Horsstensleden
« skrivet: 02 februari 2018, 12:24:58 »
Jag hade för mig att vi hade en tråd om den "nya" leden, men kan inte hitta något.

I vart fall vill Värmdö kommun inrätta ett naturreservat ute vid Horssten för att kunna förhindra att leden byggs.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=6870897
*
SV: Horsstensleden
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2018, 16:04:38 »
Jodå, fast leden diskuterades l ett sidospår på en annan tråd. Men generellt är det en rätt hopplös diskussion att föra. Motståndarna, tar som i den här artikeln, in alla möjliga konstiga siffror och ovidkommande argument.

Jag brukar istället hänvisa till alla de seriösa utredningar som gjorts och som finns tillgängliga på nätet och där man noga studerat leden utifrån miljösynpunkt, sjösäkerhet och samhällsekonomi. Men det brukar inte vara någon särskilt intressant läsning för de redan troende.
« Senast ändrad: 04 februari 2018, 16:09:12 av Lars H »
SV: Horsstensleden
« Svar #2 skrivet: 10 april 2018, 19:42:26 »
Det finns många som har synpunkter på Horsstensledens vara eller icke vara. Många kritiska synpunkter har framförts i diverse media.
Tänkte att det skulle vara bra att i lugn och ro läsa en artikel som har en mer positiv hållning och bemöter flertalet av motståndarnas argument. Artikeln är skriven av en tung företrädare för en säker och rationell sjöfart som dessutom ser till den totala miljöbelastningen.


https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=660b64924f&view=att&th=162ab086be061d94&attid=0.1&disp=inline&realattid=162ab075ac13d414aed1&safe=1&zw

« Senast ändrad: 10 april 2018, 19:46:11 av Spanaren »
SV: Horsstensleden
« Svar #3 skrivet: 10 april 2018, 20:27:36 »
Det finns många som har synpunkter på Horsstensledens vara eller icke vara. Många kritiska synpunkter har framförts i diverse media.
Tänkte att det skulle vara bra att i lugn och ro läsa en artikel som har en mer positiv hållning och bemöter flertalet av motståndarnas argument. Artikeln är skriven av en tung företrädare för en säker och rationell sjöfart som dessutom ser till den totala miljöbelastningen.


https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=660b64924f&view=att&th=162ab086be061d94&attid=0.1&disp=inline&realattid=162ab075ac13d414aed1&safe=1&zw

Länken verkar inte fungera. Ska se om det går att fixa.
SV: Horsstensleden
« Svar #4 skrivet: 12 april 2018, 16:16:45 »
Det finns många som har synpunkter på Horsstensledens vara eller icke vara. Många kritiska synpunkter har framförts i diverse media.
Tänkte att det skulle vara bra att i lugn och ro läsa en artikel som har en mer positiv hållning och bemöter flertalet av motståndarnas argument. Artikeln är skriven av en tung företrädare för en säker och rationell sjöfart som dessutom ser till den totala miljöbelastningen.


Här kommer artikeln som jag tidigare försökte länka till. Trevlig läsning

Trumplik retorik ekar nu i Skärgården.

