Översättning av engelska sjömärken
« skrivet: 29 september 2018, 22:54:02 »
Hej

Jag hjälper till att översätta verktyg för OpenStreetMap.org på min fritid, och nu har de lagt till stöd för sjömärken. Jag har kämpat med att försöka ge korrekta svenska översättningar på dessa, men det är svårt då jag helt saknar erfarenhet av sjöfart. Därför behöver jag hjälp från folk som faktiskt har koll, så att det blir rätt.

Nedan listar jag de engelska texter jag behöver hjälp med att översätta. På varje rad är det först en nyckel (som används för att identifiera en text) och sedan det engelska namnet som ska översättas.
För att få dokumentation, sök på wiki.openstreetmap.org efter nyckeln.

seamark:buoy_lateral:category=preferred_channel_portPreferred Channel Port
seamark:buoy_lateral:category=preferred_channel_starboardPreferred Channel Starboard
--
seamark:type=beacon_isolated_dangerDanger Beacon
seamark:type=beacon_lateralChannel Beacon
seamark:type=buoy_lateralChannel Buoy
seamark:type=buoy_lateral, seamark:buoy_lateral:colour=greenGreen Buoy
seamark:type=buoy_lateral, seamark:buoy_lateral:colour=redRed Buoy
seamark:type=mooringMooring

De 6 nedre behöver jag även synonymer för, som folk kan använda för att söka (om det finns några sådana). Även om det är namn som egentligen är fel, men som folk använder. Även vanliga felstavningar kan vara med.

Jag har skapat en execl-fil där samtliga textsträngar som rör sjöfart finns med tillsammans med de översättningar jag har kommit på. Gå gärna igenom den och se om det är något jag har gjort galet. Här är länken: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MCtG5loQHKh0bZhp-9ZlJ55ZaBVdhGDGzasD9CLF2Sc/edit?usp=sharing
SV: Översättning av engelska sjömärken
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2018, 13:07:03 »
Ingen som har något svar på min fråga om lämpliga översättningar (och ev. synonymer)? Jag vill gärna få detta rätt.

 • Preferred Channel Port/Starboard
 • Danger Beacon
 • Channel Beacon
 • Channel Buoy
 • Green Buoy
 • Red Buoy
 • Mooring
SV: Översättning av engelska sjömärken
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2018, 13:24:34 »
Tyvarr sa ar det nog som sa att det finns alltfor fa aktiva sjofolk och automatiskt da aven nautiker som hanger pa detta forum.
Men forsok garna pa Landgangens FB sida. Den brukar vara mer valbesokt.
Forsok aven pa andra FB sidor sasom till exempel sjofolkets bilder o minnen. Det finns nagra valdigt aktiva FB sidor dar du kanske kan fa hjalp.
SV: Översättning av engelska sjömärken
« Svar #3 skrivet: 09 oktober 2018, 18:12:16 »

...det är väl snarast så att även den mest på läste vanlige nautikern inte kan alla ECDIS benämningar. Det är nämligen dessa som Magol försöker få översatta. Och vanliga nautiker kommer alldrig att se dessa utskrivna på det sättet utan de är bara symboler på ECDISen.

De benämningar som gäller i folkmun eller nautikermun hittar man i det vanliga "sjökort A" som förklarar symbolerna i papperskortet.

http://www.sjofartsverket.se/pages/1681/beteckningar_INT_08.pdf

//Skepptikern
SV: Översättning av engelska sjömärken
« Svar #4 skrivet: 10 oktober 2018, 10:34:07 »
Det som visas på Skepptikerns länk till sjofartsverket.se visar ett utdrag ur Kort 1 (INT 1).
Jag tror att hela publikationen Kort 1 (kostar runt hundringen) kan tillföra "magol" lite mer.
SV: Översättning av engelska sjömärken
« Svar #5 skrivet: 10 oktober 2018, 23:25:50 »
 Snarare så att jag kände att det vore enkelt för frågeställaren att goolga fram svaret men

Ingen som har något svar på min fråga om lämpliga översättningar (och ev. synonymer)? Jag vill gärna få detta rätt.

