Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna medlem har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Meddelanden - Risberg

Sidor: 1 ... 20 21 [22] 23 24 ... 32
316
Färjor / SV: Trelleborg utan färjeterminal
« skrivet: 15 augusti 2017, 09:03:48  »
Det är inte utan anledning att man funderar på om Trelleborgs makthavare helt saknar både vision och kompentens. Man har lyckats förstöra hela centrum med hamnen. Istället för att göra en lockande attraktiv stadskärna som omfamnar hamn, vatten och resandet har man lyckats stänga in hamnen bakom stängsel och byggnader, inga havsnära bostäder, och framför allt i detta sammanhanget: ingen färjeterminal för passagerare!
Detta är en fullt medveten katastrof som inte är skapad i en handvändning. Avsaknaden av vision och kompetens är något man odlat och byggt upp i Trelleborg under många år. En jämförelse kan göras med närliggande Ystad, som har delvis hade samma grundförutsättningar men är Trelleborg raka motsats.

Ännu märkligare blir det när man i år lyckades få till ett kryssningsanlöp till "staden", dock ordnade arrangörerna bussresor till de närliggande ställena som var värda att besökas (Ystad, Malmö och Köpenhamn mm), men så skriver man glatt på sin hemsida att nära hälften av resenärerna valde att stanna i Trelleborg under uppehållet. Vad som inte fanns med i artiklarna är intervjuer och undersökningar vad de resenärerna tyckte om deras val att stanna i staden EFTER det att de fått besöka stadens attraktioner under en hel dag... Här behöver man inte så värst mycket fantasi för att lista ut svaret.

Tillbaka till huvudspåret!

Trelleborgs hamn, tillsammans med redierierna får man gissa, har gjort sitt absoluta yttersta under flera år för att ta död på passagerartrafiken. Jag skulle vilja påstå att de gjort ett riktigt bra jobb! Nu är det i princip omöjligt att inte bara se färjorna från staden utan också att ta sig ombord som passagerare såvida du inte gömmer dig och slinker ombord via en trailer eller lastbil.

När en större ombyggnad av hamen genomfördes för en del år sedan så hade plötsligt både Sassnitz och Travemunde-teminalen hamnat bakom stora stängsel och var omöjliga att ta sig fram till. Byggnaderna tömdes omgående och istället inrymde man "terminalfunktionerna" i en renoverad lagerbyggnad där passagerarna skulle slussas ut via bussar.
För att försäkra sig om att detta inte skulle bli en uppehållsplats och tillflyktsort för oönskade landgångspassagerare så valde man att ha obefintlig skyltning så att ingen förstod att denna byggnad insjälva verket var en passagerarterminal.

Detta experiment misslyckades dock delvis eftersom flera passagerare trots allt sökte sig hit för att resa med färjorna, så man tvingades att ta fram hårdhandskarna:

Nu hjälpte rederierna till med att utrymma hallen, ta bort alla skyltar. Även byggnadens enda servering försvann. Skulle man mot förmodan nu hitta denna byggnad så möts man endast av en tom igenbommad hall nästan helt utan information om att färjetrafik förekommer. Ska man hitta det en gång så stolta rederiet TT-Line måste man springa i undangömda smala trappor och försöka hitta ett anonymt litet fönster (snarare en liten obetydlig lucka) där man kanske, om man har tur (under kontorstid) kan påkalla någons uppmärksamhet.

Nu var både Trelleborgs hamn och rederierna överens om att det inte skulle finnas någon risk att man skulle få med okynnespassagerare över landgången. För att vara riktigt säkra så såg man även till att "terminalen" skulle vara stängd på både morgon och kväll så att ingens ens skulle komma på tanken att försöka resa med någon form av färja.

