Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna medlem har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Meddelanden - Haas.

Sidor: [1] 2 3
1
Färjor / SV: Vikings nybygge till svenskarna.
« skrivet: 14 september 2018, 09:01:45  »
Den finlandssvenska vetenskapliga namnforskningen finns sammanfattad i verket Finlandssvenska Bebyggelsenamn:
http://bebyggelsenamn.sls.fi/bebyggelsenamn/919/aura-aura/
http://bebyggelsenamn.sls.fi/bebyggelsenamn/923/abo-abo/

2
Pollarsnack / SV: Passkontroll Sverige Finland?
« skrivet: 21 augusti 2018, 14:29:00  »
Förutom inom Norden då, där nordiska medborgare tack vare den nordiska passfriheten klarar sig med körkort. Det bör dock vara ett körkort (eller "annat dokument som beviljats av en myndighet") utfärdat i ett nordiskt land. Så t.ex. ett belgiskt körkort duger inte. Den nordiska passfriheten är starkare än Schengenavtalet, så för nordiska medborgare gäller passfriheten också om Schengen skulle kräva pass.

3
Pollarsnack / SV: Passkontroll Sverige Finland?
« skrivet: 21 augusti 2018, 08:44:46  »
Om du av skilda skäl blir anmodad av någon myndighet, att bevisa din nationalitet, d.v.s. legitimera dig som svensk medborgare, gäller inte körkortet som legitimation, utan man skall ha antingen ett pass eller ett nationellt ID-kort.

Men du syftar väl på svensk lag som gäller i Sverige? Den ursprungliga frågan gällde väl om svenska medborgare kan resa till, och vistas i, Finland utan pass? Då är det ju finska regler som gäller.
Så här säger den finska gränsbevakningen:
"Medborgare i de nordiska länderna (Finland, Sverige, Danmark, Norge, Island) åtnjuter passfrihet vilket innebär att de kan röra sig och vistas i de nordiska länderna utan resedokument. Om en medborgare i ett nordiskt land reser utan pass eller identitetsbevis rekommenderas att personen medför ett annat dokument som beviljats av en myndighet. Myndigheter kan vid behov utbyta information om en resenärs identitet för att kontrollera den."
Så i teorin behövs inte ens körkort (det bara rekommenderas). Men jag kan nog tänka mig att det har funnits framför allt personer med invandrarbakgrund som fått förklara sig en hel del innan gränsbevakningen blivit övertygade om att de är nordiska medborgare. Så för att undvika strul är det säkert enklast att ha t.ex. ett körkort med som underlättar för myndigheterna att "utbyta information om en resenärs identitet". Själv kan jag inte komma ihåg att jag någonsin behövt visa upp vare sig pass, identitetsbevis eller körkort då jag rest inom Norden (med undantag för flyget, där flygbolagen - inte gränsbevakningen - har krävt pass eller identitetsbevis - och detta bara för att de har haft plikt att transportera tillbaka bersoner som inte haft inreserätt). Före Schengen var det ju lite roligt att stå i passkön på flygplatsen efter landning och bara säga "från Köpenhamn". I allmänhet kollade de inte ens att jag hade boardingkort från Köpenhamnsflyget.
Det är också värt att notera att inför och under toppmötet i juli mellan Trump och Putin i Helsingfors så infördes gränskontroller temporärt (åtminstone stickprovsmässigt), såsom Schengenavtalet säger att man kan göra. Men fortfarande gällde nordisk passfrihet; nordiska medborgare behövde inte resa med pass eller identitetsbevis. Den nordiska passfriheten får vi gärna värna om, utnyttja och åberopa ifall av gränskontroll (men sen kan vi ju dra fram körkortet i alla fall för att göra det hela smidigare).
Och sedan tål det ju att upprepas att transportbolagen (flyg, färjor) kan kräva identifikation oberoende av vad gränsmyndigheterna kräver. Skulle tro att unga får styrka sin ålder, t.ex., men det är av helt andra orsaker.

Källa:
https://www.raja.fi/anvisningar/resedokument

4
Övrig sjöfart / SV: Okänt militärt fartyg/tullfartyg i UAE
« skrivet: 30 maj 2018, 12:31:30  »
UAE = United Arab Emirates, dvs Förenade Arabemiraten varav ovan nämnda Sharjah är ett emirat, liksom också t.ex. Dubai och Abu Dhabi.

5
Färjor / SV: Peter Pan
« skrivet: 23 maj 2018, 12:50:52  »
OM man tycker jag ställt en dum fråga, behöver man inte lägga sin dyrbara tid på den :-)
Sannsynligheten for at TT-Line svarer på et slikt spørsmål er vel heller ikke så stor, så jeg er enig, kommentaren var unødvendig.

