Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna medlem har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Visa inlägg - kapstans

Sidor: [1] 2 3
1
Pollarsnack / Brister i styrning av affärsverken
« skrivet: 06 mars 2018, 11:14:29  »
Riksrevisionen presenterar idag rön om brister i regeringens styrning av affärsverken. Idag finns bara tre affärsverk kvar varav ett är Sjöfartsverket. Dessa verk är en idag något udda driftsform med en blandning av myndighetsutövning och affärsverksamhet. Idag finns dock inget hinder att driva dessa i formen av förvaltningsmyndighet. Läs hela saken om noterade styrningsbrister här;

https://www.riksrevisionen.se/sv/OM-RIKSREVISIONEN/Pressrum1/Nyheter1/20181/Brister-i-regeringens-styrning-av-affarsverken/

2
Pollarsnack / Regeringen tillsätter kunskapsutredning
« skrivet: 28 juni 2017, 13:24:23  »
I veckan som gick fick Trafikanalys i uppdrag av regeringen att bredda kunskaperna kring hur skatter och avgifter fungerar som styrmedel inom transportsektorn för att nå regeringens mål. Hur dessa hjälper alt stjälper att nå transportpolitiska mål och de miljömål avseende växthusgaser som regeringen satt upp.
Man kommer också att kika på hur industrins/näringslivets kostnadsbild påverkas.
Slutredovisning sker 31:e oktober 2018.

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/06/kunskapsunderlag-for-skatter-och-avgifter-inom-transportsektorn/

3
Pollarsnack / Sjöfartens väg mot fossilfrihet
« skrivet: 21 juni 2017, 01:45:17  »
I det gamla forumet lyfte vi rapporten från Energimyndigheten rörande trafikslagens väg mot fossilfrihet och nu har man släppt nästa rapport som går in på sjöfarten specifikt. Jag har själv i afton haft nöjet att ta del av denna och fann den intressant. Rapporten är framtagen av Energimyndigheten i samverkan med andra myndigheter såsom trafikverket, Trafikanalys, Transportstyrelsen, Boverket och Naturvårdsverket, Näringen har också bidragit med upplysningar.

http://www.energimyndigheten.se/globalassets/klimat--miljo/transporter/sjofartens-omstallning-till-fossilfrihet-er2017_10.pdf

Kanske det finns någon mer som har intresse av att ta del av detta.

4
Pollarsnack / Sjöfartsprogram tar time out
« skrivet: 18 juni 2017, 11:20:11  »
Det rapporteras om att gymnasieskolan i Karlskrona tar time out med sitt sjöfartsprogram efter att man fått enkom tre sökande. Det går inte att genomföra en utbildning med så få deltagare. Det är visserligen en allmän trend att färre söker sig till yrkesinriktade linjer medan de studieförberedande inriktningarna växer.
Man kommer inför nästa år satsa mer på marknadsföring för att söka få fler att söka programmet.

http://www.sydostran.se/karlskrona/lagt-intresse-for-sjofart-gymnasieprogram-pausas/

5
Lastfartyg / Amber L i hit & run kollision
« skrivet: 12 juni 2017, 15:24:21  »
Det rapporteras att bulkcarriern "Amber L" har ertappats i Indien för en hit and run kollision. Den 11e juni tidigt på natten kolliderade bulkern med en fiskebåt "Carmel Matha" 12 Nm utanför Cochin i Indien. Direkt efter kollisionen släckte bulkern ned som smet från platsen, utan att bistå i räddning vilket de har skyldighet till.

Två fiskare har funnits döda och en tredje saknas. Därtill kunde 11 skadade fiskare plockas upp av en annan fiskebåt.

