Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna medlem har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Meddelanden - Mistluren

Sidor: [1] 2 3 ... 8
1
Färjor / SV: Trelleborg utan färjeterminal
« skrivet: 21 augusti 2017, 20:04:54  »
Det behövs nog en del kompletteringar av listan. Tex Nynäshamn, Kapellskär och Grisslehamn. Samtliga med både terminal och landgång.

2
Färjor / SV: Fortsatt bra fart för Wasaline
« skrivet: 21 augusti 2017, 14:14:18  »
Jag trodde att Tax-freen till Åland var ett resultat av Krimkriget och att ingen stat kommer åt att beskatta på grund av de traktat som blev resultatet.

Det tror jag fortfarande.

3
Färjor / SV: Fortsatt bra fart för Wasaline
« skrivet: 21 augusti 2017, 11:31:18  »
När man läser inläggen ser det dock inte riktigt ut som att alla har klart för sig att det är skattemedel man lever på. Inser man det behöver man ju inte fråga varför man har det enklare än tidigare rederier. Huruvida det går "bättre" eller inte är naturligtvis i grunden en fråga om vad man tycker om skattesubventioner.

Vad gäller linjerna söderut förekommer skattesubventioner. Men de är allt annat än väsentliga, snarare försumbara. Någon enstaka procent i samband med investeringar, det är allt.

Tax-free är naturligtvis ingen subvention. Det är liksom inte så att staten från början äger allt och det som blir över nör staten tagit sitt per definition är någonslags subvention.

Tax-free handlar helt enkelt om att staten snor mindre. Det är allt annat än någon skattesubvention.

4
Färjor / SV: Fortsatt bra fart för Wasaline
« skrivet: 20 augusti 2017, 22:29:46  »
Sanningen är ju att man i första hand lever på skattebetalarna. (Inte fraktkunderna) Det lilla driftövskott man lämnade i senaste rapporten kan ju inte på något vis finansiera fartyg mm.

Det må man tycka vad man vill om, men det är dumt att inte kännas vid att det är så det ligger till.

5
Pollarsnack / SV: Bebyggeslse kontra transportverksamhet
« skrivet: 20 augusti 2017, 22:24:24  »
Aha, det är alltså egocentriskt att t.ex prioritera en flygplats över klagande boende som flyttat in precis vid fältgränsen. Ja, det var ju en intressant definition.

När det gäller värde på saker är det dags för dig att lära dig två ytterst grundläggande saker:

1. Objektivt värde = Det värde som läggs till i en process för att t.ex omvandla råvara till färdig produkt.

2. Upplevt värde (perceived value) = Teorin om att värdet (eller rättare sagt priset) på en vara eller tjänst är vad "någon vill betala". D.v.s om "någon vill betala" 100 kronor för något som kostade 5 kronor att ställa på hyllan i butiken säljer man det för 100 kronor.

Jag vågar påstå att ett transportsystem eller en industri som betjänar stora mängder människor har ett högre värde/prioritet än Mr Entitled som just köpt ett hus i närheten och nu klagar på buller. Det är Mr Entitled som är egocentrisk här, jag skulle snarare säga att jag är kollektivistisk eftersom jag prioriterar kollektivet (flygresenärerna t.ex) över den förstnämnda.;)

Konceptet "betalningsvilja" och perceived value/upplevt värde är två teorier jag är starkt tveksam till. Samma gäller prisdiskriminering (revenue management) som inte heller är min melodi. Nu antar jag att det blir blodsvallning på en del när jag skriver detta.;)

Detta innebär inte att jag är emot vinster etc, däremot har jag uppfattningen att priset på en vara eller tjänst bör sättas baserat på objektiva, mätbara parametrar (kostnad för tillverkning, transport etc samt vinst i de olika leden uttryckt i procent av priset). Alltså inte flummigheten med att "ja, någon är villig att betala 100 kronor så vi tar 100 kronor även om den här saken bara kostar oss 5 kronor!"

Jag utgår från att Mistluren är en varm anhängare av revenue management och perceived value (därav teorin om s.k värdeminskning).

Glöm inte sådant flum som socialstrata-segmentering, d.v.s att priset på varan eller tjänsten skall vara totalt frikopplat från det objektiva värdet och istället användas som ett urvalsinstrument, d.v.s om produkten kostar 500 kronor att tillverka och transportera etc säljer vi den för 5000 kronor - bara för att utföra social segmentering eftersom målgruppen vi vänder oss till är ytlig och använder prislappen som en "teknisk parameter" (typfall på denna avart är produkter där det t.ex krävdes dubblering av priset för att försäljningen skulle ta fart).