Tillbaka till TT-Line, en gång i tiden var paradavgången till Travemunde (kvällsavgången) alltid välfylld med passagerare alla dagar i veckan, och i synnerhet på helgerna. Om man idag ska försöka åka med TT till Trave på denna avgång möts man av en släckt och stängd byggnad. Man ombeds då känna till att man måste företa sig en fotvanding runt hela hamnens stängsel inriktning mot Falsterbo (självklart utan skyltning) för stt sedan strax innan man passerar kommungränsen vika av mot söder och vandra mellan trailers och lastbilar via bilincheckningen.
Vad som händer därefter vet troligen ingen eftersom detta upplägg har visats sig vara så effektivt att en slutlig seger har utropats. 
Vet inte hur lång denna vandring är men jag har hört folk som gett upp efter en dryg halvtimma utan resultat. Om detta upplevs jobbigt under sommarhalvåret hur väl tror ni detta lockas resenärer om vintern?

Vad är då själva slutsatsen:

- Trelleborgs hamn och rederierna har medvetet helt och slutgiltigt dödat passagerartrafiken i Trelleborg genom att ersätta passagerarfärjorna med lastfärjor, ta bort alla terminaler och möjligheter för landgångsresenärer. Därmed har man också effektivt eliminerat både kundunderlag och all form av efterfrågan. Produkten finns inte ens längre.

- Trelleborg hade chansen i samband återinvigningen av "centralstationen" (som ligger vid hamnen) att göra det till ett resecentrum och inkludera passagerartrminal för färjorna, men så blev det inte. Ett tydligt ställningstagande. Sista spiken i kistan blir när gamla klassiska Sassnitz ger upp och Kungsleden försvinner, och TT-Lines sista ekon från fornstora dar på Peter Pan och Nils Holgersson tystnar. Namnen axlas tyvärr inte längre av stolta passagearfärjor.

- Trelleborg som stad är en katastrof. Staden har, sett ur historikt perspektiv, bara haft två saker: Färjetrafiken och Gummifabriken. Gummifabrikens dagar är sedan länge förbi, och fördelen och möjligheterna med hamn och färjetrafik har man effektivt kvävt ihjäl på ett sätt som saknar motstycke.

Till skillnad mot rikare borgarstaden Ystad så har Trelleborg alltid varit en arbetarstad med en stor tongivande arbetsgivare (vilket aldrig är bra, jmfr Landskrona) och på senare tid även helt utan visioner och framtidstro.

...MEN Trelleborg hade i alla fall hamnen och färjetrafiken! Geografiska läget var till och med bättre än både Malmö och Ystad. Varför tog man inte tillvara på det bättre?

Tänk om man idag hade haft en attraktiv stadskärna vänd mot havet och färjorna som lockade besökare och var, som man en gång sa "porten mot kontinenten".

Idag kan den slogan ändras till "stängslet mot hamnen"...
Denna borde Du ju egentligen snarare ha skickat till Trelleborgs Allehanda än Landgången.

317
Färjor / SV: Trelleborg utan färjeterminal
« skrivet: 15 augusti 2017, 09:02:47  »
Men vart ligger TT-Lines Tysklandsfärjor numera i Trelleborg? Minns att jag var i någon terminal där det även låg ett hotell, sen var det landgång ombord. Den terminalen låg precis vid Centrum, alltså inte vid tågfärjornas lägen, och det var Travemündefärjorna som la till här.

Det är det som är problemet: TT-Line tar landgångspassagerare på alla sina sex färjor, och de använder såväl färjeläge 2, 3, 4, 5 som 10. Den landgången Du minns gick till färjeläge 4 och 5, men används inte längre, för att Travemündefärjorna huvudsakligen använder färjeläge 10 och för att det inte är möjligt att ha fotgängarpassage till färjeläge 2 eller 10, och egentligen inte 3 heller. Men terminalen är där, även om rederierna har valt att inte betjäna den efter kl 18 - hotellet också.

318
Färjor / SV: Trelleborg utan färjeterminal
« skrivet: 15 augusti 2017, 08:57:12  »
Aha, ja då verkar det blivit klart sämre... Men hur ser det ut i Travemünde numera? Där fick vi åka buss av Peter Pan för kanske 8 år sedan till terminalen. Sen fick man gå någon konstig väg en bit bort för att komma till stationen. Järnvägen flyttades ju bort för att man skulle kunna bygga ut terminalområdet, tidigare var det bara en bro rakt över till plattformen och sen tåget till Lübeck Hbf!

