*
Sveriges Handelsfotta - 83 fartyg
« skrivet: 01 februari 2018, 14:10:21 »
I senaste numret av Båtologen redovisas samtliga fartyg under svensk flagg per den 1/1 2018 som är över 1.000 tdw (lastfartyg) eller 1.000 bt gällande övriga fartyg. Det blir om jag räknat rätt, den föga imponerande siffran 83 fartyg.

Av dessa är dessutom 29 passagerarfartyg/färjor och ro-ro fartyg i trafik till grannländerna och Gotland.

Därtill kommer förstås ett hyggligt stort antal skärgårdsfartyg/vägfärjor och mindre fartyg i huvudsaklig trafik i mer skyddade vatten.
*
SV: Sveriges Handelsfotta - 83 fartyg
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2018, 19:48:40 »
Rätt svårt alltså att kalla oss en betydande sjöfartsnation.

Ett tidens tecken är väl att både på detta forum och generellt (tex på skargardsbatar.se), intresset mer och mer koncentreras på Finlandsbåtar eller på skärgårdsbåtars positioner och rapporter om exakta tider för ankomster och avgångar vid bryggorna i Stockholms skärgård.

Folk som är mer intresserade av sjöfart får istället söka sig till diverse grupper på Facebook eller liknande.
SV: Sveriges Handelsfotta - 83 fartyg
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2018, 20:09:29 »
Sveabolaget hade bara det ungefär lika många fartyg en gång i tiden. Bara som en jämförelse med dagens svenska handelsflotta vill säga.
*
SV: Sveriges Handelsfotta - 83 fartyg
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2018, 23:16:29 »
Den 1/1 1967 ( enligt Svensk Sjöfartstidning nr 8 1967) hade Gränges 32, Trans 46, Johnson 39 och Broström inkl sina dotterbolag 79 fartyg. Alla under svensk flagg.

Till detta kom då alla andra rederier plus ett inte föraktligt antal inhyrda fartyg under utländsk flagg.
*
SV: Sveriges Handelsfotta - 83 fartyg
« Svar #4 skrivet: 02 februari 2018, 10:44:03 »
Som jämförelse: Finlands handelsflotta har ju traditionellt varit en dvärg jämfört med Sveriges. Vid årsskiftet 2016/2017 (den senaste årsstatistiken1) bestod Finlands handelsflotta av 104 fartyg (bruttodräktighet >1000) fördelat enligt följande:
19 passagerarfartyg
6 tankers
70 torrlastfartyg
9 andra fartyg

Som kuriositet: jämfört med 1970 har Finlands handelsflotta inte minskat, tvärtom vuxit en aning, både mätt i antal fartyg (statistiken gäller för fartyg >15 m) och i totala bruttodräktigheten (se källans tabell 4). Som störst (mätt i total bruttodräktighet) var den kring 1980 (statistiken börjar 1970). Utöver de 104 nämnda ovan finns knappt 600 mindre fartyg i spannet över 15 meter men under 1000 brutto.

Källa:
1. https://www.trafi.fi/filebank/a/1496912516/be8586453e8c625ba6bd6392cd51afc0/26128-Kauppalaivastotilasto_2016.pdf
*
SV: Sveriges Handelsfotta - 83 fartyg
« Svar #5 skrivet: 02 februari 2018, 11:43:14 »
Intressant jämförelse med Finland.

Under resans gång har i Sverige förstås även sjöbefälsutbildningen minskat. Från fem lärosäten till två.

Snart försvinner väl ytterligare en. För varför skall vi ha två skolor när vi har en så liten handelsflotta? Den frågan kommer snart staten att ställa.
SV: Sveriges Handelsfotta - 83 fartyg
« Svar #6 skrivet: 02 februari 2018, 20:54:11 »
Instämmer helt en intressant parallell med Finland.
Fredrik Ahlman
SV: Sveriges Handelsfotta - 83 fartyg
« Svar #7 skrivet: 03 februari 2018, 12:42:02 »
Intressant jämförelse med Finland.

Under resans gång har i Sverige förstås även sjöbefälsutbildningen minskat. Från fem lärosäten till två.

Snart försvinner väl ytterligare en. För varför skall vi ha två skolor när vi har en så liten handelsflotta? Den frågan kommer snart staten att ställa.

Inte känns det helt motiverat att ha det som vi har i Finland heller, fyra skolor, eller egentligen åtta då man har verksamhet både på gymnasial och yrkeshögskolnivå som utbildar nya styrmän på löpande band varav många får fortsätta i manskapsbefattningar även efter avslutad utbildning och erhållande av styrmansbrev.