Till TT-Line, idag kl 7:02:
Kodstycke: [Välj]
Hej,
har noterat att Peter Pan är ur trafik. När kommer fartyget tillbaka i trafik igen?

Mvh, xxx

Från TT-Line, idag kl 12:38:
Kodstycke: [Välj]
Hej.
Vi har i dagsläget inget besked om när hon kommer i trafik igen.
 
Med vänlig hälsning
Kundservice
TT-Line
xxx

6
Färjor / SV: Viking Grace Rotor segel.
« skrivet: 15 maj 2018, 09:07:59  »
Min fingertoppskänsla säger att Viking Lines andel av kostnaderna för försöket är ganska liten. Skulle tro att en stor del bekostas av diverse innovationsstöd och av Norsepower (som i sin tur säkert också får FoU-pengar för projektet av staten och/eller EU). Tyvärr är ju Viking Lines resultat så uselt att redan en 2% inbesparing i bränslekostnaderna skulle innebära en rejäl procentuell förbättring av företagets resultat.
Ur Viking Lines och Norsepowers gemensamma pressmeddelande: "This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 738282."

Källa: https://docs.wixstatic.com/ugd/cea95e_b69825193fd143d69908a3849ae54f82.pdf

7
Lastfartyg / SV: Finnlines: tre nya ro-ro fartyg
« skrivet: 04 maj 2018, 11:50:25  »
Enligt ett pressmeddelande från Finnlines ska fartygen byggas av Jinling Shipyard (中外运长航集团船舶重工总公司 i Jiangsu, Kina). Tre fartyg, totalt 200 M€, längd 238 m med 5800 filmeter plus 5600 m2 bildäck och kapacitet för 300 TEU på väderdäck. Planeringen är gjord av Knud E. Hansen. Konventionella dieslar och roderpropellrar (okänt vilken konstruktion), med tillägget att man ska ladda litiumackumulatorer under gång så att man inte behöver ha maskinerna igång under hamnuppehållen (dock, av allt att döma, är inte batterierna avsedda för framdrift). För att förbättra hydrodynamiken planerar man att blåsa små luftbubblor under skrovet.

Källa:
https://www.finnlines.com/newsroom/finnlines-invests-sustainability-three-new-green-ro-ro-vessels-ordered

8
Färjor / SV: Viking Line's årsberättelse 2017
« skrivet: 25 mars 2018, 18:47:27  »
I denna tråd bör vi kanske också ge några av de mest centrala siffrorna:

Tallink
Omsättning: 967 MEUR
Vinst före skatt: 54 MEUR

Viking Line
Omsättning: 523 MEUR
Vinst före skatt: 7 MEUR

Rederiaktiebolaget Eckerö
Omsättning: 233 MEUR
Vinst före skatt: 12 MEUR

Det har kanske varit ett fraktens år 2017, om man jämför dessa tre med Finnlines?

Finnlines:
Omsättning: 536 MEUR
Vinst före skatt:82 MEUR

Vinst i förhållande till omsättning för dessa fyra rederier blir alltså Finnlines 15%, Tallink 5%, Eckerö 5%, Viking Line 1%.
Finnlines har ju fokus på frakt och endast en blygsam passagarartrafik, medan det för Viking Line är tvärtom (frakten står för kring 10% av intäkterna).

9
Färjor / SV: Strejk
« skrivet: 20 mars 2018, 08:21:03  »
Arbets- och näringsministeriet har idag flyttat startpunkten för den eventuella strejken med 14 dagar, till den 6.4 kl 6. Enligt lagen om medling i arbetstvister kan ministeriet, på förlikningsmannens initiativ, flytta på en strejk ifall den anses "med hänsyn till sin omfattning eller arbetsområdets art beröra samhällets livsviktiga funktioner eller avsevärt skada ett allmänt intresse".
Riksförlikningsmannen bedömer läget som "allvarligt".

http://valtakunnansovittelija.fi/artikkeli/-/asset_publisher/ulkomaanliikennetta-uhannut-lakko-siirtyy-alkamaan-aikaisintaan-6-4-2018-klo-6
http://finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1962/19620420