Har aldrig åkt som fotpassagerare till den nya Skandinavien Kai, men färjelägena ligger långt från terminalbyggnaden så buss är säkert det som gäller(?)
Däremot är själva terminalen en riktig terminal med biljettkontor, speditionskontor, butik, vänthall etc. Minns inte om det fanns servering också, jag satt där och väntade som cykelpassagerare mitt i natten för några år sen.
/Marre
Nej, järnvägen flyttades inte - det var det terminalen som gjorde. Efter många år med bara busshållplats anlade DB en hållplats för lokaltåg precis vid terminal Skandinavienkai. Den är nu flyttad in, inom ett inhägnat område, så den är det inte möjligt att hvarken gå eler cykla till, utan man måste ta stadsbuss dit och ha småpenghar i €uro på sig. Den terminalen har i för sig servering, shop m.m., men därifrån är det ny buss till färjorna, som ligger lika långt från den terminalen, som de i Trelleborg ligger från terminalen i Ångkvarnen.

319
Färjor / SV: Trelleborg utan färjeterminal
« skrivet: 15 augusti 2017, 08:51:20  »
Jag har en ytterst enkel fråga till de som argumenterar om att ISPS omöjliggör vettiga terminallösningar: Hur kan det komma sig att det fungerar i andra hamnar?

Någon form av passagerarterminal krävs, sedan kan man diskutera hur man skall lösa själva ombordstigningen. Dock behövs en byggnad där paxen kan vänta och som är lätt att nå från "landside". Sedan finns ju möjligheter att ha transferbussar, gångbroar eller en kombination från densamma. Det fungerar som sagt i andra hamnar så att skylla på ISPS som särskilt problematiskt i just Trelleborg (d.v.s att det som fungerar på annat håll inte kan fungera i denna hamn) är lite väl tunt.

Det skulle gå att inrätta en terminal för färjepassagerare vid stationen och sedan bussa därifrån vid behov. En vänthall, några bussgater med skyltar för respektive färja och en incheckning är det som behövs. Det skulle ju t.o.m kanske vara möjligt att låta färjebussarna stanna vid särskilda hållplatslägen där övriga bussar stannar om man vill göra det riktigt enkelt.
Om Du menar att transferbussar är en accetabel del av en färjehamn, så förstår jag inte hur Du kan påstå att Trelleborg INTE har en färjeterminal. Trelleborg HAR en färjeterminal; Ångkvarnen. Att sedan TT-Line (och väl också Stena Line) saboterar det hela genom att stänga incheckningen där kl 18 är ju inte Trelleborgs hamns fel. Men att ha en färjeterminal för passagerare att ta sig till fots till, och så vidare till färjan, vore endast möjligt för färjeläge 3, 4 och 5.

320
Färjor / SV: Rödby - puttgarden färjor snart ett minne blott?
« skrivet: 15 augusti 2017, 08:45:46  »
GODT SPØRGSMÅL - DETTE ER POLITISK

Rødby - Puttgarden 24/7/365 færger hver halve time. LANGÅNGEN er jo et Færgeforum
FEMERNFORBINDELSEN skulle være klar 2018. Indtil videre har det kostet 5 milliarder d.kr og INTET er sket.

FEMERNFORBINDELSEN bliver en fejlforbindelse, planlagt dengang EUROPA var delt af JERNTÆPPET Øst/vest i form af en mur.
Hvis der skulle ha været en fornuftig forbindelse til Europas kontinent,, skulle det ha været mellem Gedser - Rostock til Østeuropa. Her vil der komme økonomisk vækst.
Bare se Scandlines med nye færger Copenhagen og Berlin. Plus de har beholdt den gamle færge.

FEMERNFORBINDELSEN bliver højst en konkurrent til Storebæltsbroen.

Femernforbindelsen beregninger er, at Scandlines indstiller sin sejlads og det har Scandlines ikke planlagt - tværtimod.
En tur med bil via Femernforbindelsen vil blive omkring 1.000,00 - 1.200 der  t/r
Idag kan man komme med Scandlines for 500 t/r shoppingtur, og 100 i rabat til cafeteria eller indkøb Bordershop.