Fake news och fake facts från Donald Trump och hans gelikar har vi vant oss vid, men att vi nu på hemmaplan tvingas bemöta samma typ av osakligheter från grupper med specifika särintressen är bara trist.
Hela Skärgården med IT-Tech mång miljonären Johan Hernmarck i spetsen flankerad av Magnus Odin, och Johan Larsson, avfyrade nyligen i SvD debatt i bästa Breitbart News stil, ett inlägg fyllt av faktafel mot statens infrastrukturplanering. Man svartmålar sjöfarten som trafikslag i allmänhet och Stockholm som sjöfartsstad i synnerhet.
Anrättningen kryddas på debattsidan med en hotfull bild på en fartygsstäv som kontrasteras av en jungfruelig skärgård på offeraltaret. Greppet är en klassisk attack-retorik som tas till när sakargumenten sinat ut.
”Ska Skärgården sprängas sönder” är rubriken.  Därefter kommer ett helt batteri av felaktiga påståenden i syfte att klä skärgården i den vita offerdräkten.
Dramat målas med den breda penseln: ”Förödande konsekvenser för hela skärgården” ” Spränga bort kobbar och skär” ”Hot mot fisk och fågelliv” ”stora mängder föroreningar” ”Gigantiskt och oåterkalleligt ingrepp” ”Skärgårdens mest särpräglade och skyddsvärda område” ”skärgårdens mest orörda och särpräglade” ”ovanligt rik havsmiljö- helt avgörande för fiskbestånd och andra vattenlevande organismer” ”unika naturvärden” ”sista området ostörd och vild skärgårdsnatur” ”spränga sönder vår skärgård för evigt”.
Vi ska kika närmre på dessa apokalyptiska påståenden längre ner.
”Oansvarigt och förvånande” brölar herrarna och pekar finger mot statens infrastrukturplanering som skall fördela 662 miljarder i satsningar. Att den planerade farleden endast kräver 0,5% av den summan är en infrastruktursatsnings fördelning värd att reflektera över. När höghastighetstågbanor, pendeltågsstationer, nya och bättre motorvägar med broar (till Värmdö och skärgården exempelvis….) Förbifart Stockholm, Östra länken, Arlandas utökning planeras och byggs, då kan vi verkligen prata förödande konsekvenser av irreversibla och episka mått samt att det slukar inte bara miljön utan i princip även alla pengar. Sjöfartens behov av infrastruktur är minimal och den är oerhört kostnadseffektiv. Siffrorna talar sitt tydliga språk. Tilläggas måste att en farled bara är en farled när något fartyg passerar. Övrig tid är vattenområdet tillgängligt för alla och envar att bada, fiska, segla eller åka skridskor på. Att jämföras med ett spårområde eller motorväg eller landningsbana som definitivt INTE tillhandahålls för det rörliga friluftslivet överhuvudtaget.
Sjöfartsverket och tidigare Kungliga Lotsverket har alltsedan 1696 haft dubbla uppdraget att värna om och verka för sjöfarten på det att både fartyg, miljö och tredje man skyddas. Farlederna till och från Mälaren har sen vikingarnas första färder graderats upp och flyttats i takt med landhöjning och att fartygen vuxit. Lotsarna har varit skärgårdens experter som visat lämpligaste vägen allteftersom behoven förändrats. Som inlägget konstaterar har ingen (nästan och ta i trä) olycka skett på typ 30 år och det beror just på det minutiösa säkerhetsarbete som Sjöfartsverket och Stockholms lotsarna ständigt bedriver. Stockholms lotsar är de enda i världen som kräver avancerade manövertester av de stora kryssningsfartygen utförda av lotsarna själva, innan fartygen får tillåtelse att angöra skärgården. Den nya farleden är ytterligare ett led i detta säkerhetsarbete.
Faktarutan då, hur många skär skall sprängas bort? INGA. Hur många kobbar skall sprängas bort? INGA. Vad är det då vi faktiskt pratar om? Ungefär lika mycket volym som återfinns i en liten rondell uppe vid Sollentuna där Förbifart Stockholm skall koppla på E4. Var skall det sprängas? Jo, 6 METER UNDER VATTENYTAN. Skall verkligen HELA skärgården sprängas? Författarna brukar osedvanligt obegåvade argument om jag får säga så. Samtliga farleder inom HELA Stockholms skärgård upptar 7 PROCENT av skärgårdens yta!! 93 % är inte klassade som farleder!!!
