*
Sjöräddning som övergick i miljöräddning
« skrivet: 15 april 2018, 10:50:42 »
Kustbevakningens övervakningsfartyg 313 befinner sig i Enskärs fågelskyddsområde, utanför Oxelösund i Södermanlands län för att bevaka en fritidsbåt som läcker mindre mängder olja efter en grundstötning.
https://www.kustbevakningen.se/hallbar-havsmiljo/nyhetsarkiv/sjoraddning-som-overgick-i-miljoraddning/