Kære svenskere - endelig behold Trelleborg - Rostock og Trelleborg - Satznich
Scandlines har bedrevet lobbyvirksomhed og magtet at udsætte den faste forbindelse. De vil nok ophøre med sejladsen når forbindelsen til slut bliver virkelighed. Men så er jo spørgsmålet hvornår det bliver, og hvorvidt tyskerne laver sin del af aftalen; elektrisk jernbane på tysk side og dobbeltspor. Det sidste bud hidtil er vel år 2028?

Når man bygger tunnel er jo tunnellængden af afgørende betydning, og Gedser - Rostock vil vel være dobbelt så lang?

Jernbanefærgerne fra Trelleborg til Rostock og Sassnitz vil nok ophøre med den faste Femernforbindelse, men næppe bilfærgerne. Men så har jo altså Trafikverket i Sverige besluttet at vurdere om man skal sikre at der fremdeles vil lægges jernbanespor på nye færger mellom Trelleborg og Rostock.

321
Färjor / Fyra färjor och två hurtigruteskepp - en jämförelse
« skrivet: 15 augusti 2017, 08:39:10  »
31. maj Trelleborg - Rostock
Färja HUCKLEBERRY FINN
Restid 6 timmar
Pris i utvändig enkelhytt 1125:- Skr
Incheckning: Möttes på färjeterminalen av skylt att incheckning efter kl 18 måste ske vid bilincheckningen flera kvarter undan - ingen information om detta på biljetten
Hyttstandard: OK, stort och bra badrum
Mat: Inte aktuellt mellan kl 0.30 och 6.30
Disembarkering: Svårt att hitta ombord (jag var ende landgångspassageraren), buss från landgångstornet till terminal, stadsbuss vidare till S-bahnstation

15. juni Travemünde – Trelleborg
Färja PETER PAN
Restid 9 ½ timmar
Pris i utvändig enkelhytt 1470:- Skr
Incheckning: Bökig. Stadsbuss från jvg-station Travemünde Skandinavienkai, bra terminal m/ servering, buss till landgångstorn
Hyttstandard: Bra
Mat: Endast buffet, samt smårätter i baren i fören, på morgonen frukostbuffet absolut enda alternativet! Inte så mycket som en macka och juice om man inte orkade buffet kl 6 på morgonen
Bekväm disembarkering med buss från bildäck till färjeterminalen i centrala Trelleborg

19. juni Stockholm – Helsingfors
Färja MARIELLA
Restid  16 timmar 40 minuter
Pris i utvändig enkelhytt (som uppgraderats till lyxhytt) 815:50 Skr
Incheckning: Redan på Cityterminalen, buss 55:- Skr till terminalen
Hyttstandard: Väldigt bra (vet ej hvarför jag blev uppgraderad)
Mat: Utmärkt skaldjurstallrik 447:- Skr, utmärkt frukostbuffet 162:- Skr
Disembarkering: Spårvagn 5 från terminalen till jvg-stationen

9. juli Helsingfors - Stockholm
Färja GABRIELLA
Restid  16 timmar 50 minuter
Pris i utvändig enkelhytt 815:50 Skr
Incheckning: Spårvagn 5 från jvg-stationen till terminalen, första avg. dock först kl 16.35
Hyttstandard: Som att sova i maskinrummet, fruktansvärt bullrigt
Mat: Utmärkt för- och huvudrätt, desserten «utvalda ostar» ett dåligt skämt; ostarna från frukostbuffeten utan vidhängande presentation, utmärkt frukostbuffet 162:- Skr
Disembarkering: Buss 55:- Skr från terminalen till Cityterminalen

11. augusti Bodø – Sortland (gick av i Stokmarknes)
Hurtigrute VESTERÅLEN
Restid 12 timmar (10 ½ till Stokmarknes)
Pris däcksplats 859,- Nkr
Incheckning: Ombord. Hurtigrutkajen i Bodø nu flyttad till mitt emot järnvägstationen
Mat: Högst medelmåttig lunch Nkr 355,-, OK á la carte i cafeterian

