Användaravtalet

Välkommen till Landgången! Landgången är till för diskussioner för alla som är intresserade av sjöfart. Forumet har medlemmar även från andra länder, men sidans främsta språk är svenska. 

Använd ditt namn eller en personlig pseudonym när du registrerar dig. Det är inte tillåtet att använda en pseudonym som kan uppfattas som provocerande eller anstötlig eller som kan förknippas med rederier, fartyg, företag, registrerade varumärken, artister, e-post-/webbadresser eller andra personer. Namnkapning är allvarligt och leder till bannlysning.

Var vänlig och välj ett starkt lösenord med både bokstäver, siffror och gärna specialtecken för att förhindra kapning.

Härmed godkänner du att inte publicera något som kan uppfattas som kränkande vare sig det gäller enskilda personer eller allmänna företeelser som bryter mot svensk lag. Du går också med på att inte skicka copyrightskyddat material i form av bilder och texter, såvida du själv inte är ägare eller ha fått tillstånd från upphovsmannen.

Publicering av spam och reklam för kommersiella produkter/tjänster är inte tillåten och kan leda till bannlysning.

Kom ihåg att detta forum drivs ideellt av personer med sjöfartsintresse. Vi har relativt högt tak vad det gäller yttrandefrihet, men de inlägg som inte följer forumets regler kan komma att raderas. Ifall du upplever att någon bryter mot forumets regler var god och meddela moderatorerna direkt. Vid misstänkt lagbrott har vi rätt att ge ut personlig information och upprätta rättsliga åtgärder. IP-adresser loggas alltid och kan utlämnas vid behov. Du är själv ansvarig för det innehåll som finns i dina inlägg.

Cookies placeras i webbläsarens cache endast för att hålla dig inloggad/utloggad. Ingen annan information samlas in eller sänds till din dator.


Varmt välkomna ombord, hoppas att ni kommer att trivas!
Besättningen på landgången