Kritik mot dessa koncept innebär ingen Marxism eller planekonomi - snarare innebär det kritik mot obildat tänkande (att basera sin uppfattning om kvaliteten på en produkt/tjänst på dess prislapp är definitivt ignorant).

Fastighetsvärderingar/tomtvärderingar baserade på den ganska flummiga faktorn "attraktivitet" är ett annat exempel - jag kommer hemskt gärna förbi med 707an och plockar ned det där på Jorden igen.;)

"Attraktivitet" som en objektivt mätbar faktor är OK (t.ex närhet till kollektivtrafik, skolor, shopping etc) men rent flum (attraktivitet skapad av samhällsproblem, d.v.s att standarden i samhället är låg och att man därmed skapar en artificiell version som går ut på att socialgrupper måste isoleras från varandra) är problematiskt. Där krävs en genomgående hög standard och ordning, inte en indelning mellan "attraktiva" områden (renoverade etc) och "oattraktiva" (nedgångna områden).

Ett exempel på en objektivt mätbar attraktivitet är t.ex en lyxsvit med stor veranda vs en insideshytt. Där kan man mäta upp och definiera faktorer som gör att den förstnämnda är mer attraktiv och även kostar mer (exempelvis att den tar upp lika mycket utrymme som fyra standardhytter och därför bör kosta motsvarande dessa plus ytterligare tillägg för högre servicegrad etc).

Det är i.a.f roligt att få epitetet "Marxist" på sig.:)

Jag är emot ointelligenta faktorer vid prissättning och anhängare till vetenskapligt mätbara diton inklusive önskad vinstmarginal etc. Men jag antar att det är svårt att förstå sådant om man är fullt inprogrammerad på revenue management och perceived value, d.v.s att "värdet" utgörs av "vad någon är villig att betala".

Självfallet finns det starka företagsintressen för perceived value och revenue management men att sitta och försvara dessa koncept som konsument är ytterst naivt.
Jag betackar mig från denna lärdom.. Förutom att det bara är traditionellt marxistiskt nyttomoraliserande. Dvs tillskapat för att den som stjäl skall ha mindre dåligt samvete för sin stöld. Är det överspelat.

Det finns liksom inget spelrum kvar varken i lagstiftning eller rättspraxis att tillämpa några andra påhittade värdeteorier istället för marknadsvärdet. Det som skall ersättas är tappet i marknadsvärdet + 25 %.

Problemet ligger inte där heller. Problemet ligger i att det nästan aldrig tillämpas. Skador påstås dels vara "icke ersättningsgilla" och framförallt blir regleringen ofta aldrig av eftersom man lagt det på den drabbade att driva sin rätt istället för på den vållande att som förutsättning för verksamheten ha reglerat skadorna.

Vad gäller samhällsnyttan. De verksamheter som inte lämnar ett överskott att betala sina skador med är helt enkelt inte samhällsnyttiga. När det gäller de verksamheter som lämnar ett tillräckligt överskott, men ersättning ändå inte utgår, handlar det om, ja just det, egocentrism och egoism.

6
Pollarsnack / SV: Bebyggeslse kontra transportverksamhet
« skrivet: 20 augusti 2017, 17:03:26  »
Det är snarare Mistluren som behöver en resa tillbaka i tiden då det är från det hållet argumenten om "störande verksamheter" och markvärden etc drivs.

Mina egen uppfattning är följande:

1. Om en verksamhet fanns på platsen innan bostäderna är det de sista som behöver anpassas.
2. Bygger man en villa nära verksamheten får man vackert acceptera konsekvenserna (d.v.s det är inte flygplatsen som skall flytta bara för att lilla ego-jag anser mig störd av s.k buller).
3. Om bostäderna redan finns får nytillkommen verksamhet anpassas därefter.
4. Om verksamheten drivits på platsen i några decennier och det plötsligt byggs bostäder vid tomtgränsen skall ingen betalning från den förstnämnda utgå, definitivt INTE för att "kompensera sjunkande markvärden".
5. Hamnar, järnvägsstationer, flygplatser etc är primär infrastruktur och inget bostadsbyggande skall tillåtas inkräkta på deras funktion.

Är man av den uppfattningen att flygplatsen "skall" flyttas eftersom jag inte kan acceptera "buller" när jag köper hus 100 meter från banan är det bättre att flytta ut i skogen. Likaså om man flyttar in i staden, precis vid specifik verksamhet och sedan insisterar att det "stör" trots att den funnits på platsen i 100 år redan och situationen är välkänd.