Men skolorna utbildar givetvis så länge staten finansierar detta.
SV: Sveriges Handelsfotta - 83 fartyg
« Svar #8 skrivet: 03 februari 2018, 17:48:44 »
Hva er tallet på den norske handelsflåten da?
*
SV: Sveriges Handelsfotta - 83 fartyg
« Svar #9 skrivet: 03 februari 2018, 19:21:33 »
Hva er tallet på den norske handelsflåten da?

Ja, det vore intressant att veta läget i Norge. Det borde väl någon på forumet veta något om.

För övrigt undrar jag hur många skeppsbyggare som numera utbildas på KTH och Chalmers? Utan att ha en susning gissar jag att man utbildar fler i både Norge, Danmark och Finland.

Dessutom är är väl sannolikt både utbildningen till civilingenjör på området eller sjöbefäl, inte är särskilt attraktivt numera.
« Senast ändrad: 03 februari 2018, 19:24:02 av Lars H »
SV: Sveriges Handelsfotta - 83 fartyg
« Svar #10 skrivet: 07 februari 2018, 03:54:29 »
Intressant trad detta.

Ur en historisk synvinkel sa var ju Norge storst i Skandinavien foljt av Sverige och med Danmark sist.

Ur Teknisk tidskrift argang 89, 1959 sa hamtar vi foljande statistik over den skandinaviska handelsflottan:
Norge:     2756 fartyg om 9899000 brt
Sverige:   1253 fartyg om 3480000 brt
Danmark: 741 fartyg om 2111000 brt

3 ar senare ur samma publikation, Teknisk tidskrift argang 92, 1962 sag det ut som foljer:
Norge:      2805 fartyg om 11985000 brt
Sverige:   1254 fartyg om 3988000 brt
Danmark: 903 fartyg om 2364000 brt

For lite modernare jamforelser sa ar det svarare att hitta statistik, speciellt Danmark verkar inte vara sa villiga att ange exakt hur manga fartyg och exakt hur manga brt som ar registrerade i landet.
Daremot sags det att enbart Maersk kontrollerar mer an 600 fartyg. Fast som sagt inga riktiga tal pa hur manga av dessa som har Dansk flagg.

Norge hade den 1/1 2017 1402 fartyg i NOR och NIS kombinerat om 16400000 brt enligt Norges Statistisk Sentralbyra.
*
SV: Sveriges Handelsfotta - 83 fartyg
« Svar #11 skrivet: 07 februari 2018, 11:00:11 »
Kommer ihåg att då utflaggningen tog fart så användes också begrepp av typ ”svenskkontollerat tonnage” under utländsk flagg.

Vet inte riktigt hur det numera kan tänkas registreras, vare sig det gäller svenskt, danskt eller norskägt tonnage.
SV: Sveriges Handelsfotta - 83 fartyg
« Svar #12 skrivet: 07 februari 2018, 11:04:50 »
Kommer ihåg att då utflaggningen tog fart så användes också begrepp av typ ”svenskkontollerat tonnage” under utländsk flagg.

Vet inte riktigt hur det numera kan tänkas registreras, vare sig det gäller svenskt, danskt eller norskägt tonnage.

Det finns listor där fartygen som helt eller delvis är svenskkontrollerade finns upptagna, hundratals fartyg som är flaggade i andra länder.
*
SV: Sveriges Handelsfotta - 83 fartyg
« Svar #13 skrivet: 07 februari 2018, 13:45:10 »
Kommer ihåg att då utflaggningen tog fart så användes också begrepp av typ ”svenskkontollerat tonnage” under utländsk flagg.

Vet inte riktigt hur det numera kan tänkas registreras, vare sig det gäller svenskt, danskt eller norskägt tonnage.

Det finns listor där fartygen som helt eller delvis är svenskkontrollerade finns upptagna, hundratals fartyg som är flaggade i andra länder.

Jodå, det finns uppgifter men jag vet inte riktigt hur det kontinuerligt registreras av svenska myndigheter. De här uppgifterna (sid 16 och 17) kommer från en rätt färsk analysrapport och är rätt intressant då den också visar på en nedgång.
https://www.trafa.se/globalassets/rapporter/2017/rapport-2017_15-svensk-sjofarts-internationella-konkurrenssituation.pdf
« Senast ändrad: 07 februari 2018, 13:48:35 av Lars H »
SV: Sveriges Handelsfotta - 83 fartyg
« Svar #14 skrivet: 07 februari 2018, 13:48:03 »
Visst kan man få någorlunda överblick över svenska intressen i sjöfart via register men jag tror aldrig du kan få full koll. En del har en underliggande svensk registrering eller går att finna ut att objektet är finansierat och driftat härifrån men de objekt som är finansierade på annat vis eller där det finns ett ägande inflytande i bolag som i sin tur äger fartyg då blir det svårare. Samtidigt finns väl mörkertalet också i andra länder på ett liknande vis.
Fredrik Ahlman