERIK IX på väg in i Warnemünde på baksidan av min bok Fra LILLEBÆLT TIL SKÅNE.

Beklagar, det är på omslagets framsida av Fra LILLEBÆLT til SKÅNE att den bilden visas. Det är på andra upplagans Fra LILLEBELT til SKÅNE baksida att den återfinnes. Den upplagan kom aldrig i trycken, men erbjöds forumets medlemmar som pdf-fil, om man sände ett vykort hem till mig och uppgav sin e-postadress.
Bestilte Hurtigrutereiser:
ROALD AMUNDSEN Lisboa-Hamburg mai 2019
LOFOTEN Bodø-Tromsø, SPITSBERGEN Tromsø-Murmansk-Frans Josefs Land-Murmansk-Tromsø & NORDNORGE Tromsø-Trondheim sept. 2019
FRIDTJODF NANSEN Hamburg - Lisboa september 2020
SV: Tågfärjor backar inte
« Svar #10 skrivet: 10 november 2018, 23:53:16 »
Då tar vi, igen, en faktakoll och inte bara gissningar.

http://www.notisum.se/KBVLag/SJO94021.pdf

2:a kaptiltel 2:a paragrafen.

Däremot är jag inte säker på att Öresundsfärjorna har väjningsplikt mot all annan trafik i Öresund, hittar ingen sådan regel.

Var länge sedan jag körde i Öresund men, har inget minne av det.

Ar det inte helt enkelt som sa att det ar trafikseparering i Oresund och att den da korsande trafiken skall iakta storsta mojliga forsiktighet samt skall korsa trafikseparering om mojligt med 90 graders vinkel?
Dessutom har ju, som Kehinde redan papekat, den korsande trafiken betydligt lattare att vaja an den nord-syd gaende trafiken.
SV: Tågfärjor backar inte
« Svar #11 skrivet: 11 november 2018, 02:13:20 »
Men grundregeln gäller fortfarande, att fartyg inte får korsa en trång farled utan att ta hänsyn till trafiken i den trånga farleden. Öresund är minst sagt en trång farled och då bör färjorna se upp. Detta fritar å andra sidan fartyget i den trånga farleden, att i görligast mån undvika en ombordläggning samt med ljud- och ljussignaler göra det korsande fartyget om risken.
Ganska logiskt faktiskt om två färjor möts i mörker har befälet ombord på ett i farleden kommande svårt, att väja p.g.a. kollisionsrisken. då man hur man än gör, girar man i ett av de korsande fartygens gångriktning.

Då tar vi, igen, en faktakoll och inte bara gissningar.

http://www.notisum.se/KBVLag/SJO94021.pdf

2:a kaptiltel 2:a paragrafen.

Däremot är jag inte säker på att Öresundsfärjorna har väjningsplikt mot all annan trafik i Öresund, hittar ingen sådan regel.

Var länge sedan jag körde i Öresund men, har inget minne av det.

Ar det inte helt enkelt som sa att det ar trafikseparering i Oresund och att den da korsande trafiken skall iakta storsta mojliga forsiktighet samt skall korsa trafikseparering om mojligt med 90 graders vinkel?
Dessutom har ju, som Kehinde redan papekat, den korsande trafiken betydligt lattare att vaja an den nord-syd gaende trafiken.

 COLREG rule 10 på intet sätt ger fartyg som färdas i en TSS ”förkörsrätt”.
(Däremot skall korsande fartyg korsa TSS i 90 graders vinklel) men, den vanliga styrborsregeln gäller. ( precis som i Fehrman belt, Singapore Strait etc)

Trång farled gäller knappast om tex fartyget som färdas i TSS är minde än den korsande färjan.

Skulle man komma med en VLCC skulle man nog kunna hävda att lanen inte är bred nog att väja  ( men då måste man också föra signaler för hämmat av sitt djupgående) men, en VLCC kommer av förklarliga skäl inte sålångt i Öresund.....