Jag är dock medveten om att egocentrism är en stark rörelse idag och att allting måste anpassas efter "ego-jag". Problemet är bara att det finns många av den varan så det är som gjort för konflikt. Egocentrism blir alltid problematiskt när det finns mer än ett "jag".

Fenomenet märks tydligt när det gäller användarinput i vissa lägen, d.v.s "ta bort X för den använder inte jag!" och så kommer nästa del in: "Nej, ta inte bort den för den använder jag!" OK, konflikt....

Finns det många "Mistlurar" som vill ha bort "störande verksamheter" kan jag enbart säga såhär: Jag hade dragit lite järnväg precis utanför deras hus, oelektrifierad naturligtvis och kört rejäla diesellok på nätterna....;)

Likaså med flygplatser: Insisterar man på att t.ex Bromma "skall" läggas ned och flyttas p.g.a att bostäder byggts nära banan hade jag snarare säkerställt att trafiken dit utförs med turbojetdrivna maskiner (t.ex Caravelle III). Samma sak med personer som ringer och skriker så fort en maskin inte använt "noise abatement procedure" (d.v.s att dra av gasen extra mycket efter start och flyga på marginalen vilket inte är helt lyckat alla gånger, framförallt inte med tung last).

Egocentriska personer med stark Entitlement förtjänar ingenting annat än det fina vinandet av en alldeles äkta Pratt & Whitney JT3C eller de Havilland Ghost. Det är värt att renovera några Boeing 707-120 och de Havilland Comet 1 bara för att lära dem en rejäl läxa.;)

Tycker de att moderna motorer är "bullriga" är det dags för en reality check och fullt pådrag med en 707a eller DC-8 (gärna vatteninsprutning också för då ryker det fint) är bra läromedel för dessa personers del. Om man t.ex klagar på "buller" från en sprillans ny PurePower PW1x00G eller LEAP-1 behövs det verkligen.

Kan man dessutom skicka ner deras fastigheters värde i den absoluta botten genom att förlägga 707/DC-8-trafiken till tidsfönstret 24:00-06:00 och göra ett ärevarv över bostadsområdet innan man svänger in på finalen är det ännu bättre.

Tycker man att noise abatement procedure är heligt, d.v.s att varje pilot SKALL dra av gasen omedelbart efter lättning och således flyga på den absoluta marginalen till stall snarare än att använda normal procedur (d.v.s stiga ut med motorerna på take-off/flex power och dra av till climb power på 1000 fot) bör ärevarvet utföras på 500 fots höjd istället för 1000 fot.;)

Bra så. Som den egocentriska person du utger dig för att vara får du gärna leva med ditt oljud nära på. Men lämna gärna resten av samhället i fred.

Vad gäller värdeuppbyggnad tycks du ha någon medveten eller omedveten marxistisk syn, där värden på något vid byggs upp genom arbete.

Detta är nonsens. Ligget en fastighet väl till förlorar den lika mycket i värde på grund av störande grannar obyggd som byggd. Själva kåken är bara kryddan på fastigheten och gör varken från eller till utifrån skadehänseende. Det spelar inte någon roll om fastigheten är obyggd och eventuellt blir bebyggd senare. Skadan blir lika stor ändå om fastigheten har potential att bebyggas.

7
Pollarsnack / SV: Bebyggeslse kontra transportverksamhet
« skrivet: 20 augusti 2017, 16:19:17  »

2. Vi inför också en lag som säger att om bostäder anläggs vid den "störande" verksamheten gäller regeln 1, den sistnämnda får alltså flytta utan pardon.
Det är ju i högsta grad något skånska bönder, med norra Eurpas bästa matjord, upplever, när sydskånska städer som Malmö, Lund, Trelleborg och Ystad expanderar. Då är det slut med svinavel.

Jag föreslår att vi stoppar utbyggnaden av städerna och så återgår vi till den gamla goda tiden när Malmö hade 66 000 invånare.;)

Stadsexpansion är naturligtvis inte bra heller.

Jag kan enbart konstatera att den här debatten får mig att inse hur otroligt mycket bättre det var på stenåldern. Just den här teorin om att "störande verksamhet" måste flyttas när bostäder anläggs EFTER nämnda verksamhet är väldigt intressant och har stora konsekvenser. Kanske dags att börja dela in Sverige i olika zoner, t.ex en industriell zon (och samla all industri i hela landet där och anlägg höghastighetsjärnvägar dit), en rekreationszon och en bostadszon etc. Då löser man alla markvärdesproblem.;)
Jag tror inte att du blir hjälpt av att förflytta dig till "stenåldern". Det är tämligen välbelagt att man under den senare delen av stenåldern var tämligen territoriell av sig och bevakade sin mark och dess rättigheter.