13. augusti Sortland - Bodø
Hurtigrute NORDKAPP
Restid 13 ½ timmar
Pris däcksplats 859,- Nkr
Incheckning: Ombord.
Mat: Utmärkt á la carte-restaurant

Slutomdöme: TT-Line inte särskilt attraktiv – ren transport och obekvämt för landgångspassagerare, bristande frukosteralternativ på PETER PAN en skandal. MARIELLA känns fräschare nu än för några år sedan. Champagne till frukost är alltid trevligt. HUCKLEBERRY FINN och GABRIELLA känns oerhört sltna. VESTERÅLEN är det sista återstående Hurtigruteskeppet av den totalt misslyckade 80-talsgenerationen. NORDKAPP är ett av de Hurtigruteskepp som fått sin inredning totalramponerad av en berusad inredningsarkitekt, godkänt av Hurtigrutens styrelse på en firmafest.

322
Färjor / Nytt exempel på tidens fartygsmode - M/F LANDEGODE
« skrivet: 15 augusti 2017, 08:33:42  »
Torghattens Trafikkselskaps M/F LANDEGODE har också fått den nedåt utsvängande fören, som ROALD AMUNDSEN och andra kryssningsfartyg under byggnad. https://no.wikipedia.org/wiki/MF_%C2%ABLandegode%C2%BB

323
Pollarsnack / SV: Bebyggeslse kontra transportverksamhet
« skrivet: 15 augusti 2017, 08:30:37  »

2. Vi inför också en lag som säger att om bostäder anläggs vid den "störande" verksamheten gäller regeln 1, den sistnämnda får alltså flytta utan pardon.
Det är ju i högsta grad något skånska bönder, med norra Eurpas bästa matjord, upplever, när sydskånska städer som Malmö, Lund, Trelleborg och Ystad expanderar. Då är det slut med svinavel.

324
Färjor / SV: Trelleborg utan färjeterminal
« skrivet: 10 augusti 2017, 15:21:30  »
ISPS förbjuder åtminstone blanding av fotgängare och hamnaktiviteter. Att ha terminaler vid färjelägena i Trelleborg skulle medföra svårlösta tillgänglighetsproblem till dessa, och enorma gångavstånd. Sassnitz och Helsingborg är inte jämförbara. Trelleborg är Sveriges andra godshamn utan att ha ett enda fraktfartyg som inte är färja och betjänas av 12 färjor 15 gånger om dagen. Rostock och Travemünde har sett sig tvingade till samma lösning, d.v.s. Travemündes är sämre, för där är det inte ens möjligt att ta sig till fots till den terminal, hvarifrån bussarna utgår, utan man måste först ta stadsbuss från närmaste tåghållplats till färjeterminalen. Inte ens cyklar får lov att cykla till den terminalen. Jag ser inte för mig hur man skulle kunna låta/tvinga passagerarna att ta sig till fots till de olika delarna för att komma till rätt färjeläge. Det är rätt och slätt inte gångavstånd från staden till färjeläge 1, 2, 8, 9 eller 10, och det vore inte möjligt att ta sig dit till fots heller. Och så har vi flexibiliteten rörande färjornas val av färjelägen.

325
Färjor / SV: Trelleborg utan färjeterminal
« skrivet: 10 augusti 2017, 13:31:03  »
Du har delvis rätt i Din beskrivelse, men överdriver litet.

Att hamnen blev så avstängd, precis som till exempel hurtigrutekajerna i små fiskelägen längs norska kusten, beror ju på ISPS, som i sin tur är ett diktat från USA efter 11. september 2001. Hamnen har ju länge planerat att flytta all färjetrafikk bort från dagens färjeläge 1-6, det är därför det byggs nya färjelägen; 9, 10 och ytterligare skall tillkomma, för att man skall kunna frigöra hela inre hamnen och Nyhamnsområdet för icke-hamnrelaterad och därmed inhägnad verksamhet.

Jag kan inte hålla med om att hamnen är så himla mer lättillgänglig i Ystad, och som färjepassagerare (i alla fall innan TT-Line började med dumheterna att stänga kontoret i Ångkvarnen kl 18) foredrar jag absolut att åka buss från Ångkvarnen, framför först att gå en väldigt obekväm och minst lika oskyltad gångväg till färjeterminalen för Polenfärjorna, och sen i långa tuber ombord på färjan där. Var är serveringen i Polen-terminalen i Ystad?

