Dess värre en typ av olycka som inträffar många gånger årligen i våra farvatten. En bogserbåt kopplad med en stor pråm med tung last alternativt ett stort och tungt fartyg. Och är det en stor bogserbåt är det inte någon skillnad, släpet är alltid mycket större och tyngre. Så sker något och "plupp" dras bogseraren ned. Men det är ju ovanligt att släpet sjunker. Här skriver man att det tog nästan 5 minuter, vilket är lång tid i de här sammanhangen. Antagligen är det därför att det blev överlevande.

De allra flesta händelser av den här sorten gör att folket ombord på bogserbåten inte ens hinner tänka ordet "flasklock" förrän man ser fiskar genom fönstren på bryggan. Långt mindre hinner man utlösa kroken. Jag skulle kunna skriva en ganska lång lista på sådana här händelser från vårt närområde under de senaste 10 åren. För att inte tala om "world wide". Detta sker gång på gång - av liknande skäl. Jag har även nära kollegor som har varit med om sådant här.

MEN - Hur detta skedde har ju inte framgått av några reportage annat än att man skrev att pråmen kantrade och sjönk och tog med sig bogseraren, vilket är ett ovanligt scenario. Om de hade släpat borde man ha hunnit lösa ut kroken. Men det är lätt att vara klok på land när det sker en olycka på sjön. Det finns ju en möjlighet att de låg "side by side" och pråmen slog runt därför att grävmaskinen välte och då tog med sig bogseraren. I sådana fall har de ju inte en nubbechans annat än att hoppa i sjön. Då är de ju förtöjda i pråmen. Vi får väl vänta något år eller så innan haverikommisionen kommer med sin rapport.
« Senast ändrad: 15 augusti 2018, 16:13:47 av Donkeyman »
Ja det är en rätt vanlig olyckstyp som du nämner. Transportstyrelsen har identifierat riskerna kring den här typen av olyckor. Jag kan nog tänka mig att man på sikt kommer styra upp det här. Kika här på statistiken kring pråmolyckor;

https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fartyg/Fartygstyper/pramar/pramrelaterade-olyckor/

Varje olycka är förstås en för mycket och man bör sträva mot nollvisionen.
Fredrik Ahlman
*
Vet någon vilken slepebät det här var?
*
Under onsdagen fortsätter Kustbevakningens dykare arbetet som inleddes i tisdags med att försöka täta läckorna som uppstått på den pråm och grävskopa som sjönk under måndagskvällen i Tenösund vid Vaxholm.
https://www.kustbevakningen.se/hallbar-havsmiljo/nyhetsarkiv/kustbevakningen-dyker-i-tenosund-vid-vaxholm/