Regler
« skrivet: 04 maj 2017, 15:39:33 »
Att bli medlem

Välkommen till Landgången! Landgången är till för diskussioner för alla som är intresserade av sjöfart. Forumet har medlemmar även från andra länder, men sidans främsta språk är svenska. 

Använd ditt namn eller en personlig pseudonym när du registrerar dig. Det är inte tillåtet att använda en pseudonym som kan uppfattas som provocerande eller anstötlig eller som kan förknippas med rederier, fartyg, företag, registrerade varumärken, artister, e-post-/webbadresser eller andra personer. Namnkapning är allvarligt och leder till bannlysning.

Använd gärna en avatar (personlig bild) när du skapar din personliga profil! Denna får dock inte utgöras av reklam, vara anstötlig eller avbilda en person utan dennes tillstånd. Likaså får bilder som lyder under copyrightskydd inte användas utan tillstånd.

Medlemskapet är personligt. En person får bara ha ett medlemskonto. Ett medlemskonto får bara användas av en person.

Om du vill ändra användarnamn, mailar du till info@landgangen.se eller skickar personligt meddelande till någon av administratörerna och meddelar detta.


Att skriva inlägg

På Landgången diskuterar vi fartyg, varv, sjösäkerhet, hamnar, sjömansskolor och annat som rör sjöfart. Det finns även en avdelning där ordet är fritt ("Pollarsnack"). Även i denna avdelning gäller forumets regler.

På Landgången uttrycker man sig korrekt och med vårdat språk. Förhandsgranska gärna vad du skrivit innan du postar! Onödiga stavfel och felskrivningar kan leda till missförstånd. Av samma anledning bör ironi undvikas. Om du i efterhand ångrar ditt inlägg, finns möjlighet att ändra i det inom en halvtimme efter det är postat. Du kan också kontakta administratörerna (info@landgangen.se) för hjälp med att ändra eller radera dina inlägg.

Nya ämnen bör ges en korrekt rubrik, som tydligt anger vad ämnet handlar. Skriv ämnet i rätt avdelning. Kontrollera även så att det inte redan finns ämnen som behandlar exakt samma sak. Inlägg som är off topic i en diskussion bör undvikas. Landgångens administratörer kan vid behov flytta, dela, radera eller slå ihop ämnen/inlägg.

Tänk på att alla kanske inte delar just din åsikt, men det är ofta tack vare olika åsikter som en debatt uppstår. Även om du inte delar alla medlemmars åsikter, skall du visa respekt. Posta inget i ren ilska. Sprid inte heller förbehållslöst uppgifter och rykten som du själv inte är säker på.

Skriv inte med endast VERSALER. På Internet betyder det att man skriker. Undvik också av samma anledning alltför många ord med VERSALER. Detta gäller även rubriker.

En privat diskussion mellan medlemmar ska föras via personliga meddelanden, e-post, MSN eller liknande och inte i forumet.

Lägg gärna in länkar till andra webbplatser eller till någon bild som du vill visa. Bilden måste dock redan finnas utlagd på en hemsida. Observera att du inte får lägga ut bilder som du inte har tillstånd att visa (dina egna bilder eller personligt tillstånd från fotografen), till exempel från andra hemsidor och sociala medier. I dessa fall är det endast tillåtet att länka till den sida där bilderna finns.Regelbrott och åtgärder


Det är inte tillåtet med personangrepp, förtal, spekulationer om enskilda personer, stötande inlägg, nonsensinlägg, provokationer eller allmän "pajkastning". Det är självklart inte heller tillåtet med inlägg som bryter mot svensk lag, till exempel hets mot folkgrupp. Landgångens administratörer kan ändra eller radera inlägg samt bannlysa medlemmar som inte håller sig till reglerna utan att behöva motivera varför. Vid lagbrott kan det leda till rättsliga åtgärder. IP-adresser loggas alltid och kan utlämnas vid behov.

Det är inte tillåtet att kopiera in text eller bilder rakt av från andra hemsidor, till exempel tidningar. Det är ett brott mot upphovsrätten om man inte har fått tillstånd att göra detta. Länka istället till källan eller ange kortare textstycken som citat, självklart med källan angiven.

Om du inte uttalar dig för ett företags/organisations räkning, får du inte använda dess namn på ett sådant sätt att missförstånd kan uppstå.

Reklam för kommersiella produkter/tjänster är inte tillåtet, varken i inlägg eller i den personliga profilen/signaturen/pseudonymen.

För privata meddelanden (PM) gäller till stora delar samma regler som för diskussionsforumet. Det innebär bland annat att det inte är tillåtet att använda PM för att kränka andra medlemmar eller att göra reklam för en vara/tjänst om detta inte sker i en ömsesidig dialog. Även PM kan anmälas för granskning.

Du har möjlighet att själv anmäla inlägg för granskning om du anser att inlägget bryter mot reglerna. Möjligheten att anmäla inlägg för granskning får inte missbrukas. För att bibehålla en trevlig stämning och undvika tjafs, är det inte tillåtet att i forumet kritisera inläggs innehåll eller placering. Om du tycker att något inlägg bryter mot Landgångens regler, skall du alltså anmäla inlägget för granskning istället för att klaga på den som skrivit inlägget. Det är inte tillåtet att i diskussionsforumet kritisera administratörernas beslut.

Landgången är känt för att ha en trevlig stämning. Låt oss hjälpas åt så att det fortsätter så!


Detta forum är ett privat iordningställt forum för sjöfartsdiskussioner, där alla personer är välkomna att skriva. Alla får samtidigt respektera att det är ett privat forum, så det är inte FN-stadgat om det fria ordet. Forumet Landgången är en betaltjänst som kostar att ha öppet.

Hoppas att ni kommer att trivas!
Besättningen på Landgången.