Du fåe nog gå ytterligare ett antal tusen år tillbaka, till jägarstenåldern för att känna dig hemma!

8
Pollarsnack / SV: En dag i Stockholm - några frågor
« skrivet: 16 augusti 2017, 12:36:53  »
Barnen är ju så pass gamla att det inte borde vara något problem att gå till tunnelbanan. Gärdet är fortfarande enklast och den station som man skyltar till. Men gillar man oljecisterner och om man har tur något bulkfartyg som lossar fast bränsle med kran, så är det ungefär lika långt att gå längs kajen till Ropsten.

(Ska man till Wasamuseet från Värtaterminalen är det förstås bäst att ta buss 76 till Djurgårdsbron. Men jag vet inte riktigt om de har öppet direkt på morgonen.)

9
Pollarsnack / SV: Bebyggeslse kontra transportverksamhet
« skrivet: 16 augusti 2017, 10:08:25  »
Det är sant att MKB i sig inte stoppar något men den utgör ju grunden för koncessionsbeslutet. Man missar vanligen inte vitala intressen i MKB och gör man ändå det kan man få ett negativt beslut.
Man missar en hel del. Men det är ju inte problemet. Problemet är att MKBn är en så kallad kvalitativ beskrivning. (Betyder det motsatta). Dvs en närmast oändlig ordmassa, utan några som helst kvantifierande inslag.  Hur stor blir skada? Hur kan skadan värderas? Hur kommer värdet av skadan att utvecklas över tid utifrån olika scenarier. Dvs den saknar helt fundamentala basdata som skulle kunna vara till grund för en reglering av skadan.

Syftet med MKBn är ett helt annat, att vara något för beslutande politiker att gömma sig bakom och då fungerar en otydlig ordmassa bättre än kvantifierande uppgifter. Det enda ordmassan möjligen duger till är just att i undantagsfall häva hela planen. Allt eller inget, svart eller vitt.

Det som skulle behövas är en kvantifierad MKB och sedan ett krav på att regleringen skulle vara avslutad innan planen kunde vinna laga kraft. Antingen via lantmäteriet eller om konflikten är för djup, via domstol.

Notabelt är att man när man utredde varför det blev så många överklaganden insåg att grundorsaken var just att den ekonomiska regleringen inte var gjord, vilket tvingade folk att ge sig in i en strid för att få bort hela planen. När man gjorde om lagen angavs tydligt att ett av syftena var att möjliggöra en tidig reglering och att en sådan normalt skulle göras. Men Trafikverket och förmodligen kommunerna också struntar ju blankt i det.

Således kvarstår en massa olösta konflikter mellan fastigheterna som ärvs ned årtionde efter årtionde och ibland kan det hända att den som ursprungligen blev förfördelad återfår sin rätt.

Sådana konflikter försvinner ju inte heller bara för att någon eller båda fastigheterna säljs. Är det inte reglerat finns den kvar. Priset blir vanligen något emellan vad det skulle varit om skadan varit reglerad och grannfastigheten haft rätten att för all framtid orsaka skadan och vad det skulle varit om skadan inte fanns. Förhoppningen finns ju alltid att kunna göra sig av med skadan.

Inte sällan slutar det med att kommunen köper marken. Kommunen har ju helt andra maktmedel än en enskild att göra sig av med skadan och kan således betala bättre.

När sedan kommunen väl köpt marken driver man ut den skadevållande verksamheten och tjänar sig själva en hacka.

I det läget brukar den skadevållande vakna och gnälla lite. Naturligtvis både patetiskt och utsiktslöst. Nä, vill man ha sin skadevållande verksamhet garanterad får man allt se till att sträcka ut handen och se till att få skadan reglerad medan tid är.

10
Pollarsnack / SV: Bebyggeslse kontra transportverksamhet
« skrivet: 15 augusti 2017, 00:13:03  »
Jag tror snarare att skogen är platsen för den som inte vill betala för sig och inte vill kännas vid markvärden.  I skogen är dessa värden trots allt lägre...

Nattklubbar betalar däremot vanligen för sig genom att de får betala en mycket högre hyra än andra just för att de stör. Många bostadsrättsföreningar som lever bra på det.

Problemet är de bortskämda som bara vill ha, utan att betala för den skada de vållar.

11
Pollarsnack / SV: Bebyggeslse kontra transportverksamhet
« skrivet: 13 augusti 2017, 21:13:06  »
Vi har ju ett aktuellt exempel i Varberg.
Staden vill bygga bostäder vid den gamla hamnen och vill att Stena flyttar till ett nytt hamnområde.
Ska Stena behöva ta någon kostnad för detta?
/ Marre
Man kan väl säga som så att om Stena kontinuerligt burit den kostnad deras verksamhet innebär för omgivande fastighetsägare, förslagsvis via hamnavgifterna och vidare till berörda, så hade man sannolikt inte behövt flytta.