Inte nog med det, en farled är inte en fysisk konstruktion som utestänger andra än fartyg. De 7 % är upptagna endast när fartyg passerar och vi pratar då endast 40-50 fartygsrörelser per dygn. Någonstans i hela vår skärgård. Jämför gärna med andra trafikslag. Varje dygn startar och landar 850 plan (Bromma/Arlanda 2017). Flighter med turister som när drinken hälls upp kanske inte tänker på planets emissionsutsläpp över just skärgården de precis lämnat. Antalet tåg som trafikerar Stockholms C är 1100 per dygn. Biltrafiken då?  Insändarna valde ju bilar för att jämföra utsläpp. ÅDT (årsdygnstrafik) för Essingeleden = 150.000 per dygn,  Värmdöleden ut till skärgården = 60.000 / dygn.
Den orörda unika miljön som inte står att finna på annan plats än just precis och exakt där muddringsarbetena skall ske är så tramsiga argument att man vill brista ut i ett ”Vet hut!”
Skärgården är ca 3500 km2 stort och muddring projekteras på max 0,5 km2…..Hur många % är det? Påståendet att de kvadratmetrarna är totalt unika är ju bara fånigt.
Vad inlägget har helt rätt i däremot, är att all infrastrukturbyggnad påverkar skilda habitat och gör mer eller mindre stora ingrepp i vår gemensamma naturmiljö.
Vilket för oss in i vad debatten egentligen borde handla om, nämligen vilket samhälle vill vi leva i? Vill vi leva i ett modernt välfärdssamhälle med flyg till Thailand, obruten Internet uppkoppling, diesel i bussarna, spolarvätska att skölja rutor och vägar med, bensin i utombordaren när vi ska fiska eller bara immiga kalla öl från kylskåpet på skärgårdshemmanets veranda om aftonen? Ja då måste vi vara beredda att kollektivt axla bördan med kärn-vind-sol eller vattenkraft, mobilmaster, tankfartyg och containers.
Jag är trygg i förvissningen om att de flesta av oss gärna vill ha det samhället och därför stör det mig svårt att läsa en debattartikel med syfte att skydda det egna särintresset. Gärna allt det goda samhället har att bjuda, absolut, men inte just här på min bakgård.
Sverige är ur ett transporttekniskt perspektiv en ö. I princip alla varor kommer och far med en köl under sig, för att därefter fortsätta på spår och väg ut i landet. Därför är det djupt kränkande att lämpa över transportbelastningar på andra kommuner och hävda den egna täppans suveränitet med argument som för tankarna till de logiska irrgångarna i huvudet på Donald Trump.
Bästa herrar Magnus, Johan och Magnus, ni svingade yxan hårt men träffade mest den egna foten. Skall vi diskutera infrastrukturplanering och Stockholmsregionens transportbehov via farlederna så kan vi t.ex. börja med att titta på kapacitetsbehov kontra antalet farleder. Behöver vi verkligen ha fyra infarter till Stockholm? Måste Landsortsleden vara kvar? Med vilka incitament kan vi styra om Finlandstrafiken från Furusundsleden till den nya farleden? Vad ger nya trafikflöden för nackdelar respektive fördelar? Kan vi stänga fartygstrafiken runt Sandhamn helt och bara använda den nya farleden? Det är att föredra en bred diskussion i sakfrågorna istället för klent underbyggda rallarsvingar som inte tjänar någon part.
Hela Skärgården besitter sannolikt hög kompetens, så gå hem, gör om och gör rätt så kanske vi tillsammans kan arbeta fram en målbild som skapar ett verklighetsförankrat underlag för att bo, leva, och utveckla företag och verksamheter på ett hållbart sätt….. – i stället för att ensidigt värna bara de egna intressena.

Sjökapten Ulf Svedberg, tidigare lots och Chef för Stockholms Sjötrafikområde
Tidigare Sjötrafikområdeschef (Lotsdirektör) för Stockholms regionen
« Senast ändrad: 12 april 2018, 16:30:16 av Spanaren »
SV: Horsstensleden
« Svar #5 skrivet: 24 april 2018, 18:54:10 »
Mycket bra och sakligt skrivet av Ulf Svedberg.
SV: Horsstensleden
« Svar #6 skrivet: 24 april 2018, 19:17:32 »
Ja det är bra skrivet och vettigt!
Fredrik Ahlman