*
SV: Sveriges Handelsfotta - 83 fartyg
« Svar #15 skrivet: 07 februari 2018, 13:51:17 »
Ungefär min uppfattning också.
SV: Sveriges Handelsfotta - 83 fartyg
« Svar #16 skrivet: 07 februari 2018, 22:56:35 »
Tittar man pa redarforening, eller Forening Svensk Sjofart, som dom numera heter sa anger dom antalet medlemsfartyg till 465 stycken for 2016. Da raknar dom allt over 300 brt.
Av dessa 465 stycken ar (var) 190 stycken svensk flaggade och 275 stycken med utlandsk flagg.

http://www.sweship.se/wp-content/uploads/2015/08/Svensk-sj%C3%B6farts-nyckeltal-2016.pdf
SV: Sveriges Handelsfotta - 83 fartyg
« Svar #17 skrivet: 13 februari 2018, 21:17:51 »
Är Åland med i de finskflaggade fartygen,ty dom har(väl)en rätt stor handelsflotta?/Ulf
*
SV: Sveriges Handelsfotta - 83 fartyg
« Svar #18 skrivet: 14 februari 2018, 09:01:26 »
Inkluderar Åland. Av den totala finska handelsflottan* på 1261 fartyg var 1141 registrerade i riket och 120 på Åland, dvs ungefär en tiondel.
Den egentliga handelsflottan (>15 m) på Åland bestod av 31 passagerarfartyg, inga tankfartyg, 21 torrlastfartyg och 17 övriga fartyg (totalt 79). Finland utan Åland: 229 passagerarfartyg, 10 tankfartyg, 118 torrlastfartyg, 226 övriga fartyg. Tittar man bara på fartyg över 1000 brutto (som i början av tråden) så blir listan betydligt kortare.

*) Totala handelsflottan = egentliga handelsflottan (fartyg >15 m) + småfartyg (<15m, dock inte fritidsbåtar) + fartyg utan eget framdrivningsmaskineri.

Källan är tvåspråkig, så den som t.ex. är intresserad av hur många som jobbar inom olika befattningar på finskregisterade fartyg kan kolla in tabell 18 på sidan 27.

https://www.trafi.fi/filebank/a/1496912516/be8586453e8c625ba6bd6392cd51afc0/26128-Kauppalaivastotilasto_2016.pdf
Basdata om alla fartyg i registret finns tillgängligt som öppna data: https://www.trafi.fi/sv/informationstjanster/oppna_data