12
Pollarsnack / SV: Bebyggeslse kontra transportverksamhet
« skrivet: 13 augusti 2017, 17:40:24  »
Vad gäller "tillkommit senare" så finns inget sådant. Marken är uråldrig, så också ägandet av densamma.

Inte heller inom lagstiftningen görs någon sådan skillnad. Det är inte problemet.

13
Pollarsnack / SV: Bebyggeslse kontra transportverksamhet
« skrivet: 13 augusti 2017, 17:37:00  »
En MKB är inget skydd och medför ingen ekonomisk uppgörelse. En MKB är som hörs av namnet en beskrivning. En beskrivning som i bästa fall korrekt återger verkligheten och talar om vem som drabbas, något som i sin tur kan ge en indikation på var problemen kommer att uppstå i framtiden. Men den löser inga problem och minskar inga risker för problem.

14
Pollarsnack / SV: SV: Dyrt med nya Dragör-
« skrivet: 13 augusti 2017, 15:37:43  »
Mistluren, Du har en naiv och helt orimlig inställning
enligt min mening.

Om du köper en fastighet intill en flygplats, hamn eller järnväg (som legat där under lång tid) så har du redan betalt ett marknadsvärde som motsvarar läget i fråga och ska inte ha varken ersättning eller rätt att inskränka intilliggande verksamhet mer än vad gällande lagstiftning stipulerar. Jätteenkelt.
Gillar man inte det får man väl bosätta sig i skogen eller uppe i Norrland, långt från allt och alla.

Det är skillnad om du redan bor på en plats och man väljer att lägga tex en ny järnväg precis intill ditt hus. Då har du rätt till ersättning, men inte om det är tvärt om. Borde vara en självklarhet.
En sådan inställning är ju direkt samhällsfarlig. Då kan man ju inte ha någon verksamhet någostans om man skulle drabbas av att någon plötsligt bygger ett hus intill och börjar klaga...
Nu vet jag inte varför du blandar in mig. Jag är ingen part i det här. Men jag tycker inte att der är vidare ärligt att hela tiden hitta på någotslags köp för att sedan utnyttja det för att utlämna en tredje part, säljaren, som du kan dumpa kostnaden för din hamn på, utan att det riktigt märks i diskussionen.

Det hela är mycket enkelt. Du orsakar en skada, en kostnad och den borde du stå. Det är inte naivt,  utan det är precis så det fungerar i alla civiliserade länder. I de flesta västländer har det fungerat så hela tiden och i öststaterna skedde en rejäl uppryckning när järnridån föll. De har nog den rättssäkraste lagstiftningen idag. Det är Sverige som är undantaget. Ett undantag som tillkommit då det varit det offentliga som vanligen varit exploatör och det offentliga har inte velat betala för sig när man exploaterat.

Sedan har du fel i sak. Det är inte så att man som granbe får ersättning som täcker skadan då ny hamn, järnväg eller flygplats byggs. Det borde självklart vara så, men det är inte så. Sedan kan också skadan förvärras med tiden. Trafiken ökar. Kraven på skyddszoner ökar. Bullerkraven blir hårdare. Succesivt rycks byggrätter undan för grannarna. Du som orsakar skadan slipper hela tiden betala för den nytta du har av dina grannars mark. Som bullermatta eller något annat.

Självklart vill de bli av med den egoistiske parasiten. Svårare än så är det inte.

Mistluren, tror inte vi kommer längre än så i den här debatten.
Jag tycker dock att det är tur att inte alla resonerar på samma sätt.
Vi har lagar och förordningar som reglerar detta och det fungerar relativt bra tycker jag. Dock kan inte alla bli nöjda alltid. Man får väl se till ett större rimligt perspektiv gissar jag.
Nej, det är inte meningsfullt att debattera saken i evigt.

Dock är det svårt att se att just svenska lagar och förordningar skulle fungera bra. Förutom alla enskilda drabbade, så händer det ju då och då att tex hamnar blir utslängda. En ofrånkomlig följd av den allt eller inget lagstiftning vi har, vilket var anledningen till att frågan kom upp.

15
Färjor / SV: Romantika ute på fjärden Lilla Värtan
« skrivet: 13 augusti 2017, 15:01:00  »
15 år har hon hunnit bli damen. Isabelle var 13 då Romantika levererades.

Sidor: [1] 2 3 ... 8