 • Preferred Channel Port/Starboard


Babordsmärke / Styrbordsmärke
 • Danger Beacon
Punktmärke
 • Channel Beacon
Mittledsmärke

 • Channel Buoy

Mittledsboj
 • Green Buoy

Existerar inte som formell benämning även om man i dagligt tal säger ”gröna bojen”. Är antingen en styrbord eller babordsboj beroende på om området är IALA A eller B
 • Red Buoy

Se ovan
 • Mooring
Är inget sjömärke, däremot är det en sjökortssymbol och betyder då förtöjning.
[/list]
*
SV: Översättning av engelska sjömärken
« Svar #6 skrivet: 11 oktober 2018, 15:43:36 »
Eftersom jag inte har tillgång till de svenska eller finska versionerna av INT Kort 1 så undrar jag lite vilken den vedertagna svenska benämningen är för "preferred channel to starboard/port". Det är alltså fråga om ett lateralmärke som på babordsmärket har ett grönt band, och på styrbordsmärket ett rött (i A-systemet, tvärtom för B-systemet) - se bilaga1. IALAs definition1 är följande: "At the point where a channel divides, when proceeding in the “conventional direction of buoyage,” a preferred channel may be indicated by a modified Port or Starboard lateral mark". De norska2 och danska3 versionerna kallar det för "Hovedfarled til babord/styrbord" respektive "Hovedløb til bagbord/styrbord".  Som jag förstår det (se sektion Q 130.1) har inte det här märket en egen sjökortssymbol i INT-systemet (papperskort), utan indikeras med hjälp av indexet RGR eller GRG.

För den ursprungliga frågeställaren kan det vara värt att notera att det engelska begreppet "buoy" inbegriper alla flytande sjömärken, dvs förutom bojar av olika form också vanliga prickar (eng: spar buoy). Och "beacon" är en övergripande benämning för fasta sjömärken som på svenska kan ha en egen term, t.ex. båk, kummel, stång, ensmärke, målad fläck, radarmärke, randmärke.

Källor:
1) http://www.iala-aism.org/product/r1001-iala-maritime-buoyage-system/?download=true
2) https://www.kartverket.no/globalassets/nautiske-publikasjoner/symboler-og-forkortelser-i-norske-sjokart.pdf
3) https://gst.dk/media/2915905/kort1.pdf
SV: Översättning av engelska sjömärken
« Svar #7 skrivet: 12 oktober 2018, 11:15:23 »
Hej

Jag hjälper till att översätta verktyg för OpenStreetMap.org på min fritid, och nu har de lagt till stöd för sjömärken. Jag har kämpat med att försöka ge korrekta svenska översättningar på dessa, men det är svårt då jag helt saknar erfarenhet av sjöfart. Därför behöver jag hjälp från folk som faktiskt har koll, så att det blir rätt.

Nedan listar jag de engelska texter jag behöver hjälp med att översätta. På varje rad är det först en nyckel (som används för att identifiera en text) och sedan det engelska namnet som ska översättas.
För att få dokumentation, sök på wiki.openstreetmap.org efter nyckeln.

seamark:buoy_lateral:category=preferred_channel_portPreferred Channel Port
seamark:buoy_lateral:category=preferred_channel_starboardPreferred Channel Starboard
--
seamark:type=beacon_isolated_dangerDanger Beacon
seamark:type=beacon_lateralChannel Beacon
seamark:type=buoy_lateralChannel Buoy
seamark:type=buoy_lateral, seamark:buoy_lateral:colour=greenGreen Buoy
seamark:type=buoy_lateral, seamark:buoy_lateral:colour=redRed Buoy
seamark:type=mooringMooring

De 6 nedre behöver jag även synonymer för, som folk kan använda för att söka (om det finns några sådana). Även om det är namn som egentligen är fel, men som folk använder. Även vanliga felstavningar kan vara med.

Jag har skapat en execl-fil där samtliga textsträngar som rör sjöfart finns med tillsammans med de översättningar jag har kommit på. Gå gärna igenom den och se om det är något jag har gjort galet. Här är länken: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MCtG5loQHKh0bZhp-9ZlJ55ZaBVdhGDGzasD9CLF2Sc/edit?usp=sharing

Nar man gar in och tittar pa den Excel fil du har lankat till marker man ganska snabbt att du konsekvent stavat Babord fel. Barbord ar nagot helt annat.  ;)