Man har inlett en förundersökning mot besättning på "Amber L" och man samlar nu bevis från fartyget i form av skrapmärken på skrov, kursdata samt VDR. Indien är erkänt hårda i rättsfall kända sedan tidigare och här finns ju knappast förmildrande omständigheter.

http://www.seanews.com.tr/bulkcarrier-suspect-in-hit-and-run-collision-which-killed-three/167026/

6
Färjor / Hot mot Scandlines, stopp i trafik
« skrivet: 07 juni 2017, 13:48:10  »
Det rapporteras att trafiken från Rödby; Gedser och Helsingör har stoppats och färjor evakuerats efter ett hot ringts in mot Scandlines.

http://ekstrabladet.dk/112/trussel-mod-scandlines-alle-faerger-evakueret/6698121

7
Pollarsnack / Regeringen tillsätter plastutredning
« skrivet: 07 juni 2017, 13:18:40  »
Ingen har väl vid det här laget missat problemen med plast i största allmänhet och microplaster i synnerhet i våra sjöar och hav. Nu tillsätter regeringen en utredning som skall utföras i samverkan mellan Naturvårdsverket och HAV för att röna ut hur man kan minska plasters påverkan på havet och livet i det samma. I uppdraget ingår att komma med konkreta åtgärdsförslag. Plasters miljöpåverkan skall också då utredas. Utredningen skall ligga klar och slutredovisas till Miljö och Energidepartementet senast 1 oktober 2018 och vara helt slutförd 1 maj 2019.

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/06/fler-steg-for-att-minska-plastens-negativa-miljoeffekter/

8
Övrig sjöfart / HAV vill öka skyddet av Kattegatt
« skrivet: 01 juni 2017, 13:21:54  »
Havs och Vattenmyndigheten vill se ett starkare skydd av känsliga ekosystem i Kattegatt. Man vill därför reglera fisket i fem olika områden; Nidingen, Morups bank, Röde bank, Lilla Middelgrund samt Stora Middelgrund. Dessa områden anses av myndigheten kunna ta skada av bottentrålning. Flertalet av dessa områden faller under Natura 2000 och Osparkonventionen.

Man vill också införa krav på aktiverad AIS för fiskefartyg för att kunna se den som ev fiskar på område som ej är tillåtet.

Man vill skydda dessa områden från alla hot likt exploatering, vindkraft och fartygstrafik. Detta är en del i den havsplanering som vi har lyft tidigare i detta forum.

https://www.havochvatten.se/artikel?artikel=1992431

9
Pollarsnack / Volvo tar tåget från Kina
« skrivet: 31 maj 2017, 14:07:39  »
Som ni kanske minns hade vi uppe i våras om det här med första godståget från Kina till London, UK. Nu satsar Volvo på att frakta nybyggda kinesiska bilar av modell S90 per tåg sträckan Daqing (Kina) till Zeebrugge (Belgien).
Tåget kan komma bli en konkurrent att räkna med för visst gods i framtiden. Transporttiden kapas med 2/3, bilarna förflyttas en kortare väg än med sjöfart och minskade utsläpp med miljönytta framhålls.
Man kommer sända 225 stycken bilar per tåg. På sikt och för vissa varor kan ju detta bli en konkurrent till sjöfarten att räkna med.

http://www.nyteknik.se/fordon/volvo-forsta-tillverkare-som-fraktar-bilar-langs-sidenvagen-6852203

10
Pollarsnack / ECO-bonussystem för ökad sjöfart
« skrivet: 29 maj 2017, 14:10:21  »
Vi har ju före serverkraschen följt utvecklingen med kilometerskatten som till slut gick på grund över mot den nya utredningen för ett eventuellt införande av ett ECO-bonussystem. I morgon slutredovisar Trafikanalys sitt regeringsuppdrag att utröna hur ett ECO-bonussystem skulle kunna se ut för svensk del.

Men som vissa kanske minns så delredovisades uppdraget redan i april med lite mer om den här typen av system som skall stimulera till ökad sjöfart och ge den uttalade önskan om att få en godsöverföring från väg till sjöfart. Man tittade då på hur systemet funkat i UK, Norge och Italien bland annat. Det är ju viktigt att samhället med möjliga styrmedel hjälper till att styra över godset.