Både Trelleborg och Ystads historia är c:a 800 år gamla och Du refererar bara från de senaste 150 åren. Trelleborgs huvudproblem i den perioden är närheten till storstaden Malmö.

Jag skulle nog vilja ge rederierna större skuld än hamnen för att färjorna har blivit som de har blivit. Med Sveriges medlemsskap i EU och den därmed upphörda taxfree-försäljningen, så har stora delar av TT-Lines resandeunderlag försvunnit. Att TT-Line så möjligen har tagit detta på förskott och därmed bidragit medvetet till utvecklingen är fullt möjligt, öppettiderna på olika saker ombord till och med på PETER PAN och NILS HOLGERSSON gör ju inte den resan mer upplevelsesrik.

När det gäller Sassnitz-leden ser Stena Line och Deutsche Bahn ut till att göra sitt bästa för att få den nerlagd - det förvånar mig att man behandlar "Snälltåget" så illa.

Jag är lika kritisk som Du till incheckningen efter kl 18, men Du overdriver till det parodiska gångvägen dit. Det är snack om två kvartal västerut och så motsvarande söderut, och därifrån blir Du ju körd med buss. Kommungränsen är flera kilometer längre västerut! Centralstationen hade varit en käck färjeterminal, men hvad är det som får Dig att tro att inte TT-Line hade stängt klockan 18 i den också?

326
Färjor / SV: Vad är egentligen en "ropax"?
« skrivet: 10 augusti 2017, 12:54:03  »
Nej det är säkert ingen naturlag att det finns något sådant samband, men den psykologiska effekten blir att man uppfattar att lasten är det viktigaste och passagerare inte har lika hög prioritet. I annat fall hade man byggt passagerarutrymmen över hela bil/ trailerdäcket så som alla färjor byggdes för 30 år sedan, utan att man för den skull kallade dem "kryssningsfärja". Förr var detta en (standard)"färja" helt enkelt. Eller möjligtvis "jumbofärja" som var ett vanligt begrepp på tidigt 1980-tal.
På den tiden använde man ju heller inte ro/ro-begreppet om fartyg där godsägaren själv körde ombord, utan om fraktfartyg som lastades och lossades som en bilfärja.
Det är intressant att notera att Gotlandsbolagets fartyg ALDRIG varit inriktade på fest och nöjesresor utan enbart på transport, och trots det hade tidigare generationers m/s Visby och m/s Gotland ett flertal salonger (över helt täckta bildäck). Men idag gäller trista flygstolar för hela slanten.
Det gäller egentligen också färjorna mellan Skåne och Kontinenten, även om det skedde ett begränsat nöjesresande mellan t.ex. Trelleborg och Travemünde och kanske fortfarande gör mellan Ystad och Swinoujscie. Innan 24-timmarsregeln för taxfree infördes var ju dagsturer mellan Trelleborg och Sassnitz vanliga, men det var ju en ToR-resa på endast 8-9 timmar, en ren inköpsresa (som det har blivit igen, med de billiga priserna i Tyskland och näst intill obegränsade kvoter inom EU), även om såväl TRELLEBORG (1958), SASSNITZ (1959), SKÅNE (1967) som RÜGEN hade en stor restaurang i fören och en lika stor cafeteria på däcket under, SKÅNE hade till och med skybar (som ju Gotlandsbåtarna också hade).

327
Pollarsnack / SV: Hjälp mig att identifiera en äldre buss!
« skrivet: 10 augusti 2017, 12:31:02  »
Denna busstyp utgjorde stadsbussar i Lund, när jag var student där 1972-76.

Såg för övrigt (aporopå Nigeria) en SL-buss i originalmålning mellan Irkutsk och Bajkalsjön 1994, naturligtvis ryskregistrerad. Men det var inte av denna typen.