10
Färjor / SV: Strejk
« skrivet: 19 mars 2018, 17:37:11  »
Det är Finlands Skeppsbefälsförbund som varslat om strejk då det gamla kollektivavtalet löpte ut i slutet av februari. På fredag lade riksförlikningsmannen fram ett förlikningsförslag som arbetsgivarparten godkände men arbetstagarparten förkastade. Av förlikningsförslaget får man intrycket av att det mest handlar om löner och diverse ersättningar. Förslaget finns (endast på finska) här: http://valtakunnansovittelija.fi/documents/2057498/4639251/SLPL+Suomen+Varustamot+ry+16.3.2018/70279186-8d58-4df0-847b-76fd61feb324/SLPL+Suomen+Varustamot+ry+16.3.2018.pdf

Edit: pdf-filen tycks vara i bildformat, så tyvärr är det inte så enkelt att köra den genom t.ex. Google Translate. Men som sagt, förslaget har en allmän höjning på 1,6%, och sedan diverse tillägg, allt från att torka upp spyor (14,32 €/h) till Dynamic Position operator’s certificate (527,44 €/månad).

11
Lastfartyg / SV: Finnlines: tre nya ro-ro fartyg
« skrivet: 05 mars 2018, 12:54:50  »
Som sagt, Finnlines har inte publicerat några detaljer, men om man spekulerar så är 7300 filmeter det samma som i Grimaldis GG5G-koncept (Grimaldi Green 5th Generation) planerat av Knud E. Hansen: http://www.knudehansen.com/news/knud-e-hansen-in-the-news/2017/more-green-ships-for-the-blue-grimaldi-fleet/

12
Lastfartyg / Finnlines: tre nya ro-ro fartyg
« skrivet: 28 februari 2018, 09:10:52  »
Finnlines har i samband med sin resultatrapport lämnat en avsiktsförklaring på tre nya ro-ro fartyg om 7300 filmeter per fartyg. Inga andra detaljer (såsom varv, byggtidtabell eller trafikområde) gavs i det här skedet.

Källa: https://www.finnlines.com/newsroom/financial-statements-2017-and-financial-review-january-december-2017

(För övrigt ett riktigt gott resultat av Finnlines, med en vinst på runt 15% av omsättningen)

13
Färjor / SV: Viking Lines helårsrapport 2017
« skrivet: 15 februari 2018, 13:55:36  »
Marginalerna är smala, när man får 1,45 € i rörelsevinst per passagerare (passagerarintäkterna står för över 90% av Viking Lines omsättning). Efter finansiella poster är vinsten en knapp euro per passagerare.

14
Färjor / SV: DFDS nybyggen
« skrivet: 15 februari 2018, 13:49:05  »
Peter Pan och Nils Holgersson har azipods
Ah, tack. Och orsaken till att de inte fanns på ABB:s lista är att de är Siemens poddar. Vi ska inte glömma Rolls-Royce heller. Lite så att ABB:s varumärke Azipod har blivit en generisk benämning, men det finns naturligtvis andra tillverkare också.

15
Färjor / SV: DFDS nybyggen
« skrivet: 15 februari 2018, 09:50:28  »
Konventionella propellrar och roder tydligen. Borde det inte lona sig med Azipod arrangemang pa en stor RoPax med manga ankomster och avgangar?
ABB:s lista med referenser (från 2015) har sju ro-paxfartyg med Azipod, tre i Kina och fyra i Japan. Här uppe i Östersjötrakten har det, så vitt jag förstår, varit konventionell mekanisk axeldrift som gäller ända fram till Viking Grace och Tallinks Megastar; de har visserligen både konventionellt roder och axel men har elmotordrift av propellern (OK, Finnjet var ett kapitel för sig med turbiner och rent tekniskt har Sveaborgsfärjan Suomenlinna II Azipod men den kanske vi kan konstatera är i en annan storleksklass). Viking Lines nybygge (det som byggs i Kina) skall få poddar, och det blir väl den första färjan i de här trakterna. Traditionellt har väl både dieselelektriskt maskineri och poddar varit för dyra för att man skulle kunna räkna hem investeringskostnaden - här har väl läget varit annorlunda för kryssningsfartygen som har ett varierande energibehov för  hotellverksamheten och framdriften som gör att poddar är mest kostnadseffektiva. Men troligtvis håller trenden på att vända mot poddar (eller åtminstone diesel(/gas)-elektriskt maskineri): både Viking Line och Tallink talar gärna om hur mycket tystare och mer vibrationsfria fartygen blir då motorerna körs på konstant varvtal och man kan minimera resonansfrekvenser i skrov och avgassystem.

Källa:
https://library.e.abb.com/public/98a7ddd74d7ecb3bc1257b09004c14ab/ABB%20Propulsion%20Products%20reference%20list%202013.pdf

Sidor: [1] 2 3