Uppdraget till Trafikanalys från regeringen såg ut så här;

http://www.trafa.se/globalassets/styrdokument/regeringsuppdrag/uppdrag-eco-bonussystem-i-sverige.pdf

Delredovisningen från april visas här;

http://www.trafa.se/globalassets/pm/pm-2017_6-eco-bonus-for-sjofart---delredovisning.pdf

Kompletterande information;

http://www.trafa.se/globalassets/pm/komplettering-eco-bonus-delredovisning.pdf

Nu väntar vi bara på slutrapporten i morgon med spänning. Tror ni att ECO-bonussystemet kommer bli en framkomlig väg för svensk del för att öka andelen sjöfart i transportarbetet?

11
Lastfartyg / Fylleseglats slutade på grund
« skrivet: 28 maj 2017, 13:20:21  »
Maritime Danmark rapporterar om fartyget Norrvik som på lördagskvällen grundstötte i Kalundborg havn. En rysk befälhavare var märkbart berusad och har fått lämna blodprov för analys. Återstår att se om han var tillräckligt full med danska mått för att få efterräkning.

https://maritimedanmark.dk/?Id=34874

12
Övrig sjöfart / Kustbevakningen i knarkbeslag
« skrivet: 25 maj 2017, 13:59:21  »
Under maj månad patrullerar Kustbevakningsflyget KBV 501 Medelhavet och i veckan som gick noterades en båt med ett avvikande beteende. Observationen förmedlades till Italienska myndigheter som ingrep. Vid bordningen fann man 1,7 ton narkotika destinerad mot EU marknaden.
https://www.kustbevakningen.se/frontex/operation-triton3/nyheter-operation-triton/knarksmugglare-upptackta-i-medelhavet/

13
Övrig sjöfart / Missat kryss gav arrest
« skrivet: 23 maj 2017, 12:21:37  »
Den norska räktrålaren Remöy ligger sedan 12 dagar arresterad i Murmansk/Ryssland pga ett administrativt missöde hos norska Fiskeridirektoratet. Myndigheten missade att kryssa för "räkfiske" i sin licensansökan till de ryska myndigheterna. Detta ledde till att den stora trålaren med 17 mans besättning blev arresterad. Man kan ju tycka att ett sådant misstag borde kunna rättas till snabbt men papperskvarnarna i Ryssland maler långsamt och det är osäkert när en lösning kan komma.
Man vill också ha 90 Mkr Nok för att släppa båten, tio gånger fångstvärdet.

http://www.regionavisa.no/aktuelt/naering/russland-krev-90-millionar-kausjon/


14
Övrig sjöfart / K-märkta fartyg får stöd
« skrivet: 23 maj 2017, 11:29:52  »
Då har årets miljon delats ut igen till K-märkta fartyg. I år får 8 k-märkta fartyg dela på pengen. Som vanligt var behoven större än tillgången på pengar. 34 fartyg ansökte om totalt 6,4 mkr men det finns ju bara en miljon.
Jag har sagt det förr att vi borde öka detta statliga stödet eftersom en miljon inte är några stora pengar. K-märkta fartyg visar en viktig del av vårt kulturarv och årligen besöks dessa av uppskattningsvis 250.000 besökare. Nog borde stödet vara mångdubbelt högre för vårt flytande kulturarv.

http://www.mynewsdesk.com/se/sjohistoriska/pressreleases/miljonstoed-till-aatta-historiska-fartyg-1979632

15
Pollarsnack / Inlandsbanan miljardsatsar
« skrivet: 22 maj 2017, 12:38:58  »
Detta är ju ingen sjöfartssatsning men en satsning inom en substitutstjänst därmed lika intressant att följa. Inlandsbanan satsar nu i miljardklassen längs hela banan för att öka sin attraktionskraft som transportled. Inlandsbanan är ju lite av en slumrande livsnerv för inlandet. Den sträcker sig från Gällivare ner till Kristinehamn.
Man kommer presentera projektet på onsdag kl 11.

Vad innebär detta för sjöfarten? Finns det hot mot sjöfarten att gods tar järnvägen istället eller innebär det kanske en möjlighet för Vänern med mer gods att omlastas till båt? Kommer detta kunna avlasta E45? Elektrifiering? Nya transportmönster kanske...
Klart intressant att följa upp...

http://www.folkbladet.nu/1849964/historisk-miljardinvestering-pa-inlandsbanan

Sidor: [1] 2 3