328
Färjor / SV: Ropax med "öppet bildäck"
« skrivet: 10 augusti 2017, 08:59:41  »

Jag vågar påstå att brand på bildäck är oerhört farligt även om detta är slutet. Kolla in Al Salam Boccachio 98 som ett exempel.

Det är lite pest och kolera här, avsikten med att ha det öppet är att kunna vädra ut det farliga godset (t.ex om gas bildas) snarare än att ha det inneslutet på ett stängt bildäck. Problemet vid brand är att det snabbt tenderar att sprida sig till samtliga fordon om det vill sig illa och då har man en situation oavsett bildäckets utformning.

Ytterligare ett problem är sådana produkter som genererar syrgas vid förbränning (t.ex lithium-batterier) eftersom traditionella släckmetoder inte fungerar när reaktionen startar.
Jag vågar påstå att brand på vagn/bildäck är farligare om det är slutet än om det är öppet. Såvitt jag vet kom kraven om att tågfärjor inte fick ha helt slutna vagndäck om de skulle frakta farligt gods av det skäl att vid en explosion så har tryckvågen någonstans att ta vägen, om där är en öppning, men kan spränga hela fartyget om det sker i slutet rum.

329
Färjor / SV: Vad är egentligen en "ropax"?
« skrivet: 10 augusti 2017, 08:54:24  »
1. "Kryssningsfärja" tycker jag är ett begrepp som det gått inflation i. Det är oerhört få färjor som har en sådan standard, att de förtjänar epitetet "kryssning". COLOR MAGIC och COLOR FANTASY hör möjligen till undantagen.
2. Bil/tågfärja är ett ro/ro-fartyg som går enligt tidtabell och är lika mycket inriktat på passagerare som på frakt.
3. Ro/pax är ett litet underligt begrepp, men skulle jag kanske i första hand använda om ro/ro-fartyg där landgångspassagerare kan få följa med, men leden/färjan överhuvudtaget inte i första hand är till för passagerare. TOM SAYWER, HUCKLEBERRY FINN, NILS DACKE, ROBIN HOOD, MECKLENBURG-VORPOMMERN och SKÅNE är typiska exempel, men även PETER PAN och NILS HOLGERSSON är på gränsen till att vara sådana, även om TT-Line försöker att marknadsföra det som något annat. Men "restauranten" serverar inte annat än buffet, inte ens cafeterian serverar något annat än buffet till frukost, underhållningen i baren er nada och utrymmena inkl. shopen har mycket begränsade öppettider. POLONIA och SASSNITZ däremot är inte typiska exempel på ro/pax - de är tågfärjor, lika mycket inriktade på passagerare som på frakt.
4. Så här vi de färjor som överhuvudtaget inte tar landgångspassagerare, som GALILEUSZ, GRYF, WOLIN, KOPERNIK, JAN SNIADECKI, SEA WIND eller de som inte ens tog personbilar, som STUBBENKAMMER, GÖTALAND ursprungligen, SVEALAND av Halmstad och ROSTOCK ursprungligen. De är godsfärjor eller ro/ro-fartyg.

330
Färjor / SV: Ropax med "öppet bildäck"
« skrivet: 09 augusti 2017, 16:11:43  »
Huvudanledningen är givetvis farligt gods.

En stor del av farligtgods får man lasta "on deck only".
Jag har svårt att tänka mig att alla de lastfordon som står på öppna däck på HUCKLEBERRY FINN, TOM SAYWER, GALILEUSZ m.fl. transporterar farligt gods.

Säkert inte, om Du läsare artikeln jag länkade till ser Du att man måste ha separation mellan IMDG bilar, av olika klasser.

Man måste alltså blanda "vanliga bilar" med IMDG bilar.

Sedan lastar man iof inte enligt IMDG code på Östersjön utan efter andra lindrigare regler, dessa bygger dock på IMDG.

Sedan finns det även andra bilar man vill lasta på väderdeck, som någon skrev tex illaluktande last eller, djurtransporter.
Det har Du helt säkert rätt i, men just på de tre färjoirna jag nämnde, är andelen öppna däck så stor, att jag är övertygad om att begränsning av dödvikten också har spelat en roll.

Sidor: 1 ... 20 21 [22] 23 24 ... 32