*
Rätt forum?
Vad för slags maskineri använder ryssarna i sina hangarfartyg och kryssare. Antar att ångturbiner inte används numera p g a hög bränsleförbrukning.

http://www.bbc.com/news/av/uk-42486756/ex-navy-officer-russian-warship-can-t-attack-anybody
*
Ja, frågan är väl ställd under fel rubrik. Med kryssningsfartyg syftar man i allmänhet inte på ”kryssare” och andra militära enheter. :)

Men som svar på din fråga så använder man turbiner. Ånga eller gas. Minskade bränslekostnader brukar inte vara något prioriterat område i något lands flotta. Ryssarna har för övrigt bara ett hangarfartyg: Admiral Kuznetsov.
*
Men som svar på din fråga så använder man turbiner. Ånga eller gas. Minskade bränslekostnader brukar inte vara något prioriterat område i något lands flotta. Ryssarna har för övrigt bara ett hangarfartyg: Admiral Kuznetsov.

Det är förvånande att det med hänsyn till aktionsradie och behov av tätare bunkring fortfarande används ång- eller gasturbiner.
Trodde att man numera satsade på dieselmotorer, kanske i kombination med gasturbiner för strid. 
*
Nja, man får nog säga att turbiner är vanligast förekommande inom det militära. Förr ånga, numera gas. Våra tidigare egna större enheter, typ jagaren Småland, drevs exempelvis med ångturbiner.

Men det förekommer även kombinationer med diesel. Korvetter av nuvarande Visbytyp har två dieselmotorer och fyra gasturbiner. Dessa är uppbyggda som ett CODOG-system (Combined Diesel Or Gas) vilket innebär att motorerna och turbinerna kan kopplas till samma två axlar. Dieselmotorerna ger en effekt av 2 600 kW och används vid låga farter. För högre farter kopplas istället turbinerna in, vilkas effekt av 16 000 kW ger fartygen dess maxfart på 35 knop.
Rätt forum?
Vad för slags maskineri använder ryssarna i sina hangarfartyg och kryssare. Antar att ångturbiner inte används numera p g a hög bränsleförbrukning.

http://www.bbc.com/news/av/uk-42486756/ex-navy-officer-russian-warship-can-t-attack-anybody

Hangarfartyget Admiral Kuznetsov som ju är något till åren kommen har som Lars H svarat konventionell drift med ångtubiner, kryssarna i Kirov och Pyotr Velikiy klasserna är atomdrivna med ångturbiner för framdrivningen.

Lars H nämnde Jagaren Småland. Var slutet 60 talet med vid fullfartsprov på ett pannrum untanför Skånekusten. Vid 28 knop vill jag minnas att hon brände 180 minutliter.  För att öka farten med ytterligare 7-8 knop upp till toppfarten runt 35 knop skulle det krävas full eldning även i andra pannan med en åtgång av ytterligare ca 180 minutliter.  Vårt fullfartsprov fick förövrigt avbrytas efter att aktern grävt ned sig och fått bottenkänning med sandrevlar. Kockums nästa för byte av propellrar.

« Senast ändrad: 03 januari 2018, 16:19:53 av Bonefish »